Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. To intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy, wchodząc ze sobą w interakcje, poznają lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Dzieje się to w niepowtarzalnym procesie, w którym uczestnik może zrozumieć funkcjonowanie siebie i grupy, a jednocześnie jest współtwórcą tego, co się dzieje. W procesie tym - nazywany przez psychologów procesem grupowym - można zaobserwować różne etapy, czynniki wpływające na jego dynamikę, jak również przyjmowane przez każdego z uczestników role grupowe i ustalane przez grupę zasady jej funkcjonowania. Dlatego przeżycie procesu grupowego na sobie może być cennym doświadczeniem i zasobem, zwłaszcza dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi.
Trening służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Sprzyja to przełamywaniu oporów, wzmacnianiu siebie i lepszej komunikacji, co może korzystnie przekładać się na życie osobiste i zawodowe.

Cele:
Rozwinięcie i udoskonalenie kompetencji interpersonalnych, takich jak słuchanie, komunikowanie, rozumienie, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie i przyjmowanie wsparcia itd., poprzez analizę swojego funkcjonowaniu w grupie, przeżycie doświadczenia interpersonalnego i przepracowanie swoich trudności w procesie grupowym

Dzięki uczestnictwu w treningu interpersonalnym możesz:
• zobaczyć siebie w oczach innych uczestników i dowiedzieć się, jakinni postrzegają Cię w różnych sytuacjach i jakie uczucia wzbudzają w nich Twoje zachowania,
• ćwiczyć rozpoznawanie własnych potrzeb i uczuć, poznać swoje schematy działania,
• doświadczyć siebie w różnych sytuacjach, co przekłada się na bardziej świadome wchodzenie w relacje z innymi ludźmi,
• lepiej zrozumieć siebie, a zwłaszcza powody, dla których w ten, a nie w inny sposób komunikujesz się z ludźmi i nawiązujesz z nimi relacje,
• rozwinąć empatię i umiejętność uważnnego słuchania,
• zwiększyć umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb innych osób,
• poćwiczyć asertywność i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
• wzmocnić poczucie własnej wartości,
• rozwinąć inteligencję emocjonalną i udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne.

Program: Praca własna uczestników na procesie interpersonalnym i intrapsychicznym.

Uczestnik po doświadczeniu treningu interpersonalnego:
• potrafi lepiej funkcjonować w relacjach z innymi
• ma bardziej rozwinięte umiejętności interpersonalne
• ma większą samoświadomość
• lepiej radzi sobie w codzienności
• doświadcza wzrostu dobrostanu

Metody: praca w grupie i prace indywidualne, gry i ćwiczenia grupowe

Czas trwania: 5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Adresat: Trening skierowany jest do wszystkich osób, które chcą doświadczyć istotnej zmiany w swoim życiu spowodowanej pogłębieniem wglądu w samego siebie oraz doświadczeniem intensywnego procesu grupowego z innymi ludźmi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Leszek Zawlocki, Marta Kijanko
TERMINY: 12-16. lipca 2017
GODZINY: 9:00-18:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6
INWESTYCJA: 1200 zł brutto (cena zawiera trening, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach).
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "trening interpersonalny".
ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.07.17 • Liczba odwiedzin: