Kurs z doradztwa dla coachów 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationDORADZTWO ZAWODOWE DLA COACHÓW

Program obejmuje wiedzę z trzech obszarów: doradztwa zawodowego, psychologii i coachingu. Jest skonstruowany w taki sposób, aby coachowie pracujący z klientem w obszarze zawodowym poszerzyli swoje umiejętności w oparciu o teorie i ćwiczenia sprzyjające tworzeniu planów działania przez klienta oraz bilansów kompetencji. Ćwiczenia i narzędzia pracy z klientem inspirowane są teoriami psychologicznymi i z zakresu doradztwa zawodowego.

Rezultaty po ukończeniu szkolenia:
• znajomość psychologicznych aspektów wyboru zawodu
• znajomość nowych teorii doradztwa zawodowego
• umiejętność doboru ćwiczeń coachingowych do etapu rozwoju zawodowego klienta
• umiejętność doboru ćwiczeń coachingowych do predyspozycji zawodowych klienta
• wiedza i umiejętność pracy z metodą Indywidualny Plan Działania
• wiedza i umiejętność pracy z Bilansem Kompetencji klienta
• większa skuteczność i komfort w pracy zawodowej
• większa pewność siebie w pracy z klientem

Ogólne cele szkolenia:
• zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności
• kształtowanie postawy coachingowej
• rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych
• poznanie efektywnych, metod pracy w obszarze zawodowym z klientami dorosłymi (lub z młodzieżą)
• doświadczenie zmiany coachingowej.

ZJAZD 1 (4-5 listopada):
Inspiracje do pracy coacha kariery – aspekty psychologiczne i teorie doradztwa zawodowego
Uczestnik:
• zna psychologiczne aspekty wyboru zawodu
• rozpoznaje u klienta etap rozwoju zawodowego
• dobiera odpowiednie narzędzia coachingu do etapu rozwoju zawodowego klienta
• zna różne formy wsparcia klientów w obszarze zawodowym i wie kiedy je zastosować
• wymienia potrzeby klientów z obszaru zawodowego
• rozpoznaje predyspozycje zawodowe klientów i dobiera do nich ćwiczenia coachingowe
• potrafi wspierać klientów w określaniu i rozwijaniu potencjału własnego i jego uzdolnień
• rozumie mechanizmy istotne przy dokonywaniu wyboru ścieżki życiowej i zawodowej
• zna istotę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach wraz z zastosowaniem coachingowych ćwiczeń odpowiadających temu podejściu

Treści:
• Formy wsparcia klienta w obszarze zawodowym: coaching, doradztwo, trening, mentoring, terapia
• Potrzeby klientów dorosłych w ramach obszaru zawodowego i praktyczne implikacje zastosowania różnych form pomocy
• Aktualne trendy i zagrożenia na rynku pracy
• Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego
• Coachingowe narzędzia w pracy z klientem o odmiennych predyspozycjach zawodowych
• Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – wsparcie klientów w dążeniu do realizacji celu, zmianie postawy i nastawienia
• Kreatywne podejście do planowania kariery zawodowej –nowe teorie doradztwa zawodowego, a coaching
• Coachingowe narzędzia pracy z wartościami klienta i przekonaniami klienta
• Twórcze narzędzia coachingowe: rysunek, obraz, metafora w pracy nad zasobami i potencjałem klienta

ZJAZD 2 (25-26 listopada):
Praca z Indywidualnym Planem Działania i Bilansem Kompetencji w pracy coacha
Uczestnik:
• zna i wie w jaki sposób zastosować narzędzia coachingowe w ramach analizy indywidualnego potencjału zawodowego klienta
• zna i wie w jaki sposób zastosować narzędzia wzmacniające klienta
• umie pracować z celem klienta i wyznaczanymi przez niego poszczególnymi krokami
• rozumie i umie zastosować metodę Indywidualnego Planu Działania i Bilansu Kompetencji w coachingu

Treści:
• Metoda Indywidualnego Planu Działania i Bilansu Kompetencji w coachingu.
• Narzędzia pracy z klientem w ramach analizy potencjału i wiedzy na temat siebie: zasobów, umiejętności, zainteresowań, predyspozycji, mocnych stron
• Narzędzia wspierające, wzmacniające i zwiększające poczucie własnej wartości
• Narzędzia pracy z celem, działaniami klienta przy wytyczaniu własnej ścieżki zawodowej

Metodologia:
miniwykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, nauka przed doświadczanie - praca indywidualna, w parach, trójkach, dyskusje, case study

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek, tel. 509 501 476, b.czernek[at]ipri.com.pl
Kwestie merytoryczne: Karolina Nikorowska, tel. 608 260 777


TRENER PROWADZĄCY: Karolina Nikorowska – Psycholog, trener, doradca zawodowy, coach kariery, akredytowany coach ACC ICF. Prowadziła szkolenia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, managerów i pracowników przedsiębiorstw. Współpracowała z takimi uczelniami wyższymi jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Szkoliła pracowników zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji, np. Delphi, SKANSKA, Coca Cola i innych o międzynarodowym zasięgu. Jest współautorką programu prozdrowotnego dla firmy Mondelez. Odpowiadała za merytoryczny aspekt testów aplikacji iCareBrain. Przeprowadziła ponad 2500 konsultacji z zakresu kształtowania kariery zawodowej. Pracowała jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Szkoli doradców zawodowych z narzędzi coachingu kariery oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji). Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju.

TERMINY: 4-5. listpada i 16-17. grudnia 2017 w godz. 10:00-18:00

MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)

INWESTYCJA: 820,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z dopiskiem "Doradztwo zawodowe".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Kurs może być dofinansowany. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Dialog motywujący i zapisać się za pomocą bazy.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

Warsztaty, szkolenia, kursy, psychoterapia, coaching, treningi, konsultacje • Zapoznaj się z polityką firmy • Aktualizacja podstrony: 04.10.2017
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny może oznaczać, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.