Aktualności Misja Instytutu Zespół Instytutu Warsztaty i szkolenia Dla przedsiębiorców Rozwój organizacji Rozwój menadżera Szkolenia zamknięte Szkoła Coachingu Spotkania rozwojowe Psychoterapia Coaching Superwizja Opinie o nas Galeria zdjęć Materiały i linki Wynajem sal Informacje i kontakt
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
Jak przestać walczyć z czasem, a zacząć go sobie robić?


„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”.
Peter Drucker


„Nie mam czasu” to często wypowiadane zdanie, które ma tłumaczyć fakt, że „coś nie mogło być zrobione”. Jako wyraz błędu poznawczego ukazuje fałszywe pojmowanie czasu i naszej odpowiedzialności za zarządzanie swoimi aktywnościami. Sprawniejsze organizowanie zadań, unikanie „zjadaczy czasu”, aż wreszcie decydowanie się na robienie tego, co jest priorytetem, może spowodować poczucie większego porządku i kontroli nad tymczasem, który mamy do dyspozycji. Dobrą wiadomością jest to, że wszyscy mamy go tyle samo – 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Jak więc dobrze go wykorzystać? Jak wesprzeć swych pracowników w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie?

Cel szkolenia:
Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie i zyskanie poczucia kontroli i swobody w działaniu

Program szkolenia:
- Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
- Najważniejsze zasady zarządzania sobą w czasie, fakty i mity
- Osobiste strategie zarządzania sobą w czasie, możliwości ich zmiany
- Celowość działań a zarządzanie sobą w czasie – aspekt świadomości, decyzji i konsekwencji
- Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji (np. Macierz Eisenhowera)
- Zasady zarządzania czasem z perspektywy zasady Pareto - zarządzanie priorytetami
- Dodatkowe techniki wspierające zarządzanie sobą w czasie (Technika Analizy ABC, Reguła 60/40)
- Cztery generacje zarządzania czasem wg Covey'a – zarządzanie sobą z pozycji czterech ćwiartek, realizacja i monitorowanie
- Wewnętrzni i zewnętrzni złodzieje czasu
- Krzywa wydajności a efektywność
- Zarządzanie sobą w czasie - zarządzanie innymi

Adresat:
Wszyscy, którzy pracują pod presją czasu i mają poczucie, że mają go za mało, a szczególnie zapracowani menedżerowie i przedsiębiorcy, osoby zarządzające zespołami.

Efekty:
- Poszerzenie świadomości w zakresie znaczenia osobistych decyzji w zarządzaniu sobą w czasie i identyfikacja dotychczasowych strategii podejmowanych w tym zakresie
- Stworzenie lub ulepszenie strategii uwzględniających elementy: celowość – planowanie – podejmowanie decyzji, wypracowanie własnych rozwiązań
- Umiejętność identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych złodziei czasu i przeciwdziania poddawaniu się im
- Głębsze rozumienie istoty efektywnego zarządzania sobą w czasie – również z pozycji szefa inicjującego podejmowanie dobrych strategii zarządzania sobą przez podwładnych

Metody:
Burze mózgów, ćwiczenia praktyczne – praca indywidualna i w grupach (również w oparciu o arkusze ćwiczeń), autocoaching, dyskusje, studia przypadków

Czas trwania:
8 godzin

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).


PROWADZĄCY: Marta Smolińska - coach i trener oraz specjalista w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Członek Izby Coachingu, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu, w ramach której działa na rzecz profesjonalizacji i rozwoju coachingu etycznego i opartego na standardach. Koordynuje spotkania wrocławskiego Klubu Coacha. Właściciel firmy rozwojowo - szkoleniowej Harmony Coaching. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć w Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Od 10 lat związana z edukacją dorosłych. Doświadczony trener umiejętności interpersonalnych – szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania relacji oraz pracy zespołowej. Autor programów szkoleniowych i edukacyjnych.
TERMIN: 27. lutego
GODZINY: 10:00 - 18:00
MIEJSCE: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
INWESTYCJA: 360 zł
Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Active Change:
Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136 z dopiskiem "Zarządzanie sobą w czasie".
Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia, konsultacje poszkoleniowe, kawę i herbatę, przekąski

ZGŁOSZENIA:
Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Czego oczekujesz
od szkolenia?
Korespondencja,
uwagi, inne dane:

Dane do faktury
Nazwa firmy:
NIP:
Adres do faktury:* 


* - Pola wymagane
Prosimy o zapoznanie się z polityką firmy.
Wyrażam zgodę na:
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego i Grupy Active Change (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ewaluacji jakości szkolenia przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.
Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

(C) 2005-2016 Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego & Grupa Active Change • Polityka firmy • Aktualizacja: 01.03.16 • Liczba odwiedzin: