Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
GESTALTOWSKIE NARZĘDZIA W PRACY COACHA
Szkolenie z zakresu coachingu dla profesjonalistów

Praktyka podejścia Gestalt zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy, terapii ciała i filozofii wschodnich. Stąd jej główny atut – całościowe widzenie człowieka, jako jedności cielesnych, emocjonalnych, społecznych i duchowych aspektów. Terapia Gestalt umożliwia człowiekowi poznanie siebie, poszerza (samo)świadomość, uczy nawiązywaniu kontaktu, rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska. Terapia Gestalt nakierowuje na poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia. Praca w tym nurcie skoncentrowana jest na osobistej odpowiedzialności za zmianę oraz na zaakcentowaniu wszystkich dostępnych możliwości jednostki. W tym podejściu także brane pod uwagę są wartości osoby oparte o fundamentalne kwestie egzystencjalne takie jak sens, godność i odpowiedzialność.
Coaching w nurcie Gestalt stosowany jest w biznesie, w organizacjach i w kontakcie indywidualnym. Poszerza pole doświadczenia i poprzez twórcze eksperymentowanie - wachlarz możliwości działania skierowanego na cel klienta (jednostki, czy zespołu). Szkolenie ma na celu przybliżenie podejścia Gestalt w coachingu wraz z doświadczeniem i przećwiczeniem technik czy konkretnych narzędzi.

PROGRAM:

MODUŁ I: Wprowadzenie do podejścia Gestalt
• holizm, humanizm, egzystencjalizm i fenomenologia jako filozofia widzenia człowieka
• paradokskalna teoria zmiany
• rozumienie zjawiska oporu

MODUŁ II: Diagnoza fenomenologiczna
• biegunowość doświadczenia, czyli figura i tło
• mechanizmy unikania kontaktu
• fenomeny językowe u klienta
• ciało i ruch jako fenomeny klienta

MODUŁ III: Wybrane narzędzia do pracy coacha
• dialog i obserwacja fenomenologiczna
• kontinuum świadomości
• praca z pustym krzesłem
• praca z ciałem
• inne

CELE:
• zdobycie wiedzy na temat filozofii Gestalt
• poznanie inspirujących narzędzi do pracy coachingowej
• pogłębienie umiejętności pracy coachingowej
• implementacja myślenia i działania zgodnego z podejściem Gestalt do pracy coachingowej
• poszerzenie wachlarza możliwości pracy coachingowej w różnych sytuacjach

ADRESACI:
coachowie, trenerzy grupowi, psychologowie, pedagodzy - pracujący coachingowo z różnego rodzaju klientami i w różnych okolicznościach, wszyscy zainteresowani włączeniem praktyki Gestalt do swojej pracy coachingowej

EFEKTY UZYSKANE PO SZKOLENIU:
• wiedza na temat zastosowania teorii psychologii i psychoterapii Gestalt w coachingu indywidualnym i grupowym
• większa świadomość swoich kompetencji zawodowych
• narzędzia coachingowe z nurtu Gestalt
• techniki gestaltowskie odpowiednie do trudnych sytuacji w pracy coacha
• materiały szkoleniowe
• materiały poszkoleniowe
• certyfikat udziału

METODY: ćwiczenia, symulacje, drama, studia przypadków, burze mózgów, praca z ciałem, praca w małych zespołach, wizualizacje, arkusze ćwiczeń

Prosimy o przybycie w stroju luźnym - część zajęć odbywać się będzie włączając ruch i doświadczenie własne.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).
Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu abslowentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.


PROWADZĄCY: Marta Kijanko, psychoterapeuta Gestalt, coach, trener
TERMIN: 12-13. maja 2018
GODZINY: 10:00-10:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6
INWESTYCJA: 590 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem "coaching gestalt".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

UWAGA! Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi - koniecznie skontaktuj się z nami! Z powodu kłopotów technicznych Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury: 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 20.03.18 • Liczba odwiedzin: