Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PRACA Z NAWYKAMI W COACHINGU

Nawyki to zautomatyzowane czynności (sposoby zachowania, reagowania), które nabywa się głównie przez powtarzanie. W codzienności wększość naszych działań to nawyki − mówi się nawet, że "przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka". Nawyki są potrzebne. Pomagają w automatyzowaniu zadań tak, aby skupić się na najważniejszych sprawach oraz sprawnie realizować, to co robimy. Z drugiej strony, ponieważ są wyuczonym i często utrwalonym automatyzmem − mogą sabotować świadome próby ich modyfikacji czy zmiany. A to przynosi frustrację. Dlatego warto zrozumieć istotę nawyków i uczynić z nich swoich sojuszników.
Temat nawyków dotyczy każdego. Czasami to my potrzebujemy je zmienić, czasami nasi klienci potrzebują wsparcia w ich zmianie lub tworzeniu. Praca z nawykami w coachingu to swoista podróż z klientem, w której towarzyszą motywacja, świadomość, wytrwałość, ale także pokusy i zwątpienia.
Zapraszamy coachów, terapeutów, trenerów oraz osoby, które w jakiś sposób pomagają innym. Podczas warsztatów przyjrzymy się mechanizmom nawyków, omówimy strategie i narzędzia pracy z nawykami.

Ze względu na specyfikę pracy z nawykami, szkolenie jest rozbite na dwa moduły (warsztat i superwizja grupowa), a dodatkowo oferujemy możliwość trzech konsultacji e-mailowych.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do wszystkich osób, które pomagają innym w obszarze rozwoju osobistego - coachów, terapeutów, psychologów, doradców, pedagogów.

CELE:
• Zdobycie wiedzy z tematyki nawyków
• Nabycie umiejętności tworzenia nawyków
• Nabycie umiejętności pracy z nawykami w coachingu/terapii

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Czym są nawyki i jak się kształtują?
• Pętla nawyków i proces automatyzacji
• Fazy zmiany i utrwalanie nawyków
• Podstawowe narzędzia pracy z nawykami
• Zaawansowane narzędzia pracy z nawykami
• Proces utrzymywania motywacji i utrwalania zmian

STRUKTURA PROGRAMU:
Szkolenie wprowadzające do pracy z nawykami - 9. kwietnia 2018, 4 godziny.
Superwizja/coaching grupowy (dzielenie się efektami prac) - 7. maja 2018, 3 godziny
Konsultacje e-mailowe.

METODY: ćwiczenia indywidualne i grupowe, burze mózgów, praca z formularzami, wykłady, zadania pozawarsztatowe.


TERMIN SZKOLENIA: 9. kwietnia 2018, w godz.17:00-20:30
TERMIN SUPERWIZJI GRUPOWEJ:7. maja 2018, godz. 17:30-20:30
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
PROWADZĄCY: Leszek Zawlocki
INWESTYCJA: 220 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "szkolenie z nawyków".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury: 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

UWAGA! Jeśli w ciągi 5 dni od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi, skontaktuj się z nami! Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć, jeśli w urządzeniu, z którego dokonano zapisu wyłączona jest obsługa skryptków.


(C) 2005-2018 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.03.18 • Liczba odwiedzin: