Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
SUKCES OPIERA SIĘ NA TALENTACH
Planowanie ścieżek karier i zarządzanie talentami w firmie


Tworzenie planów rozwojowych opartych na identyfikacji słabych stron i ich rozwijaniu przechodzi do lamusa. Nieporównywalnie skuteczniejsze okazało się podejście oparte na identyfikacji i rozwijaniu talentów jako źródeł wyjątkowości, siły zaangażowania i skuteczności. To w obszarze talentów jest największy potencjał rozwojowy. Firma, która dba o identyfikację talentów i na nich opiera rozwój swoich zasobów ludzkich, ma większe szanse na sukces. Przedsiębiorca, menedżer, który zarządza opierając się na talentach swoich podwładnych, efektywnie zarządza swoją i ich energią i zaangażowaniem. On również ma większe szanse na sukces. Sukces tworzą ludzie.

Cel szkolenia:
Zwiększenie umiejętności praktycznego wykorzystania talentów w rozwoju zasobów ludzkich w firmie.

Program szkolenia:
- Talenty i zarządzanie talentami - istota i znaczenie w budowaniu potencjału organizacji
- Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji i profilowanie rozwoju zasobów ludzkich w ich kontekście
- Zarządzanie talentami w obrębie rozwoju potencjału pracowników - budowanie strategii i procesów zarządzania talentami
- Przykładowe metody oceny potencjału i identyfikacji talentów pracowników
- Coaching kariery

Adresat:
przedsiębiorcy, menedżerowie, pracownicy działów HR.

Efekty:
- Rozszerzenie umiejętności planowania rozwoju pracowników i rozwoju talentów w firmie
- Podniesienie umiejętności zarządzania talentami i wspierania rozwoju talentów
- Poznanie praktycznych narzędzi stosowanych w procesach pozyskiwania, rozwoju i zarządzania talentami w organizacji
- Zwiększenie świadomości na temat własnych talentów i planowanie własnego rozwoju przez uczestników

Metody:
Burze mózgów, ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna i w grupach (również w oparciu o arkusze ćwiczeń), autocoaching, dyskusje, studia przypadków

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN:
GODZINY: 8 godzin
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Sukces opiera się na talentach".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: