Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
WARSZTATY AUTOTERAPII
Przez zmianę myślenia do równowagi emocjonalnej i pełnego życia

Masz wrażenie, że dosięgła Cię stagnacja braku zmian, mimo tego, że zmian potrzebujesz i pragniesz?
Twoje myśli stawiają Ci opór na drodze do równowagi, pokoju i szczęścia?
Masz kłopot z utrudniającymi Ci życie emocjami?
Czujesz się pogrążona/y w chaosie, niepewności i trudnych emocjach, nie wiesz, czego chcesz i masz wrażenie, że największym utrudnieniem na drodze do zmiany jesteś Ty sam?
Pragniesz równowagi emocjonalnej i pełnego życia?

Jedną z częstych przyczyn naszego niezadowalającego funkcjonowania i niedoświadczania pełni życia jest negatywny wewnętrzny monolog, który destrukcyjnie wpływa na nasze emocje i działania, a tym samym warunkuje niską jakość naszego życia. Nieświadomi tego, że pielęgnujemy ten krytyczny głos, sami siebie doprowadzamy do nieszczęścia. Poddając się bezradności, lękowi czy smutkowi, szukając przyczyn na zewnątrz nas lub decydując się na ciągłe narzekanie, rezygnujemy z odpowiedzialności za siebie, która potrafi radykalnie odmienić nasze życie.

Celem warsztatów autoterapii jest doświadczanie możliwości zmiany poprzez m.in. poznanie swoich prywatnych wzorców negatywnego myślenia, uświadomienie sobie ich wpływu na emocje i decyzje, oraz odważne i odpowiedzialne wzięcie życia w swoje ręce. Podczas tego spotkania chcemy wspólnie pracować na rzecz własnej wartości siebie, równowagi emocjonalnej oraz wzmacniania odporności psychicznej.


PROGRAM:
• Autoterapia – czyli jak pomóc sobie samemu?
• Moje prywatne wzorce negatywnego myślenia o sobie
• Konfrontacja z prawdą o sobie – ile z tego, co o sobie myślisz, jest prawdą?
• Wolność od samokrytyki i trudnych emocji – tworzenie nowego stylu myślenia, ugruntowanego w silnym poczuciu własnej wartości
• Pobudzenie motywacji do zmiany – poszukiwanie wartości, które nadają sens Twojemu życiu
• Odwaga i odpowiedzialność – od biernego obserwatora własnego życia, po człowieka odważnego i odpowiedzialnego, świadomego swojego wpływu na kształt jego życia

Warsztat Autoterapii oparty jest na technikach Terapii Gestalt, Terapii Poznawczej, w tym ACT, oraz ideach psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. Jego program jest zbudowany w oparciu o przekonanie, że każda ludzka istota poszukuje nie tyle usprawnienia swojego funkcjonowania, co przede wszystkim świadomości swojej wartości i wpływu na własne życie, odnalezienia sensu życia i ugruntowania swojej tożsamości.

EFEKTY:
• Dowiesz się, że autoterapia jest możliwa i zrozumiesz, dlaczego jest potrzebna
• Poznasz zasady, jakimi rządzi się Twoja psychika
• Rozpoznasz swoje prywatne wzorce negatywnego myślenia i ich wpływ na Twoje emocje i decyzje
• Nauczysz się identyfikować trudne emocje i rozpoznawać ich przyczny
• Nauczysz się nowego stylu myślenia i doświadczysz jego przemieniającej siły
• Wzmocnisz poczucie własnej wartości
• Uwolnisz się od przykrych konsekwencji samokrytyki i trudnych emocji
• Poznasz swoje motywatory – wartości, które motywują Cię do zmiany i nadają życiu sens
• Pobudzisz odpowiedzialność za swoje życie
• Nauczysz się podejmować odważne decyzje dla własnego dobra
• Poznasz narzędzia psychologiczne, które będziesz mógł wykorzystywać w samodzielnej autoterapii

METODY: pracujemy w oparciu o indywidualne zadania, także na tle grupy, praca w parach, dzielenie się refleksjami w grupie, ćwiczenia coachingowe, informacje zwrotne, mini-wykłady.

ADRESAT: Warsztaty są dla wszystkich chętnych. Ważne jest, by mieć w sobie otwartość do pogłębionej pracy nad sobą oraz gotowość do dzielenia się swoimi refleksjami, ponieważ to w dużym stopniu wpływa na doświadczenie zmiany.

CZAS TRWANIA: 20 godzin zegarowych


PROWADZĄCY: Marta Kijanko - psycholog, psychoterapeutka, coach.
TERMIN: 27-29 lipca 2018
GODZINY: piątek, godz. 17:00-21:00, sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 440 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z dopiskiem "warsztaty autoterapii".
Cena zawiera: warsztaty, materiały do pracy samodzielnej, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa, konsultacje po warsztatach.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 24.04.18 • Liczba odwiedzin: