Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY KIEROWANIA ZESPOŁEM
Jak traktować pracowników, aby chcieli u nas pracować, angażowali się i czuli się odpowiedzialni za firmę


W jaki sposób właściciel firmy uczy się kierowania swoimi pracownikami? Czasami wzoruje się na kimś, kto kiedyś był jego szefem, ale częściej robi to „na wyczucie”. Czy jednak wie w jaki sposób jego zachowanie względem pracowników wpływa na ich nastawienie i zaangażowanie – rzadko kiedy! Dlatego właśnie warto skorzystać z wiedzy na ten temat – wiedzy zarówno naukowej, zgromadzonej w dziesiątkach badań dotyczących wielu setek pracowników, jak i wiedzy praktycznej, zebranej przez psychologów-praktyków podczas szkoleń i indywidualnych spotkań z kilkuset pracownikami mikro i małych, polskich firm.

Warsztat stanowi skondensowane połączenie kluczowych zagadnień dotyczących zarządzania ludźmi od strony psychologicznej. Poruszone są w nim wszystkie zagadnienia psychologii zarządzania, które dobry menadżer / właściciel firmy powinien znać. Warsztat bazuje na współczesnej wiedzy z zakresu psychologii i zarządzania personelem. Główny nacisk kładzie się w nim na procesy interpersonalne (międzyludzkie) kluczowe w skutecznym kierowaniu ludźmi.

Zajęcia będę bazowały zarówno na niezbędnym minimum teoretycznym, przekazanym w postaci wykładów, prezentacji multimedialnych oraz dyskusji, jednak w większości będzie on miał formę praktycznych ćwiczeń, dających możliwość doświadczenia pewnych sytuacji i wyciągnięcia wniosków, przećwiczenia pewnych zachowań oraz ich skorygowaniu, a także wypracowaniu konkretnych rozwiązań i planów działania.

Cele warsztatu:

Wiedza:

- uczestnik pozna min. 5 różnych stylów przywódczych oraz pozna ich wady oraz zalety, a także sytuacje, w których mają szansę najlepiej się sprawdzić,
- uczestnik dowie się jakie umiejętności są ważne, jeśli chodzi o kierowanie ludźmi oraz jak we względnie obiektywny sposób szacować ich poziom rozwoju,
- uczestnik pozna najważniejsze czynniki, które mają wpływ na poziom motywacji pracowników i tym samym konkretne pomysły na to, jak tę motywację kształtować w pożądany sposób,
- uczestnik dowie się z jakich etapów składa się proces komunikacji między ludźmi oraz dowie się o istnieniu poziomów bardziej i mniej jawnych,
- uczestnik dowie się jak przebiega proces uczenia się osób dorosłych.
Umiejętności:
- uczestnik nauczy się łatwiej zauważać zachowania związane z kierowaniem ludźmi i nabędzie większej łatwości w przyporządkowaniu ich do określonego stylu kierowania,
- uczestnik nauczy się lepiej niż do tej pory oceniać poziom własnych kompetencji przywódczych i planować ich rozwój,
- uczestnik nauczy się świadomie korzystać z wiedzy na temat motywowania podwładnych, aby skuteczniej wpływać na ich poziom zaangażowania,
- uczestnik nauczy się lepiej odczytywać sens własnych i cudzych wypowiedzi na różnych poziomach „jawności” tego przekazu,
- uczestnik rozwinie swoje umiejętności udzielania informacji zwrotnej pracownikom, chwalenia ich, udzielania konstruktywnej krytyki, komunikowania celów oraz zmian w organizacji, delegowania zadań,
- nauczy się podstaw przygotowywania krótkich zajęć edukacyjnych dla podwładnych takich jak mini-szkolenia czy krótkie prelekcje.
Postawy:
- uczestnik uświadomi sobie swój dominujący styl kierowania ludźmi, korzyści i zagrożenia wynikające z jego stosowania oraz w tym kontekście lepiej zrozumie jak wpływa to na jego zespół,
- uczestnik uświadomi sobie jakie są najważniejsze umiejętności potrzebne w jego codziennych relacjach z podwładnymi oraz oceni ich poziom,
- uczestnik uświadomi sobie potrzebę samodoskonalenia wybranych umiejętności kierowania ludźmi,
- uczestnik uświadomi sobie jaki wpływ na zaangażowanie jego pracowników mogą mieć różne aspekty jego zachowania, a także działania samej firmy,
- uczestnik stanie się bardziej wrażliwy na to co i jak mówi oraz co i jak mówią inni,
- uczestnik stanie się bardziej wrażliwy na to jak rozmawia ze swoimi podwładnymi, jaki wpływ na nich wywiera oraz jak może doskonalić swoje umiejętności.

Program szkolenia:

Dzień I

Część 1. Od kierowania do przewodzenia
1. Czym jest przewodzenie ludźmi?
2. Historyczne i współczesne koncepcje przywództwa oraz ich praktyczne implikacje
3. Style i sposoby przewodzenia, a efektywność pracowników
Część 2. Kompetencje menadżerskie
1. Kluczowe kompetencje menadżerskie
2. Zależność między rozwojem osobistym menadżera a efektywnością w kierowaniu ludźmi
3. Planowanie własnego rozwoju
Część 3. Motywowanie pracowników
1. Historyczne i współczesne koncepcje motywacji do pracy
2. Narzędzia motywowania pracowników
3. Praktyczne wnioski dla Twojej firmy

Dzień II
Część 4. Efektywna komunikacja jako kluczowe narzędzie w pracy menadżera
1. Omówienie wybranych koncepcji komunikacji międzyludzkiej
2. Poziom treści i poziom relacji w komunikacji
3. Kluczowe czynniki efektywnej komunikacji
4. Wybrane obszary wykorzystania komunikacji: komunikacja w sytuacji konfliktu, komunikacja perswazyjna, komunikowanie zmian w organizacji, rozmowa oceniająca i udzielanie informacji zwrotnej
5. Asertywność w kontaktach z podwładnymi
6. Delegowanie zadań i przekazywanie instrukcji
Część 5. Skuteczne uczenie ludzi dorosłych
1. Koncepcje sposobów uczenia się ludzi dorosłych
2. Przygotowywanie efektywnych przemówień
3. Radzenie sobie ze stresem w sytuacji ekspozycji społecznej
4. Podstawy prowadzenia zajęć edukacyjnych metodami aktywnymi

Efekty:
Aktywny udział w całym szkolenie pozwoli uczestnikowi:
- zrozumieć w jaki sposób jego zachowanie i warunki jakie tworzy w firmie, wpływają na poziom zaangażowania pracowników,
- uczestnik będzie wiedział jakie zmiany wprowadzić w swoim sposobie kierowania ludźmi i jak tego dokonać,
- uczestnik będzie umiał lepiej rozmawiać ze swoimi podwładnymi: konkretniej komunikować swoje oczekiwania, zwracać uwagę na konkretne zachowania i wzmacniać je lub wymuszać zmiany, bardziej angażować ludzi w pracę i budować większe poczucie zaufania do siebie i do firmy oraz autorytet.

Adresat:
- właściciele firm zatrudniających do 15 osób,
- kierownicy zespołów w firmach, organizacjach i instytucjach zarządzający zespołami do 15 osób,
- wszystkie osoby, które chcą i potrzebują rozwinąć swoje umiejętności kierowania innymi.

Metody:
- odkrywanie scenek,
- sesje demonstracyjne,
- burze pomysłów,
- miniwykłady,
- dyskusje,
- testy cech i predyspozycji,
- zadania indywidualne lub w parach polegające na planowaniu swojego rozwoju.

Czas trwania:
16 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Michał Stolarczyk - Psycholog, specjalista ds. szkoleń i rozwoju kompetencji psychospołecznych, absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Trenerów LAB, współpracownik Grupy Active Change. Prowadzi szkolenia i warsztaty głównie z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, psychologii sprzedaży, skutecznej komunikacji międzyludzkiej, radzenia sobie z emocjami oraz stresem a także planowania i organizacji czasu oraz zarządzania projektami.
TERMIN: 18-19.11.2014
GODZINY: 9:00-17:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 720 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "psychologiczne aspekty kierowania zespołem".
Cena zawiera: analiza potrzeb szkoleniowych przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenie ewaluacji, przygotowanie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: