Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
Warsztaty z RACJONALNEJ TERAPII ZACHOWANIA (RTZ)
24-godzinne szkolenie I-stopnia (kurs podstawowy - RTZ I)

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

Metoda Racjonalnej Terapii Zachowania, oprócz obszaru pomocy psychologicznej mogą być wykorzystywane także w biznesie, coachingu, a także w dowolnej pracy z ludźmi. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele.

Techniki poznawcze skoncentrowane są na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia. Wskazują na związek systemu przekonań z emocjami. Techniki wypracowane w ramach RTZ Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii.
Za metodami poznawczymi przemawia ogromna ilość badań naukowych potwierdzających ich skuteczność. W krajach zachodniej Europy są jednymi z niewielu oficjalnie refundowanych, w ramach systemów opieki zdrowotnej.

CELE:
Osoba biorąca udział w warsztacie będzie miała możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji i tworzenia efektywnych relacji z innymi z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami.
Uczestnik szkolenia poprzez nabycie umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami i zamianę ich na przekonania wspierające, zdobędzie kolejne, efektywne narzędzie rozwijające jego warsztat.

Na osiągnięcie tego celu składa się:
• zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Racjonalnej Terapii Zachowania
• zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii
• rozwój umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań oraz ich zmiany na przekonania wspierające
• ćwiczenie umiejętności wykorzystania pracy z przekonaniami jako narzędzia umożliwiającego pomoc innym osobom w zmianie ich przekonań na przekonania zdrowe i wspierające
• zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami oraz praca w obszarze budowania takiej postawy u innych
• zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego
• nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki)
• adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi już wykorzystywanych w pracy zawodowej
• przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego
• podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości

PROGRAM:
Proponowany program warsztatów zawiera się w trzech dniach szkoleniowych (24 godziny zegarowe).

DZIEŃ I
Moduł A: „Integracja i wprowadzenie do metody” (4h)
- Integracja i wzajemne poznanie się.
- Stres i emocje.
- Zmiana przekonań.
- Co to jest Racjonalna Terapia Zachowania?
- Źródła Racjonalnej Terapii Zachowania.
- ABCD Emocji.
- Korzyści związane z ABCD emocji.
- Emocje neutralne.
Moduł B: „Podstawowe narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowania” (4h)
- Zdrowa semantyka.
- Słowa wpływające na emocje i blokujące zmianę.
- Przekonania związane z powinnościami – radzenie sobie ze złością.
- Racjonalne i nieracjonalne pojęcie powinności.
- Zagadnienie niesprawiedliwości.
- Pięć Zasad Zdrowego Myślenia.

DZIEŃ II
Moduł C: „Narzędzie pracy z przekonaniami (RSA) oraz warunki trwałej zmiany przekonań” (4h)
- RSA - Racjonalna Samo-Analiza – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami.
- Neurofizjologia ABCD emocji.
- Jak uczymy się nawyków – edukacja i reedukacja emocjonalna.
- Jakie są powody, że tak lubimy znane – dysonans poznawczo emocjonalny.
- Opór przed zmianą.
- Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł D: „Wykorzystanie wyobraźni w zmianie i uczeniu się nawyków oraz praktyka pracy z przekonaniami” (4h)
- RWE – Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna – wykorzystanie wyobraźni w uczeniu się nawyków poznawczo – emocjonalnych.
- Praca z wyobraźnią.
- Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.

DZIEŃ III
Moduł E: „Motywacja do zmiany” (4h)
- Stadia zmiany – zmiana jako proces
- Jak wzmacniać motywację do zmiany?
- Chaos zmiany.
- Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł F: „Możliwe obszary wykorzystania RTZ oraz podsumowanie szkolenia” (4h)
- Praca w przekonaniami w kontekście konkretnych sytuacji (opcja): stres, lęk, obniżony nastrój, poczucie winy i poczucie niższości, wypalenie zawodowe.
- Integracja zdobytej wiedzy i doświadczenia.
- Sesja pytań i odpowiedzi.
- Rola zabawy.

ADRESAT:
Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które pomagają innym w pracy nad zmianą ich przekonań. Został skonstruowany w taki sposób, by można go było z powodzeniem stosować bez zgłębiania skomplikowanej i specjalistycznej wiedzy psychologicznej.

KORZYŚCI WYNIKACJĄCE Z REALIZACJI CELÓW SZKOLENIOWYCH:
Uczestnik warsztatu:
• zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
• będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań
• nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów
• zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w pracy zawodowej i w życiu osobistym
• zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
• nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
• zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
• zdobędzie wiedzę, w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności
• zdobędzie konkretne i praktyczne narzędzie, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

METODY PRACY WARSZTATOWEJ:
Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.
W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:
- mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
- dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
- testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
- praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - elementy psychodramy – metoda pozwalająca na wzbogacenie procesu uczenia w elementy kreatywności i symboliki
- sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


TRENER PROWADZĄCY: dr Tomasz Drożdż - Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, mentor rozwoju osobistego, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.TERMIN: 19-21. stycznia 2018
GODZINY: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego - Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 650,00 zł brutto
Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank: nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "RTZ".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Kurs może być dofinansowany. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Dialog motywujący i zapisać się za pomocą bazy.

Brak miejsc na edycję styczniową. Zapisujemy na listę rezerwową. Wkrótce nowy termin!

ZAPISY:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.


(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 24.11.17 • Liczba odwiedzin: