Kurs coachingu 
Aktualności Misja Instytutu Współpracownicy Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców SZKOŁA COACHINGU • Założenia • Program • Terminy zjazdów • Informacje • Rekrutacja • Zgłoszenie • Pytania • Informator • Dla coachów Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem gabinetów Informacje i kontakt

Należymy do:

Respektujemy również
standardy International
Coach FederationSZKOŁA PROFESJONALNEGO COACHINGU
Akredytowany program edukacji w zakresie prowadzenia zawodowego coachingu

ZAŁOŻENIA
Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest największym w Polsce programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uprawiania działalności w zakresie coachingu - wspierania ludzi w dążeniu do celów i rozwiązywania ich trudności. Jest to kurs, który kompleksowo przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu i standardami ICF (Intenational Coach Federation). Szkoła Profesjonalnego Coachingu daje również narzędzia do działania w obszarze zarządzania, edukacji i pomocy psychologicznej - może być więc przydatnym kursem rozszerzającym dla osób, pracujących w różnych branżach.
Koncepcja Szkoły Profesjonalnego Coachingu powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z innymi ludźmi, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i umiejętności, ale również odpowiedniego podejścia, wartości, w które wierzymy i które cechują dobrego coacha.
Szkolenie jest typowo warsztatowe, nastawione na maksimum praktyki: od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.
Jest to prawdopodobnie największy kurs na świecie w 100% dotyczący coachingu. Program Szkoły obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się z różnych koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia coachingu. Doświadczenie ponad dwudziestupięciu edycji Szkoły pozwala nam stwierdzić, że przyjęte założenia doskonale sprawdziły się w praktyce – wyznaczyliśmy nowe standardy pracy coacha, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami.
Kurs jest akredytowany przez Izbę Coachingu, jako pierwszy kurs zawodowego coachingu, co daje pewność rzetelnego kształcenia i szereg korzyści dla naszych Absolwentów. Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała również akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, co oznacza, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy dwukrotnie przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

DLA KOGO?
Szkoła jest dla osób, które:
• cechują się osobistą dojrzałością,
• swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi (jako menadżer, trener, konsultant, terapeuta, doradca, wychowawca, etc.),
• chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży,
• mają dużą motywację do rozwoju osobistego,
• chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,
• chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne,
• są zdecydowani być dobrymi coachami.

CELE:
• zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
• rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych
• poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
• doświadczenie zmiany coachingowej "na sobie"
• ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha

METODY PRACY:
• miniwykłady i prezentacje
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• odgrywanie ról
• dyskusje
• case study
• coaching
• superwizje indywidualne i grupowe
• mentoring
• praktyki
Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

EFEKTY
Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Coachingu posiadają:
• gruntowną znajomość teorii coachingu
• umiejętność stosowania coachingu w praktyce
• świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
• wysokie kompetencje interpersonalne
• umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
• szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku
• wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania
• podstawy pracy terapeutycznej, co umożliwia dalsze kształcenie się w pracy z ludźmi
• umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu


Trwają zapisy na edycję XXXII jesienną, która rozpoczyna się 28. września 2018.
Kliknij, aby otworzyć FORMULARZ REKRUTACYJNY (kliknij tutaj).

CENY I FORMY PŁATNOŚCI:

Płatność jednorazowa
500 zł zadatku + 8 900 zł

Płatność w formie ratalnej
Opcja ratalna I (500 zł zadatku + 9 100 zł)
1. pierwsza rata - 4 550 zł
2. druga rata - 4 550 zł

Opcja ratalna II (500 zł zadatku + 9 300 zł)
1. pierwsza rata - 2 820 zł
2. 9 rat po 720 zł (płatne do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca)

Kurs może być dofinansowany dla przedsiębiorców i ich pracowników. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Szkołę Profesjonalnego Coachingu i zapisać się za pomocą bazy.
UWAGA! Starając się o dofinansowanie, należy zapisać się przez nasz formularz, jak i w Bazie Usług Rozwojowych!

powrót do góry^


ZARYS PROGRAMU

ETAP 1: METODOLOGIA COACHINGU
• Zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.
• Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
Celem treningu jest poszerzenie doświadczenia komunikacji międzyosobowej i ukazanie przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako intensywną pracę nad sobą, podczas której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim osobistym możliwościom i ograniczeniom.
• Dwa trzydniowe warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (56 godzin dydaktycznych)
Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
• Trzydniowy warsztat wprowadzający w pracę metodami poznawczo-behawioralnymi (28 godzin dydaktycznych)
Celem tego zjazdu jest dostarczenie podstawowych technik niezbędnych w pracy z klientem.
• Trzydniowy trening kontaktu z klientem (28 godzin dydaktycznych)
Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych w coachingu.
Po tym etapie, obejmującym w sumie 185 godzin szkoleniowych, uczestnicy mogą rozpocząć praktykę coachingową pod superwizją.

ETAP 2: NARZĘDZIA COACHINGOWE
• Cykl trzech trzydniowych warsztatów z zakresu coachingu (w sumie 84 godziny dydaktyczne)
Celem tego bloku zajęć jest edukacja w zakresie technik i narzędzi coachingu wywodzących się z różnych modeli interwencji psychologicznych. Uczestnicy mogą poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej.
• Trzydniowa sesja treningu grupowego z superwizją, e-learning i certyfikacja (33 godziny dydaktyczne)
Celem tych zajęć jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, umiejętności zawodowych oraz indywidualnego stylu pracy pod superwizją. Sesje te są również ugruntowaniem wiedzy i umiejętności oraz obejmują proces certyfikacyjny.
Etap ten kończy się podpisaniem licencji i wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.

Bardziej szczegółowy program w INFORMATORZE Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz tutaj.

ETAP 3: WARSZTATY SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA
Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu własnego stylu pracy coachingowej, rozszerzają rozumienie coachingu i ukierunkowują na określoną specjalizację, m.in.:
• Coaching kariery i job-coaching
• Warsztaty z Racjonalnej Terapii Zachowania
• Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha
• Psychologia dla coachów
• Dialog motywujący
• Metody prowokatywne w pracy coacha i trenera
Zajęcia te odbywają się pod warunkiem zebrania określonej liczby osób i odbywają się zwykle 5-8 razy w roku.
Na tym etapie przewidziana jest superwizja dla zainteresowanych przedłużeniem certyfikatu o kolejne dwa lata. Do uzyskania certyfikatu ważnego bezterminowo, wymagana jest superwizja w wymiarze minimum 20 godzin.

Szczegółowe terminy zjazdów edycji XXIX-XXXII tutaj.

powrót do góry^


KIEDY I GDZIE?

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Powroźniczej 6/2. Trening interpersonalny odbywa się zwykle w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w górach (standard pensjonatu).
Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli (pt-sb 10-18, nd 9-17), w tym przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

powrót do góry^


PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
• Zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny (kliknij).
• Na zgloszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Bożeną Czernek, tel. 509 501 476, e-mail: biuro[at]ipri.com.pl.
• Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie.
• Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób mieszkających daleko od Krakowa rekrutacja może odbyć się on-line). Ze względu na specyfikę zawodu coacha i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
• Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji.

Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
• Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym (minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
• W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
• Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest całkiem spora baza noclegowa (hostele, hotele).
• Niektóre zajęcia treningowe mogą odbywać się w ośrodkach poza Krakowem (standard pensjonatu). Pobyt w ośrodkach uczestnicy opłacają sami.
• Certyfikat coacha otrzymują osoby, które zaliczyły minimum 8 bloków tematycznych (80% zajęć) i zdały pomyślnie egzamin. Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie zaliczą zadań czy egzaminów, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
• Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
• Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136


Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!
Koordynator kursu: Bożena Czernek - tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl
Dyrektor merytoryczny: Leszek Zawlocki - tel. 515 098 983.

powrót do góry^


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zapisując się na kurs trzeba coś wiedzieć o coachingu? Czy trzeba mieć wykształcenie psychologiczne?
• Nie. Każdy jest u nas mile widziany i każdy ma szanse zostać dobrym coachem. Bardziej liczy się dojrzałość, zaangażowanie i wystarczające umiejętności interpersonalne.

Ile zjazdów mogę opuścić?
• Najlepiej żadnego :). Jeśli chcesz otrzymać certyfikat, musisz zaliczyć przynajmniej 80% zajęć i być obecnym na przynajmniej dwóch z trzech treningów.

Czym różni się Szkoła Profesjonalnego Coachingu od innych kursów?
• Jest to największy całościowy kurs coachingu w Polsce: ponad 300 godzin akademickich na dwóch etapach. Jeśli włączyć praktyki, indywidualne coachingi, warsztaty specjalistyczne, superwizje, e-learning i zadania domowe, prawdopodobnie jest to największy kurs na świecie z zakresu coachingu!
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest pierwszym, potwierdzonym przez akredytację kursem zawodowego coachingu. Daje to wiele korzyści dla Absolwentów - od ułatwionej akredytacji w Izbie Coachingu, aż po poważne traktowanie w środowiskach biznesowych. Godziny superwizji w Szkole zostają zaliczone w procesie akredytacji na coacha IC i możesz otrzymać dodatkowy certyfikat, wydawany przez Izbę Coachingu.
• Jesteśmy jedną z nielicznych szkół coachingu, która ma w programie trening interpersonalny i dwa treningi umiejętności coachingowych. Pierwsi w Polsce wprowadziliśmy trening interpersonalny jako pogłębienie pracy nad sobą i rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem. Również jako pierwsi organizowaliśmy praktyki coachingowe pod superwizją.
• Kurs trwa 10 miesięcy i podzielony jest na etapy, co daje możliwość zintegrowania poznanych treści i nabytych umiejętności, z możliwością rozpoczęcia pracy w charakterze coacha już po I etapie Szkoły czyli po około 5 miesiącach.
• Program oparty o rzetelne, naukowe podstawy teoretyczne i warsztatowe, prezentujący holistyczne ujęcie coachingu (tzw. Coaching przez duże „C”).
• Różne modalności – elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, racjonalnej terapii zachowań, gestalt, neurolingwistycznego programowania i podejścia zorientowanego na rozwiązania. Tylko rzetelna wiedza z zakresu psychologii i zarządzania.
• Przygotowujemy do pracy w różnych obszarach życia i działania (nie tylko w biznesie).
• Wszystkie sesje szkoleniowe mają charakter warsztatowy i treningowy - czyli maksymalnie praktyczny, .
• Wykładowcy – coachowie, trenerzy i psychoterapeuci. Przede wszystkim praktycy: Leszek Zawlocki, dr Katarzyna Ramirez, Tomasz Świtek, Marta Smolińska, Marta Kijanko, Michał Lewandowski, Dominika Borowska-Stasica, Łukasz Krawętkowski, dr Alicja Lemiech, Jacek Wysowski, dr Tomasz Drożdż, Patryk Lange i inni zaproszeni coachowie i superwizorzy.
• Superwizja prowadzona jest przez akredytowanych superwizorów – dr Annę Syrek-Kosowską, dr Katarzynę Ramirez, Leszka Zawlockiego, Joannę Zawadę-Kubik.
• Główny cel Szkoły to stworzenie najlepszych ludzi w swojej branży. Przekazujemy więc nie tylko narzędzia do prowadzenia coachingu, lecz również kształtujemy postawę coacha–profesjonalisty, postawę, która bazuje na spójności z postawą życiową.
• Zachęcamy kursantów do podjęcia praktyki coachingowej po pierwszym etapie szkolenia. Wspieramy ich superwizyjnie i merytorycznie. Dzięki temu każdy absolwent całego cyklu szkoleniowego jest rzeczywiście przygotowany do pracy coacha.
• Jesteśmy uczciwi w tym co robimy - nie koloryzujemy coachingu i wymagamy naprawdę dużo od uczestników. U nas certyfikat naprawdę coś znaczy i jest potwierdzeniem solidnej pracy nad sobą.
• Zależy nam na stworzeniu profesjonalistów, którzy uwzględniają również wymogi etyczne w coachingu. Braliśmy udział w tworzeniu polskich standardów coachingu - m.in. w pracach Komisji ds Standardów i Etyki przy Izbie Coachingu.
• Edukujemy kompleksowo i elastycznie – na trzecim etapie można zrobić dowolną specjalizację w coachingu i wciąż rozwijać się przez superwizje i dodatkowe szkolenia.
• Proponujemy bardzo korzystną cenę szkolenia i możliwość płatności ratalnej. W przeliczeniu na ilość godzin - nasz kurs jest jednym z najtańszych kursów coachingu.

Jaki certyfikat otrzymam?
• Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat (w języku polskim i angielskim) ważny dwa lata z możliwością prolongaty. Certyfikat coacha ważny bezterminowo uczestnik otrzymuje po odbyciu wymaganych superwizji.
• Po każdym etapie kursu uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenia, uprawniające do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności.
• Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu może zgłosić się do Izby Coachingu, aby otrzymać certyfikat ukończenia akredytowanego programu kształcenia coachów.

Czy po Szkole Profesjonalnego Coachingu mogę ubiegać się o akredytację organizacji zrzeszającej coachów?
• To zależy od organizacji przyznającej certyfikat i jej wytycznych. W większości przypadków akredytacja danego stowarzyszenia jest przyznawana coachom indywidualnym na podstawie udokumentowania wymaganej ilości godzin szkolenia i osobistego doświadczenia w roli coacha, jak również respektowania kodeksu etycznego (np. w ICF, EMCC, IAC). Szkoła Profesjonalnego Coachingu ma bardzo wysokie standardy, które są zgodne ze standardami dużych międzynarodowych stowarzyszeń coachingowych.
• Na kursie uczymy wymaganych kompetencji coacha ICF, co umożliwia certyfikację w tym stowarzyszeniu ścieżką portfolio. Zainteresowanym wydajemy stosowne zaświadcznie.

Jakie mam perspektywy po Szkole Profesjonalnego Coachingu?
• Zmienisz swoje życie - ze względu na intensywną i wymagającą formę zajęć, masz mnóstwo okazji aby popracować nad sobą i różnymi aspektami swojego działania. Nie wszystkim udaje się ukończyć kurs, ale Ci, którzy naprawdę pracują nad sobą, stają się bardziej spójni w swoim życiu. Nawet, jeśli nie będziesz coachem-praktykiem, to z pewnością zmieni się Twój sposób myślenia i patrzenia na różne sprawy.
• Mało który kurs w Polsce zwraca uwagę na praktyczną stronę bycia coachem. Program jest przygotowany i prowadzony przez fachowców, którzy od lat zajmują się pracą z ludźmi i chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy praktyki, dajemy też przydatne wskazówki do rozwijania swojej kariery zawodowej. Dlatego Wielu naszych absolwentów pracuje jako coachowie bądź wykorzystuje coaching na swoich stanowiskach pracy.
• W jakimkolwiek miejscu pracujesz, możesz w nim wykorzystać nabyte umiejętności. U nas coaching rozumiany jest jako uniwersalna metoda, którą można stosować w wielu kontekstach biznesowych i życiowych. Nasi absolwenci pracują zarówno z tzw. "twardym biznesem", jak i kontynuują kształcenie w kierunku psychoterapii.
• Akredytacja Szkoły w Izbie Coachingu skraca ścieżkę zdobycia indywidualnej akredytacji coacha IC i znacznie obniża cenę tej akredytacji.
• Masz szansę na współpracę z nami, jeśli będziesz naprawdę dobry/dobra :)

Czy mogę uzyskać dofinansowanie?
• Jest taka możliwość. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania z funduszy UE (kliknij tutaj), bezrobotni mogą starać się o dofinansowanie w Urzędach Pracy, a pracownicy w swoich firmach.

Komu mogę zadać szczegółowe pytania?
• Kwestie organizacyjne: Bożena Czernek - tel. 509 501 476
• Kwestie merytoryczne: Leszek Zawlocki, tel. 515 098 983; Marta Smolińska, tel. 660 783 014

Marka Szkoły Profesjonalnego Coachingu.
Rozpoczynając kształcenie coachów, byliśmy pionierami, jeśli chodzi o pewne standardy jakości. Zdarza się, że inni wzorują się na nas, wprowadzając do swoich kursów podobne standardy. Niestety, czasami okazuje się, że jest to tylko pusty zabieg marketingowy. W związku z nieuczciwymi działaniami niektórych firm i organizacji, oświadczamy, iż:
• Tylko Szkoła Profesjonalnego Coachingu oferuje 300 godzin dydaktycznych podstawowego stacjonarnego szkolenia (nie wliczamy w to zadań domowych, telekonferencji czy lektur :). Przekłada się to realnie na 30 dni szkoleniowe! Informowanie o podobnej ilości godzin na kilkudniowych szkoleniach jest zwykłym wprowadzaniem w błąd.
• Podobnie niektóre szkolenia pozycjonujące się jako "kurs coachingu" w rzeczywistości mogą być kursami np. doradztwa zawodowego albo metod pracy z grupą (szkoła trenerska). Nierzadko wtedy taki kurs wydaje się dłuższy niż Szkoła Profesjonalnego Coachingu, choć w rzeczywistości zajęć z coachingu może być niewiele lub nawet.... wcale! U nas masz gwarancję, że cała Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest szkoleniem wyłącznie z zakresu coachingu.
• Nazwa "Klub Coacha", jego koncepcja organizacyjna oraz logo są własnością Leszka Zawlockiego oraz Grupy Active Change i chronione są przepisami prawa cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem autorskim. Grupa Active Change wydaje stosowne licencje osobom prowadzącym spotkania Klubu Coacha - licencjonowane Kluby działają w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu, Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Cieszynie i Lublinie. Osoby zainteresowane otrzymaniem licencji zapraszamy do kontaktu.
• Prowadzimy superwizje zgodnie z wymogami Izby Coachingu. Przez superwizję rozumiemy proces uczenia się, wymiany doświadczeń i przemyśleń oraz poszukiwanie rozwiązań w przypadku trudności w pracy coacha. Proces superwizji odbywa się przy uczestnictwie doświadczonego coacha, mającego z reguły certyfikat superwizora lub w trakcie tej certyfikacji. Natomiast wymianę doświadczeń i pomysłów wśród coachów nazywamy "interwizją". Na niektórych kursach "superwizją" nazywane jest dawanie sobie informacji zwrotnej (feedback'u) co jest metodologicznie nieuzasadnione.
• Szanujemy narzędzia i metody wypracowane na przestrzeni lat w obszarze zarządzania, psychologii i coachingu. Ucząc tych metod, przekazujemy je pod oryginalną nazwą, i o ile to możliwe - wskazujemy ich twórcę. Manipulowanie nazwami bądź przywłaszczanie sobie cudzych badań czy prac uznajemy za wysoce nieuczciwe. Zdarza się niestety, że nasze materiały wykorzystywane są na innych kursach bez naszej zgody.
• Nazwa naszego kursu brzmi: "Szkoła Profesjonalnego Coachingu", w skrócie "SPC". Nie posługujemy się inną lub podobną nazwą. Niemniej zdarzały się plagiaty.
• Akredytacja przyznana na dany kurs przez ICF nie jest tym samym, co certyfikat coacha ICF. Warto to sprawdzić przy wyborze szkolenia! Certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu upoważnia do wystąpienia o akredytację międzynarodowych stowarzyszeń (takich jak np. ICF czy IAC) oraz akredytację polskiej Izby Coachingu.
• Coachem może zostać każdy. Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne specjalne regulacje czy wymogi prawne dla zawodu coacha - toteż w naszym kraju żaden kurs, dyplom czy certyfikat nie "upoważnia" i nie "uprawnia" do wykonywania zawodu coacha (jako "jedynie słuszny"). Każda organizacja prowadząca kurs coachingu wydaje certyfikat zgodny z własnymi standardami.
• Prawdopodobnie jako jedyna Szkoła na świecie wydajemy certyfikat na dwa lata, w trosce o jakość pracy naszych Absolwentów. Jeśli ktoś nie superwizuje swojej pracy i wygasa mu certyfikat, nie ponosimy odpowiedzialności za działania tej ososby.
• Jesteśmy członkami-założycielami Izby Coachingu w Polsce i respektujemy kodeks etyczny coacha.
• Szkoła Profesjonalnego Coachingu uzyskała akredytację Izby Coachingu oraz akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia, a jej uzyskanie stanowi potwierdzenie, że kurs spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Ponadto Grupa Active Change jako całość uzyskała certyfikat jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, co dodatkowo potwierdza, że nasze szkolenia to najlepszy wybór.

Jeśli ważna jest dla Ciebie jakość, kliknij, aby otworzyć formularz zgłoszenia.


DO POBRANIA:
Ściągnij informator o Szkole Profesjonalnego Coachingu: informatorspc.pdf

OPINIE O SZKOLE:

Atuty Szkoły Profesjonalnego Coachingu:
- Profesjonalizm wykładowców
- Serdeczna atmosfera
- Różnorodność podejść, pozwalająca optymalnie wybrać "swoją drogę".
SPC pozwoliło mi rozwinąć się w wymiarze osobistym i zawodowym. Znalazłam tu wiele inspiracji do zmiany. A co najważniejsze - czuję się dobrze przygotowana do bycia coachem i wiem, że mogę nim być.

dr Sonia Rzeczkowska, Szkoła Profesjonalnego Coachingu


Mocne strony Szkoły Profesjonalnego Coachingu:
- Duża wiedza reprezentowana przez różnych trenerów z wielu perspektyw
- Cudowny trenig interpersonalny
- Dużo praktyki – ostatni wyjazd, niesamowicie inspirujący
- Leszek i Sylwia- spokój z Was płynący i profesjonalizm bez chęci aplauzu wpływa na grupę bardzo twórczo. Dajecie bardzo dużo oprócz wspaniałych narzędzi: duchowość, ciepło, wiarę w siebie - a to chyba najważniejsze
- Piękne miejsce, w którym odbywa się szkolenie
Po rocznym szkoleniu w SPC życie nabiera zupełnie innej jakości. Zapisałam się na trening będąc już coachem. Jednak dopiero tam zrozumiałam, co w mojej pracy jest najważniejsze. Polecam szkołę wszystkim, którzy chcą lepiej pracować i lepiej żyć. To, czego możesz spodziewać się podczas szkolenia to: wszechstronna wiedza reprezentowana z wielu perspektyw, szlifowanie praktyki, dzięki którym stajesz się naprawdę profesjonalnym coachem. Z całego serca polecam.

Dorota Hołówka, Kraków, www.nowapsychologia.com


- Treningi: interpersonalny i rozwoju osobistego
- Różnorodność podejść i różni trenerzy
- Nacisk na praktykę
- Wasze ciepłe podejście do nas :)
Dzięki szkole, otwartym, wspaniałym ludziom, którzy uczestniczyli ze mną w kursie, trenerom oraz niesamowitej energii, która towarzyszyła naszym spotkaniom, spojrzałam bardziej refleksyjnie na siebie. Dałam sobie pozwolenie na zajrzenie w głąb siebie, skontaktowanie się ze swoimi emocjami i ograniczającymi przekonaniami. Dostałam wiele inspiracji do życia...

Marta Gryc, Gdańsk


Nauka w Szkole Profesjonalnego Coachingu to wspaniała przygoda, nowe znajomości i przyjaźnie, dużo emocji, a do tego praca nad sobą i związane z nią zmiany we własnym życiu. Wspaniali trenerzy, narzędzia i techniki. Do tego możliwość przyjrzenia się różnym sposobom prowadzenia coachingu. Będzie mi tego wszystkiego brakowało.

Adelina Abdel-Aziz, Białystok, www.adelinacoaching.pl


Bardzo polecam Szkołę Profesjonalnego Coachingu jako miejsca, gdzie można nauczyć się warsztatu coacha, doświadczyć auto-coachingu, poznać różne style pracy coachingowej oraz różnorodne techniki i narzędzia, pochodzące z różnych nurtów jak: psychologia poznawczo-behawioralna, RTZ, SFA, NLP, etc. Szkoła ta dba o utrzymanie wysokiej jakości, stąd zatrudnia znanych, wykwalifikowanych i doświadczonych prowadzących, którzy dzielą się swoją wiedzą i dostarczają wielu inspiracji zarówno do własnych odkryć i rozwoju, jak i w pracy nad stworzeniem swojego modelu coachingowego.
W szkole poznałam ciekawych, wartościowych ludzi, dowiedziałam się dużo o sobie i doświadczyłam w relacji z innymi oraz zawarłam wiele wartościowych przyjaźni i znajomości.

Aneta Stępień, Warszawa, www.thechange.pl


Uwaga, ta szkoła zmienia! Jeśli chcesz pozostać w miejscu, w którym jesteś - nie przychodź tutaj. Natomiast, jeśli jesteś gotów wznieść się na wyżyny swoich możliwości, odkryć swój potencjał i spojrzeć na siebie i innych z głębszego poziomu - to dla ciebie. Wspaniali prowadzący, super atmosfera, bardzo obszerny materiał, przekazywany w ciekawy sposób - to cechy charakterystyczne tej szkoły.
Dziękuję za wszystko, co mi daliście i polecam Was całym sercem!!!

Agnieszka Śmieszek, Tychy


Uważam, że Szkoła Profesjonalnego Coachingu to dobry wybór, ponieważ:
- przedstawione nam były różne podejścia w coachingu, a każde z nich prowadzone było przez fachowca w swojej dziedzinie
- pracowaliśmy na sobie
- otrzymałam wiele narzędzi do pracy z klientami
- teraz na wiele spraw patrzę z innej perspektywy
Uczestnicząc w Szkole Profesjonalnego Coachingu stałam się Coachem. Czuję to. Przeszłam zmianę, podjęłam trud pracy nad sobą – kroczyłam tą samą drogą, którą będą kroczyć moi klienci.

Katarzyna Rutecka, www.katarzynarutecka.pl


Szkołę Profesjonalnego Coachingu rozpocząłem w październiku 2009, a ukończyłem we wrześniu 2010. Już wcześniej zajmowałem się coachingiem i pragnąłem poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć warsztat. Do SPC przekonały mnie przede wszystkim bardzo dobry stosunek ceny do ilości zajęć, eklektyczne podejście do coachingu oraz przemyślana konstrukcja programu (najpierw zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, potem poznanie wybranych narzędzi i sposobów pracy z różnych podejść, w końcu możliwość wielokrotnego sprawdzenia się w roli coacha przy wsparciu grupy superwizyjnej).
Zdecydowanie dostałem to, czego chciałem. SPC daje możliwości poznania i opanowania wszystkich umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia coachingu. Ponadto znacznie poszerza horyzonty, pozwalając każdemu znaleźć coś dla siebie i poznać szeroką gamę technik, podejść i sposobów pracy z klientem. Wszystko to dopełnione jest głęboko humanistycznym podejściem do pracy z ludźmi. polecam SPC zarówno osobom, które chcą zostać coachami jak i coachom aktywnym zawodowo, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Jest to szkoła dla osób, które stawiają wiedzę i umiejętności przed certyfikatami i efektownie wyglądającymi dyplomami.

Michał Stolarczyk, psycholog, trener, Kraków


Jestem bogatsza o wiedzę z zakresu różnorodnych metod wykorzystywanych w coachingu. Miałam możliwość przećwiczenia tej wiedzy na moich koleżankach i kolegach z kursu. Całemu szkoleniu towarzyszyła wspaniała atmosfera sprzyjająca rozwojowi i radosnemu przyswajaniu wiedzy. Największą jednak dla mnie wartością wyniesioną ze Szkoły to ludzie, którzy towarzyszyli mi w tej drodze i przyjaźnie, które mam nadzieję zawiązałam na długo.

Barbara Maszewska-Polek, Kraków


Dla mnie Szkoła Profesjonalnego Coachingu, to przede wszystkim wielki krok do przodu. Wiele różnych podejść przedstawionych przez kilkunastu trenerów, dało mi olbrzymią wiedzę i umiejętności, nauczyłem się jak być Coachem przez duże C. Świetnie zaplanowany, etyczny i przede wszystkim spójny program, rozłożony na rok czasu dał mi możliwość stopniowego wdrażania nowych umiejętności. Szczerze polecam!

Michał Mącznik, Kraków, www.improvclub.pl


SPC dało mi:
- zwiększenie samoświadomości sfer, nad którymi mogę i warto pracować
- wyznaczenie sobie długoterminowych ścieżek mojego rozwoju
- akceptację niepewności i zmiany
- warsztat pracy pozwalający mi na natychmiastowe rozpoczęcie praktyki jako coach i doskonalenie jako trener
- podczas udziału w zajęciach SPC: wolność i odpowiedzialność

Natalia Harasimowicz, psycholożka, Kraków


Czas w Szkole Profesjonalnego Coachingu pozwolił mi:
- z jeszcze większą uwagą słuchać mojego wewnętrznego głosu, siebie, mojej intuicji, by móc odnaleźć ten właściwy sposób uważniejszego słuchania drugiego człowieka i usłyszenia go,
- z jeszcze większą świadomością zwracać uwagę na mojego wewnętrznego krytyka, który broni mojego status quo i podtrzymuje moje mechanizmy obronne, aby móc zrozumieć pełniej przeszkody na jakie napotyka drugi człowiek w dążeniu do szczęścia, swojego celu i zmiany, aby pomóc mu zmierzyć się z tym i osiągnąć to, co chce,
- z jeszcze większą pewnością zaufać sobie, by być z drugim człowiekiem w takiej relacji, jaka potrzebna jest, by go zrozumieć i uwolnić cały jego potencjał, potrzebny mu do bycia takim, jakim chce być oraz urzeczywistniać swoje marzenia...
Czas w SPC to szansa, by uzyskać wiedzę, pozwalającą stać się coachem, który zna nie tylko narzędzia i techniki coachingowe, ale ma też solidną wiedzę psychologiczną i wie jak z niej skorzystać dla dobra drugiego człowieka, z którym jest w etycznej relacji coachingowej.

Janina Jaworek, pedagog, Kraków


SPC pozwoliło mi szerzej spojrzeć na drugiego człowieka, a przede wszystkim na siebie. Nauczyłam się pracować z różnymi osobami, poznawać ich potrzeby i uczyć się ich słuchać. Zdobyłam coachingowe umiejętności, które wykorzystuję w życiu.

Sylwia Kuczko, Kraków


SPC było i jest nadal dla mnie wielką przygodą. Pozwoliła przypomnieć mi takie wartości jak przyjaźń, szczerość, otwartość.
Inaczej patrzę na siebie i na innych. Już prawie potrafię słuchać innych, a to naprawdę niesamowite ;))

Piotr Smaga, Kraków


Przychodzi mi do głowy tylko to: "Jeśli chcesz to zabierz dużo ze sobą". Ja zabrałam :)

Ada Miłoś


Czas spędzony w tej szkole był z pewnością owocny i jestem przekonany, że będzie owocował. Już owocuje. A ja teraz wybieram, "jakie owoce chcę pozbierać, jakiej wielkości i jakiego koloru". Rozbudowany program, możliwość poznania wielu narzędzi (wielu metodologii), poćwiczenia ich na sobie i na innych ludziach w trakcie ponad 300 godzin zajęć było dla mnie niezwykle ważnym i cennym doświadczeniam.

Bartosz Tymiński, dyrektor, Warszawa


Szkoła oferuje bogaty merytorycznie program, gwarantuje spotkanie i prowadzenie zajęć przez kompetentnych specjalistów z doświadczeniem, reprezentujących różne podejścia do coachingu. Bardzo dużo mi dała. Otwiera horyzonty i drogę do poznania lepiej samej siebie i nowe perspektywy zawodowe.

Agnieszka Tas


Praktykowałem już coaching w swoim gabinecie przed zapisaniem się do szkoły organizowanej przez IPRI. Szukając dla siebie szkoły, dobrze wiedziałem czym jest coaching i zdawało mi się, że wiem, czego oczekuję od szkoły. Dużo czasu poświęciłem na wybór szkoły. Kiedy trafiłem na stronę SPC i poczytałem o wizji coachingu i o ludziach, którzy ją tworzą, poczułem, że to jest to! Tego właśnie szukam! Trening interpersonalny, eklektyczne podejście do pracy coachingowej + multum okazji praktyki - w mojej ocenie biło to konkurencję na głowę. Cena była również bardzo przystępna biorąc pod uwagę ilość oferowanych godzin (warto porównać ze szkołami certyfikującymi dyplomami ICF i ICC). Dzięki szkole ulepszyłem swój warsztat pracy; widzę więcej i umiem więce j w kontakcie z Klientami. Rozwinąłem się też jako człowiek i miałem okazję napracować się nad swoimi celami "po pachy i do oporu i na bogato!":), co teraz po czasie procentuje. Poznałem też trzynastkę świetnych ludzi, z którymi utrzymuję bliższy lub dalszy kontakt. A teraz najważniejsze zdanie: Gdybym jeszcze raz wybierał szkołę coachingu, nie miałbym dylematów. Polecam!

Rafał Stankiewicz, www.coachingwroclaw.com.pl


Jeśli decydujesz się otrzymać solidne wykształcenie coachingowe, zapraszamy na XXXII edycję Szkoły w Krakowie.

powrót do góry^


Jeśli chcesz być na bieżąco dołącz do nas na Facebook'uNiniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.

(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 17.05.2018 • Liczba odwiedzin: