Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
GESTALTOWSKIE NARZĘDZIA W PRACY COACHA
Szkolenie z zakresu coachingu dla profesjonalistów

Jak wiadomo, coaching jest działaniem wspierającym klienta w procesie zmiany. Podejście Gestalt jest taką formą pomocy psychologicznej, która daje klientowi przestrzeń do odkrywania samego siebie. Odbywa się to na drodze twórczego poszukiwania możliwości w różnych obszarach życia – zawodowego, osobistego itp. Kontakt w teraźniejszości, poszerzanie świadomości, dialog, twórczość, obserwowanie i analiza przestrzeni, fenomenologia, figura i tło – to podstawowe słowa opisujące to podejście. Wielką zaletą podejścia Gestalt w coachingu może być jego wykorzystywanie na nieskończenie wiele sposobów.
W czasie zajęć uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć i poznać szerokie możliwości wykorzystywania gestaltowskich technik w coachingu. Poznają metody, które z sukcesem implementowane są do pracy w organizacjach, korporacjach, instytucjach, jak również w kontakcie z indywidualnym klientem.

Dołącz do wydarzenia
na FACEBOOK'u!


PROGRAM:
MODUŁ I: Antropologia i filozofia Coachingu Gestalt
• Antropologiczne podstawy coachingu: holizm, humanizm, egzystencjalizm
• Biegunowość, figura i tło – ujęcie coachingu jako procesu domykania figur
MODUŁ II: Metody i techniki pracy coachingowej
• Mechanizmy unikania kontaktu – diagnoza fenomenologiczna
• Dialog i obserwacja fenomenologiczna – narzędzia pracy coacha
• Obserwacja i analiza przestrzeni – narzędzia pracy coacha
• Eksperymenty Gestalt – narzędzia pracy coacha
• Praca z ciałem
• Psychodrama
MODUŁ III: Praktyczne zastosowanie narzędzi Gestalt w coachingu
• Trudności w pracy coacha i sposoby radzenia sobie z nimi
• Eksperymenty Gestalt – narzędzia pracy coacha
• Praca z ciałem
• Psychodrama

CELE:
• Nabycie wiedzy z zakresu teorii Gestalt (psychologia i psychoterapia Gestalt)
• Poznanie narzędzi coachingowych
• Nabycie nowych umiejętności pracy coachingowej
• Zaimplementowanie narzędzi Gestalt do pracy coacha

ADRESACI:
coachowie, trenerzy, psycholodzy, terapeuci pracujący z różnego rodzaju klientem (indywidualnym i grupowym); wszyscy zainteresowaniu wdrożeniem możliwości udzielania wsparcia, jakie daje podejście Gestalt

EFEKTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
• wiedza na temat zastosowania teorii psychologii i psychoterapii Gestalt w coachingu indywidualnym i grupowym
• większa świadomość swoich kompetencji zawodowych
• narzędzia coachingowe z nurtu Gestalt
• techniki gestaltowskie odpowiednie do trudnych sytuacji w pracy coacha
• materiały szkoleniowe
• materiały poszkoleniowe
• certyfikat udziału

METODY: symulacje, dramatyzacje, studia przypadków, burze mózgów, praca z ciałem, praca w małych zespołach, wizualizacje, arkusze ćwiczeń

WYMAGANIA WSTĘPNE:
• udział w szkoleniach z zakresu coachingu, treningu lub pomocy psychologicznej (ukończone szkolenie lub w trakcie)
• doświadczenie praktyczne w pracy z klientami
• prosimy o przybycie w stroju luźnym, nie krępującym ruchów oraz w wygodnym obuwiu ze względu na treningową specyfikę szkolenia

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

SZKOLENIE PRZEDŁUŻA WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU ABSOLWENTOM SZKOŁY PROFESJONALNEGO COACHINGU!


PROWADZĄCY: Łukasz Krawętkowski, psychoterapeuta Gestalt, coach, trener
TERMIN: do ustalenia
GODZINY: 9:30-17:30
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6
INWESTYCJA: 490 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem "coaching gestalt".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

UWAGA! Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi - koniecznie skontaktuj się z nami! (tel.: 509 501 476; e-mail: biuro[at]ipri.com.pl). Z powodu kłopotów technicznych Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.07.17 • Liczba odwiedzin: