Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
FUNDAMENTY COACHINGU

Jeśli interesujesz się coachingiem, chcesz zacząć stosować nowe metody motywowania i zarządzania zmianą lub rozważasz pracę w zawodzie coacha, to szkolenie jest dla Ciebie!

Warsztaty są wprowadzeniem w tematykę coachingu i mają na celu przybliżyć specyfikę pracy w tym zawodzie. Podczas intensywnych dwóch dni zajęć, dowiesz się jaka jest specyfika pracy coacha, jakie są zasady wprowadzania zmian, poznasz oraz przećwiczysz podstawowe narzędzia coachingowe i będziesz miał(a) okazję do doskonalenia sprawności komunikacyjnych, szczególnie w obszarze wyznacza celów oraz motywowania do ich osiągania. A jeśli zapragniesz zgłębiać ten temat bardziej, zapraszamy do Szkoły Profesjonalnego Coachingu- po tym warsztacie uzyskasz rabat na kurs!

Cele szkolenia:
• poznanie różnić między coachingiem a innymi metodami wsparcia i rozwoju
• nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych
• ćwiczenie warsztatu zadawania pytań i stawiania celów
• zrozumienie przebiegu procesu zmiany
• poznanie różnic interpersonalnych w procesie uczenia się i zmiany
• rozwinięcie i doskonalenie sposobów automotywacji i motywowania innych.

Program szkolenia:
Dzień 1: Podstawy coachingu
• Coaching a inne metody wsparcia i rozwoju – różnice, dylematy, punkty styczne.
• Specjalizacje i nurty współczesne w coachingu.
• Kluczowe kompetencje coacha i etyka pracy.
• Psychologia różnic indywidualnych w procesie komunikacji – autodiagnoza; obszary rozwoju i ryzyka.
• Psychologia zmiany i motywacji w procesie coachingowym.
• Proces coachingowy – czym jest i czym nie jest, psychomity a rzeczywistość.
Dzień 2: Podstawowe narzędzia pracy coacha
• Jakość słowa: czysty język i sztuka pracy pytaniami.
• Dwa modele pracy coachingowej: GROW, SPECIFY.
• Celny cel i monitorowanie zmian.
• Praca z zasobami i talent management.
• Coachingowa informacja zwrotna, czyli jak monitorować i wzmacniać zmianę.

Adresaci:
Osoby zainteresowane zagadnieniem coachingu. Wszyscy zaangażowani we własną zmianę i potrzebujący nowych narzędzi wspierania zmiany. Wszyscy, którzy chcą sprawdzić, czy w przyszłości zdecydować się na kształcenie w roli coacha. Osoby chcące poznać nowe narzędzia do pracy własnej lub zawodowej.

Metody prowadzenia zajęć: Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, ćwiczenia interpersonalne, miniwykłady.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCA: MARTA KIJANKO - certyfikowany coach, psycholog. Pracuje w nurcie humanistyczno egzsystencjalnym. Prowadzi zajęcia z coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Szkole Profesjonalnego Coachingu w Krakowie. Absolwentka kursów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, Racjonalnej Terapii Zachowania i licznych kursów arteterapii. Od blisko 12 lat pracuje z ludźmi w obszarze zmiany, pewności siebie, samoakceptacji i pogłębiania świadomości emocjonalnej.

TERMIN: 21-22 kwietnia 2018.
GODZINY: 9.30-17.30
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 390,00 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem "Podstawy Coachingu"
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu

UWAGA! Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi - koniecznie skontaktuj się z nami! (tel.: 509 501 476; e-mail: biuro[at]ipri.com.pl). Z powodu kłopotów technicznych Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć.


ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Skąd się o nas dowiedziałeś/aś?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 13.11.2017 • Liczba odwiedzin: