Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt

Bądź z nami w kontakcie!
Zapisz się na newsletter:


COACHING KARIERY I JOBCOACHING
Szkolenie specjalistyczne dla coachów, przedłużające ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu

Praca zawodowa stanowi istotny element życia człowieka – wpływa ona bowiem na pozostałe jego obszary.
Odczuwanie satysfakcji w sferze zawodowej jest ważnym warunkiem osiągnięcia zadowolenia z życia w ogóle.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pracować z klientem w kontekście zawodowym (poszukiwanie drogi, odkrywanie mocnych stron i talentów, planowanie, wyznaczanie celów).

W trakcie zajęć poruszona zostanie również kwestia pracy z osobami niepełnosprawnymi (jobcoaching), potrzebującymi wsparcia coacha nie tylko w procesie podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kariery, ale również w procesie adaptacji zawodowej.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie możliwej do wykorzystania
w praktyce wiedzy i narzędzi z zakresu pracy z klientem
w obszarze coachingu kariery oraz jobcoachingu.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do job i career coachingu
2. Coaching kariery jako proces
3. Postawa coacha w coachingu kariery
4. Specyfika pracy w jobcoachingu
5. Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery oraz w jobcoachingu
6. Praca z wartościami i przekonaniami Klienta w procesie career coachingu - rola wartości w środowisku pracy
7. Poczucie sensu życia a realizacja pracy zawodowej
8. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i tematami pojawiającymi się w kontakcie z Klientem

Korzyści z uczestnictwa:
• Otrzymasz autorskie karty pracy, przygotowane do sesji w coachingu kariery
• Zdobędziesz nową wiedzę z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego, jobcoachingu
• Poznasz metody wspierające pracę z klientem w obszarze rozwoju kariery zawodowej
• Będziesz dysponować nowymi narzędziami, które bezpośrednio przełożysz na praktykę
• Zwiększysz swoją pewność w prowadzeniu klienta do zmiany w obszarze zawodowym
• Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu careercoachingu, rozwoju zawodowego, kariery w ogóle

Adresat:
Ponieważ warsztat dotyczy konkretnej specjalizacji, wymagane jest, aby każdy uczestnik znał podstawy coachingu, rozumiał, czym jest coaching i umiał posługiwać się podstawowymi narzędziami coachingowymi.

Metody pracy:
Aktywne formy uczenia się, praca w parach, praca w małych grupach, kwestionariusze diagnostyczne, wykład, analiza przypadków, dyskusje w grupach.

Czas trwania: 16 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCA: Karolina Nikorowska - Psycholog, doradca zawodowy, trener, coach kariery ACC ICF. Przeprowadziła ponad 3000 konsultacji z zakresu kształtowania własnej kariery zawodowej, pracując jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów, absolwentów. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju. Wprowadza coaching do doradztwa zawodowego. Szkoli doradców zawodowych z Urzędów Pracy, Biur Karier, organizacji pozarządowych z narzędzi coachingu oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji) przydatnych w pracy z klientem w obszarze zawodowym. Realizując ogólnopolski projekt dla Ministerstwa Edukacji szkoliła kadrę gimnazjów z wprowadzania systemów doradztwa edukacyjno – zawodowych. Autorka poradników planowania własnej kariery zawodowej, ćwiczeń z zakresu coachingu kariery. Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu poradnictwa zawodowego. Członkini International Coach Federation.
TERMIN: 30 września - 1 października 2017
GODZINY: 9:30-17:30
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 490 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "coaching kariery".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 30.03.2017 • Liczba odwiedzin: