Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
WORK-LIFE BALANCE
Strategia sukcesu twojego biznesu


W coraz większym tempie życia i pracy coraz częściej tracimy to, co odczuwamy jako równowagę między przestrzenią życia prywatnego i zawodowego. Zapominając, że jesteśmy całością, nie rzadko zaniedbujemy tę pierwszą, płacąc za to w dłuższej perspektywie czasowej słoną cenę - zarówno w kontekście życia osobistego, jak i zawodowego. Kiedy przekraczamy granicę? Jak zadbać o to, co ważne, by nie dopuścić do katastrofy? Jak wzmocnić siebie w drodze do sukcesu, by nie był okupiony zbyt wielkimi kosztami?

Cel szkolenia:
Odnalezienie przez uczestników ważnych i stworzenie własnej strategii równoważenia przestrzeni życia zawodowego i osobistego jako koniecznego warunku dla życiowego sukcesu w obu wymiarach – prywatnym i zawodowym.

Program szkolenia:
- Identyfikacja dotychczasowych własnych strategii reagowania na nierównoważność celów zawodowych i osobistych
- Rozpoznanie indywidualnych zależności w zakresie osiągania celów zawodowych i osobistych w życiu i znaczenia spełnienia w życiu osobistym dla rozwoju biznesu i kariery – „win – win” pracy i życia osobistego
- Strategia Getting Things Done – istota, model i podstawy mentalne
- Proces odzyskiwania i przejmowania kontroli oraz poszerzania perspektywy
- Praktyczne, użyteczne narzędzia utrzymania work – life balance na co dzień
- Praktyczne strategie zarządzania sobą w czasie

Adresat:
wszyscy, którzy chcą odnaleźć równowagę między życiem osobistym i zawodowym, niezależnie od profesji, a szczególnie zapracowani menedżerowie i przedsiębiorcy.

Efekty:
- Umiejętność stosowania praktycznych procedur i strategii przydatnych w podejmowaniu decyzji i kierunkowaniu własnej aktywności
- Poszerzona świadomość i znajomość zasad służących lepszemu równoważeniu różnych przestrzeni aktywności, ukierunkowane na obniżenie poczucia stresu i przeciwdziałaniu poczuciu wyczerpania
- Znajomość przydatnych narzędzi umożliwiających podniesienie efektywności i skuteczności działania wynikających z lepszego zadbania o życie jako całość oraz zarządzania sobą w czasie

Metody:
Burze mózgów, ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna i w grupach (również w oparciu o arkusze ćwiczeń), autocoaching, dyskusje, studia przypadków

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN: 20-21.01.2015
GODZINY: 8 godzin
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Work–life balance".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: