Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt

Bądź z nami w kontakcie!
Zapisz się na newsletter:


JOB CRAFTING - Buduj poczucie sensu pracy

Job crafting to coraz popularniejsze na zachodzie, a także powoli w Polsce określenie opisujące działania, które prowadzą m.in. do zwiększania poczucia szczęścia w pracy. Dzięki temu ludzie nadają swojej pracy, zarówno wyobrażeniom o niej, jak i wykonywanym czynnościom, wymiar osobisty, co z kolei owocuje większym poczuciem kontroli nad wykonywanymi zadaniami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak wspierać klienta samodzielnie "craftować" swoją pracę zapraszamy!

Adresaci: Osoby zainteresowane rozwojem w obszarze coachingu, poszukujące nowych narzędzi wspierania klienta w nurcie psychologi pozytywnej, popartych badaniamia naukowymi. Zapraszamy zwłaszcza coachów zorientowanych na rozwój w obszarze kariery, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników działów personalnych, menedżerów i przedsiębiorców.

Podczas warsztatu:
• zapoznasz się z nową na rynku polskim metodą budowania sensu i motywacji do pracy.
• dowiesz się jak i dlaczego poczucie sensu pracy wpływa na motywację, proaktywność i zadowolenie z życia.
• dowiesz się jak budować z klientem makietę sensu pracy.
• nauczysz się wspierać klienta w pokonywaniu barier w pracy.
• poznasz metody diagnozowania mocnych stron i wartości klienta.
• dowiesz się jak znaleźć twórcze sposoby na wykorzystanie zasobów klienta w pracy.

Program szkolenia:
• co to jest job crafting - jako zjawisko w pracy
• job crafting jako metoda w pracy indywidualnej z klientem
• sens pracy - dlaczego ważny, z czego się bierze, co jak go nie ma, dlaczego w dzisiejszych czasach jest to takie trudne
• mapowanie pracy - zależności między zadaniami, energią i priorytetami w pracy
• koszyków zasobów - diagnoza mocnych stron, wartości, ulubionych aktywności
• praca z wizją idealną i z wizją realną
• pokonywanie barier i budowanie motywacji klienta do zmiany
• przekształcanie poznawcze, relacyjne, zadaniowe
• tworzenie action planu

Metody pracy: Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, ćwiczenia interpersonalne, miniwykłady.

Czas trwania: 16 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


OSOBY PROWADZĄCE:
Malwina Puchalska – Kamińska. Trenerka, coach, doktorantka Uniwersytetu SWPS, wykładowca akademicki. Łączy pracę naukową i szkoleniową, zajmując się tym, co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi i spełnieni w pracy.
Ewelina Gałęzowska – Szomborg. Dyplomowany trener oraz akredytowany coach ICF. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy w biznesie, głównie w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej, produkcyjnej i FMCG. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 550 dni szkoleniowych.
Angieszka Łądka – Barańska. Psycholożka, Coach, Trenerka umiejętności miękkich. Od ponad 10 lat zajmuję się wsparciem w obszarze rozwoju. Prowadzi badania w obszarze wartości osobistych, szczęścia i poczucia sensu. Projektuje pozytywne interwencje psychologiczne dla biznesu i edukacji wzmacniające m.in. poziom zaangażowania pracowników, poczucie odpowiedzialności.

TERMIN: 3-4. marca 2018, w godz. 10:00-18:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 550 zł brutto (w przedpłacie do końca stycznia 500 zł)
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "jobcrafting".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 10.01.2018 • Liczba odwiedzin: