Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego / Szkolenia / "Rozwiązywanie konfliktów" 
Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji interpersonalnych w zespole


Gdy w firmie pojawia się konflikt, a pracownicy uwikłani w trudne relacje i sprzeczność interesów przestają tworzyć jeden sprawnie funkcjonujący organizm, okazuje się, że umiejętność zarządzania trudnymi sytuacjami w organizacji staje się umiejętnością nad wyraz praktyczną i realnie wpływającą na funkcjonowanie firmy. Skonfliktowany zespół nie działa jak jedna drużyna, która „kopie do jednej bramki” - cierpi na tym firma jako całość i sami pracownicy. Na to w biznesie nie można sobie jednak pozwolić- sukces firmy zależy od ludzi, więc i od relacji, jakie ich wiążą, a przywrócenie harmonii, efektywności działań i współpracy jest konieczne, by firma mogła osiągać realne rezultaty.

Cel szkolenia:
Podniesienie praktycznych umiejętności zarządzania sytuacjami trudnymi w organizacji i wykorzystywania ich jako źródła potencjału i informacji do pozytywnej zmiany – w zakresie relacji, zaangażowania, identyfikacji i efektywności działań.

Program szkolenia:
- Konflikt i jego natura, nieuchronność konfliktu
- Style reakcji na konflikt – konflikt jako zetknięcie indywidualności
- Istota zarządzania sytuacjami trudnymi
- Formuły komunikacyjne przydatne w moderowaniu konfliktów, elementy asertywności
- Inteligentne emocjonalnie zarządzanie sytuacjami trudnymi
- Perswazja w sytuacjach konfliktowych i negocjacjach
- Negocjowanie wspólnych korzyści – win – win
- Twórcze wykorzystanie konfliktu – potencjał zmiany
- Zapobieganie i interwencja w przypadku konfliktów destruktywnych

Adresat:
przedsiębiorcy, osoby zarządzające zespołami.

Efekty:
- Lepsze rozumienie mechanizmów konfliktu i jego natury
- Podniesienie umiejętności podejmowania interwencji w przypadku pojawienia się konfliktu i negocjowania jego rozwiązań dla korzyści firmy i całego zespołu
- Poszerzenie świadomości na temat możliwości wykorzystania konfliktu, traktowania go jako źródła informacji i energii do potencjalnej konstruktywnej zmiany
– Umiejętność zarządzania konfliktem ku rozwiązaniu win - win
- Podniesienie osobistych kompetencji radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
- Lepsze rozumienie siebie w kontekście reagowania na konflikty i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w konflikcie.

Metody:
ćwiczenia indywidualne i w grupach, studia przypadków, autocoaching, symulacje, dyskusje, miniwykłady. Metody aktywizujące i treningowe nastawione będą na praktykę i uczenie się z uwzględnieniem doświadczania i refleksji, z wykorzystaniem Cyklu Kolba.

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN:
GODZINY: 8 godzin
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Rozwiązywanie konfliktów".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: