Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PRACOWNIK ZAANGAŻOWANY
Strategia sukcesu przedsiębiorstwa zaangażowanego


Jednym z podstawowych problemów zarządczych jest budowanie motywacji pracowników. Większość menadżerów twierdzi, że do pracy motywuje jedynie pieniądz, co ich zdaniem widać „gołym okiem”. I rzeczywiście, gołym okiem to widać, ale gołym okiem widać też, że Ziemia jest płaska, a Słońce krąży wokół niej.
Prof. Andrzej Jacek Blikle


Firma to organizacja, a organizacja – to ludzie. To ludzie tworzą sukces lub zaprzepaszczają szanse. Ludzie wypracowują zysk lub tracą okazje i marnują czas marnując pracę. Czynnik ludzki jest kluczowym w rozwoju firmy i osiąganiu przez nią sukcesu. Zaangażowanie pracowników jest jego nieodzownym elementem.

Cel szkolenia:
Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności tworzenia przestrzeni dla zaangażowania pracowników i narzędzi jego budowania.

Program szkolenia:
- Istota zaangażowania racjonalnego i emocjonalnego i jego uzasadnienie w biznesie
- Czynniki budujące zaangażowanie, rola wartości i sensu
- Szef inspirujący pracowników - zarządzanie budując zaangażowanie
- Metody i techniki komunikacyjne ukierunkowane na budowanie zaangażowania
- Praktyczne narzędzia oraz sposoby ich wykorzystania w ramach budowania zaangażowania pracowników
- Rekrutowanie zwiększające szansę pozyskania pracownika zaangażowanego
- Coaching w budowaniu zaangażowania
- Analiza i wzmocnienie własnego zaangażowania

Adresat:
przedsiębiorcy, menedżerowie, pracownicy działów HR.

Efekty:
- Głębsze rozumienie zjawiska zaangażowania
- Umiejętność budowania wybranych narzędzi implementacji wartości przedsiębiorstwa w życie i integrowania wokół kultury firmy
- Poznanie praktycznych metod i technik wspierających zaangażowanie pracowników
- Umiejętność identyfikacji możliwych pułapek w zakresie budowania zaangażowania i przestrzeni ryzyka
- Skuteczniejsze oddziaływanie na pracowników w obszarze wzmacniania ich zaangażowania, również poprzez świadome budowanie własnej sylwetki

Metody:
Burze mózgów, ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna i w grupach (również w oparciu o arkusze ćwiczeń), autocoaching, dyskusje, studia przypadków

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN:
GODZINY: 8 godzin
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Pracownik zaangażowany".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: