Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PŁYNNY PROCES ZARZĄDZANIA
Diagnoza konstruktywnych i szkodliwych zjawisk w firmie

Szkolenie z zakresu zastosowania modelu GCD© w analizie funkcjonowania organizacji

Podczas analizy zjawisk zachodzących w firmie czy organizacji należy uwzględniać wszystkie czynniki, zarówno te postrzegane jako mniej ważne, czy to z poziomu interpersonalnego, czy produkcyjnego. Zarządzanie, sprzedaż, realizacja priorytetów, czy zadań jest ciągłym procesem, który wymaga zrozumienia, analizy, obserwacji i wprowadzania twórczych zmian, które zwiększają efektywność i jakość pracy. Proponowany model analizy funkcjonowania organizacji, jaką może być przedsiębiorstwo daje możliwość usprawnienia tego procesu i zniwelowania przeszkód w realizacji celów.

Cele warsztatu:
● poznanie modelu GCD opisującego cykl aktywności w funkcjonowaniu organizacji
● nabycie umiejętności diagnozowania zakłóceń w cyklu realizowania działań firmy
● poznanie technik umożliwiających płynną aktywność

Program szkolenia:
Dzień I
● model GCD©
Dzień II
● 6 podstawowych zakłóceń w cyklu działalności organizacji
● analiza case study – diagnoza problemu; praca grupowa
Dzień III
● analiza case study – diagnoza problemu; samodzielna praca w zespołach

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadr managerskich oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Efekty:
Podczas szkolenia jego uczestnik będzie miał możliwość poznać i zastosować w praktyce model GCD© umożliwiający precyzyjną diagnozę procesów zachodzących w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów usprawniania i niwelowania trudności w działalności organizacji. Na zakończenie szkolenia przewidujemy jego ewaluację przez uczestników.

Metody:
● miniwykłady i prezentacje
● burze mózgów
● praktyczne ćwiczenia w parach i zespołach
● case study – zastosowanie modelu na przykładach z praktyki zawodowej uczestników
● informacje zwrotne od uczestników i prowadzących

Czas trwania i liczebność grupy:
Szkolenie zaplanowane jest na trzy dni (piątek, sobota, niedziela) i obejmować będzie łącznie 18 godzin zegarowych (tj. 24 godzin szkoleniowych). Harmonogram zajęć: piątek 15.00-20.00, sobota 09.00-13.00 i 15.00-19.00, niedziela 09.00-14.00; każdego dnia planowane są krótkie przerwy w trakcie modułów. Max. 15 osób.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Łukasz Krawętkowski - psycholog, coach, konsultant; wspiera kadrę menedżerską dużych i małych przedsiębiorstw (leadership coaching, executive coaching, management coaching). Założyciel i dyrektor wrocławskiego ośrodka PROCES PSYCHOTERAPIA DORADZTWO SZKOLENIA; były dyrektor Dolnośląskiego Centrum Terapii. Prowadzi szkolenia, treningi warsztaty specjalistyczne. Jest certyfikowanym psychoterapeutą; wiceprzewodniczącym Komisji Naukowej PTPG.
TERMIN: 24.11.-26.11.2014 (poniedziałek-środa)
GODZINY: 9:00-15:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 810 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "płynny proces zarządzania".
Cena zawiera: analiza potrzeb szkoleniowych przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, przeprowadzenie ewaluacji, przygotowanie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach, konsultacje po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: