Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Szkoła Coachingu Kurs Team Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH
KURS UZUPEŁNIAJĄCY DLA UCZESTNIKÓW I ABSOLWENTÓW SZKOŁY PROFESJONALNEGO COACHINGU


Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach oznacza zachowanie prostoty, a zarazem elastyczności kreowania kontekstu i przebiegu rozmowy z klientem. Schematy, procedury, techniki i ich kreatywne stosowanie w realnym świecie daje coachowi możliwość tworzenia schematu dopasowanego do potrzeb sytuacji. Jako absolwent szkoły coachingu masz już za sobą 3 lub 4 dni szkolenia z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (SFA/PSR/TSR). Jeśli podoba Ci się to podejście, chciałbyś poszerzyć wiedzę i zakres praktycznych umiejętności lub też dotychczasowe doświadczenia wykorzystywania go w Twojej pracy coachingowej okazały się na tyle przydatne, że chciałbyś rozwijać w sobie umiejętności związane z tym sposobem pracy, to nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie.
Warsztaty uzupełniają całościową wiedzę z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i dają podstawy do późniejszego kształcenia się w kierunku psychoterapeuty pracującego w nurcie TSR.

CELE:
• wzmocnienie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami TSR,
• rozwój umiejętności budowania procesu wyłaniania celów oraz tworzenia obrazów preferowanych zmian,
• nauka możliwości stosowania modelu w pracy z osobami chcącymi zmian zewnętrznych,
• nauka możliwości stosowania modelu w pracy z osobami nie chcącymi zmian,
• budowanie zdolności do świadomego wykorzystywania dynamiki rozwiązań ukrytej w treści rozmowy,
• poznawanie alternatywnych form skalowania.

PROGRAM:

ZJAZD 1:
Dzień 1: Podstawy PSR
• praca na zasobach i deficytach,
• struktura pierwszej sesji - praktyka,
• struktura drugiej sesji i kolejnych.
Dzień 2: Podstawy PSR
• praca pozawerbalna w tworzeniu obrazów zmian i wyjątków,
• język klienta - dynamika rozwiązań ukryta w treści rozmowy,
• smoki św. Jerzego - różne konteksty różne zmiany - praktyka.

ZJAZD 2:
Dzień 1: Kiedy ze zmianą wewnętrzną nie jest nam po drodze
• model etapów zmian Prochaska i di Clemente - praktyka,
• klient chcący zmian zewnętrznych - strategie pracy - teoria i praktyka,
• klient nie chcący żadnych zmian - teoria i praktyka.
Dzień 2: Praca nad silną stroną naszego Ja
• perspektywa klienta + perspektywa innych + perspektywa coacha - praktyka,
• różne warianty skalowania - teoria i praktyka,
• test umiejętności.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
Od strony formalnej udział w szkoleniu pozwala na otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, które jest jednym z elementów certyfikacji w tej metodzie.
Od strony umiejętności szkolenie pozwoli na rozwój następujących umiejętności:
• diagnoza zasobów i deficytów,
• tworzenie użytecznych znaczeń,
• budowanie procesu formułowania celów i obrazów preferowanych zmian,
• wykorzystanie doświadczenia klienta,
• posługiwanie się technikami skalowania,
• wykorzystania dynamiki rozwiązań na poziomie języka,
• wykorzystania pozawerbalnych metod budowania obrazów zmian,
• pracy z klientem oczekującym zmian zewnętrznych lub nie widzącym potrzeby zmiany.

ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników i absolwentów Szkoły Profesjonalnego Coachingu, którzy brali udział w trzydniowych lub czterodniowych modułach poświęconych zastosowaniu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w coachingu.

METODY:
ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, prezentacja materiałów video, demonstracje na żywo, prezentacja, miniwykłady.

PROWADZĄCY:
TOMASZ ŚWITEK - trener, coach, superwizor. Jeden z liderów podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce i Europie. Zawodową aktywność dzieli pomiędzy szkoleniami, pracą terapeutyczną oraz coachingową. Prowadzi liczne warsztaty, seminaria i wykłady dotyczące zastosowania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce i za granicą. Członek zarządu European Brief Therapy Association. Prowadzone przez niego Centrum PSR jest członkiem International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes. Autor (współautor) artykułów i książek z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecności oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Tomasz Świtek
TERMIN: do ustalenia
GODZINY: sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
MIEJSCE: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 990,00 zł brutto, przy płatności RATALNEJ - 1050,00 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "SFA-KURS UZUPEŁNIAJACY".
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, napoje i przekąski, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

ZGŁOSZENIA:

Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2017 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 06.07.17 • Liczba odwiedzin: