Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z GRUPĄ
Szkolenie dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi

Profesja, pasja i powołanie to elementy pełnego rozwoju zawodowego w każdej dziedzinie. Jakbyś się czuł, gdyby grupa, z którą pracujesz, zmieniała się podczas pracy warsztatowej, jaką proponujesz? Odkrywała i doświadczała ważne dla niej treści? Poczuła, że jest we właściwym miejscu, z właściwym trenerem? Z pewnością można powiedzieć, że praca z grupą jest sztuką, a zarazem niezwykłą przyjemnością. Kiedy połączysz te dwie rzeczy, stajesz się prawdziwym liderem pracującym z pasją. Niezbędna do tego jest jednak zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy z zespołami i grupami ludzi. Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznych umiejętności pracy z grupą, opartych na wiedzy psychologicznej i socjologicznej.

Cele:
• nabycie umiejętności pracy z grupami ludzi
• nabycie umiejętności rozumienia dynamiki relacji interpersonalnych
• poznanie narzędzi moderowania procesów grupowych
• nabycie umiejętności korzystnego zaprezentowania się przed grupą

PROGRAM

DZIEŃ 1

moduł I - Profesjonalne przygotowanie szkoleń i wystąpień publicznych
• Specyfika szkolenia dorosłych
• Przygotowywanie szkoleń od strony technicznej i merytorycznej
• Przygotowywanie skutecznych prezentacji
• Struktura prowadzenia prezentacji
• Nawiązywanie kontaktu z odbiorcą prezentacji
moduł II - Budowanie wizerunku, tajniki autoprezentacji
• Wzbudzanie i utrzymywanie zainteresowania grupy
• Techniki autoprezentacji
• Techniki panowania nad tremą
• Techniki postępowania w trudnych sytuacjach

DZIEŃ 2
moduł III - Techniki pracy z grupą
• Uczenie się przez dorosłych
• Proces grupowy i jego znaczenie w pracy trenera, role i normy grupowe
• Techniki integracyjne
• Techniki komunikacyjne
• Techniki koncentrujące
• Techniki energetyzujące
• Techniki dramowe
moduł IV - Trening umiejętności pracy z grupą
• Praktyczne ćwiczenia pracy z grupą

Adresat: Osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji pracy z grupą, zwłaszcza menadżerowie, trenerzy.

Metody: ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, studium przypadku (case study), burza mózgów, demonstracje, prezentacja, miniwykłady, coaching.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY:
Karolina Nikorowska, certyfikowany coach i trener, psycholog, doradca zawodowy. Od 6 lat prowadzi konsultacje indywidualne z zakresu kształtowania ścieżki zawodowej, rozwoju osobistego i zawodowego. Jest trenerką rozwoju osobistego i zawodowego. Ma doświadczenie w szkoleniu studentów, absolwentów, pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw, liderów zespołów.
TERMIN: do ustalenia
GODZINY: 9:30-17:30
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 390 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136, z dopiskiem "Praca z grupą".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu.

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Skąd się o nas dowiedziałeś/aś?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

UWAGA! Jeśli w ciągi 5 dni od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi - koniecznie skontaktuj się z nami! (tel. 509 501 476; e-mail: biuro@ipri.com.pl). Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć, jeśli w urządzeniu, z którego dokonano zapisu wyłączona jest obsługa skryptków.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.07.17 • Liczba odwiedzin: