Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PEWNOŚĆ SIEBIE I ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE

Asertywność, jako jedna z kluczowych kompetencji budowania relacji, niesie w sobie ogromny potencjał dbania o siebie i tworzenia przestrzeni do porozumienia z innymi. Oparta na szacunku, właściwie rozumiana i stosowana, przyczynia się do tworzenia dobrych relacji z klientami, partnerami biznesowymi czy pracownikami.
Szkolenie w dużej mierze zaplanowano jako praktyczny trening umiejętności asertywnych, przydatnych zarówno w procesie zarządzania własnym zespołem, jak i na styku komunikacji z otoczeniem - nieodzownych w skutecznym zarządzaniu i utrzymywaniu kierunku rozwoju własnego biznesu.

Cel szkolenia:
Podniesienie praktycznych umiejętności w zakresie asertywności i stosowania jej w różnych przestrzeniach biznesowych.

Program szkolenia:
- Asertywność – kluczowa kompetencja budowania relacji
- Samoocena jako źródło pewności siebie i asertywności
- Elementy asertywności w świetle analizy transakcyjnej
- Asertywność w pracy, kontaktach biznesowych, kontaktach z klientami – istota potencjału asertywnego kształtowania relacji
- Wybrane techniki asertywne (w szczególności: umiejętność radzenia sobie z naciskiem, asertywność w kontaktach społecznych i osobistych, asertywne wyrażanie potrzeb, oczekiwań i opinii, asertywne wyrażanie pochwał, asertywne wyrażanie gniewu) – w oparciu o zgłoszone potrzeby uczestników
- Radzenie sobie z emocjami – zarządzanie sobą
- Asertywność w stosunku do samego siebie – wspieranie samego siebie w sytuacjach codziennych i stawaniu przed wyzwaniami
- Pewność siebie a szybkie podejmowanie decyzji i przejmowanie inicjatywy - identyfikacja własnego stylu zachowania wobec wyzwań i kryzysów w kontekście asertywności
- Asertywny szef, asertywni pracownicy – kilka powodów, dla których warto inwestować w asertywność podwładnych

Adresat:
przedsiębiorcy, osoby zarządzające zespołami.

Efekty:
- Zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych i korzystania z wybranych technik w sytuacjach zawodowych
- Konstruktywniejsze kształtowanie relacji, w tym relacji biznesowych
- Skuteczniejsze delegowanie zadań i dbanie o to, co zostaje uznane za ważne
- Podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji, w tym stosowania konstruktywnej informacji zwrotnej
- Lepsze rozumienie siebie i innych
- Podniesienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi i emocjami
- Podniesienie kompetencji z zakresu wyostrzania obrazu sytuacji, identyfikacji faktów w odróżnieniu od opinii oraz granic odpowiedzialności własnej i cudzej
- Zwiększenie poziomu proaktywności, odpowiedzialności i dbania o siebie z jednoczesnym szacunkiem wobec innych, modelując tym samym zachowania wśród współpracowników i podwładnych

Metody:
ćwiczenia indywidualne i w grupach, studia przypadków, autocoaching, symulacje, dyskusje, miniwykłady. Wykorzystanie metod aktywizujących i treningowych, nastawienie na praktykę i uczenie się z uwzględnieniem doświadczania i refleksji, z wykorzystaniem Cyklu Kolba. W celu zwiększenia rezultatów, podkreślany będzie celowościowy aspekt treningów i ćwiczeń (poza niektórymi elementami warsztatu ukierunkowanymi na poszerzanie świadomości) oraz zbudowanie ich z uwzględnieniem potrzeb uczestników.

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN: 25. lutego
GODZINY: 9:30-17:30
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Pewność siebie i asertywność w biznesie".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: