“Twoje życie nie jest kolejnym problemem czekającym na rozwiązanie. Życie należy przeżyć z taką przeszłością, jaką się miało, oraz z taką przyszłością, jakiej się pragnie”.
Steven C. Hayes, twórca terapii ACT

Wprowadzenie

Nasz umysł codziennie staje pomiędzy nami a wartościami, na których chcielibyśmy oprzeć swoje życie. “Gdy nauczę się angielskiego, poszukam takiej pracy, o której marzę”, “gdy wyleczę się z lęku wysokości, skoczę na bungee”, “gdy rozstanę się z mężem, w końcu stanę się taką matką, jaką zawsze chciałabym być”. Toczymy nasze życia w trybie warunkowym, pozwalając, by nasze myśli, emocje lub odczucia z ciała stawały nam na drodze do życia, którym chcemy żyć. Terapia akceptacji i zaangażowania (ang. acceptance and commitment therapy, w skrócie ACT) pozwala nam jednak zrozumieć, że możemy wieść wartościowe życie pomimo tego, co dyktuje nam nasz umysł. Zamiast walki z bólem (lub objawem), możemy skupić się na tym, co jest dla nas ważne i przenieść nacisk z “czuć się lepiej” na “żyć lepiej”.

Terapia akceptacji i zaangażowania to wyjątkowe podejście, które jest zarówno behawioralne, jak i egzystencjalne. To nurt, który oferuje metody zweryfikowane naukowo, przy jednoczesnym podejściu do terapii i rozwoju, które jest na wskroś humanistyczne. To równocześnie filozofia pracy, które z powodzeniem bywa stosowane poza gabinetem terapeutycznym - w coachingu, służbie zdrowia, szkołach, organizacjach, świetnie sprawdza się również jako narzędzie do autoterapii. To podejście, które pozwala zrozumieć, że nie musimy dłużej czekać na zmianę swojego życia, a ważnych dla nas wyborów możemy dokonać nawet teraz, w tej sekundzie życia.

Cele

ACT jest podejściem stojącym w sprzeczności z naszym zdrowym rozsądkiem. Nie uczy nas tego, jak usprawnić pracę naszego umysłu, uczy nas jak funkcjonować POZA umysłem. Podczas warsztatu zatem nie tylko będziemy tezy ACT-u omawiać, będziemy ich również na sobie doświadczać. Będziemy mieli okazję pounikać bólu (i doświadczyć tego konsekwencji), zapoznamy się z technikami uważności i defuzji oraz przyjrzymy się wartościom i temu, jak pomagają nam one kształtować życie pełne witalności i elastyczności.

Poza tym:

  • Omówimy, czym są terapie kontekstualne i miejsce, jakie wśród nich zajmuje terapia akceptacji i zaangażowania
  • Poznamy główne założenia teorii ram relacyjnych, podejścia leżącego u podłoża ACT-u
  • Zastosujemy analizę funkcji do rozumienia zachowań naszych klientów (i swoich)
  • Przećwiczymy większość ACT-owych interwencji i poznamy wiele ACT-owych metafor

Program warsztatu

Czym jest trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych? - wykład okraszony wieloma przykładami z mojej (i Waszej) praktyki terapeutycznej

Teoria ram relacyjnych i co z niej wynika dla sposobu, w jaki postrzegamy cierpienie i zdrowienie + kilka użytecznych ćwiczeń pokazujących pułapki, jakie zastawia na nas umysł

Dlaczego się zmieniamy i dlaczego się nie zmieniamy, czyli filary zmiany w ACT

To co naważniejsze w ACT - hexaflex czyli 6 głównych procesów terapii akceptacji i zaangażowania (wraz z ćwiczeniami i metaforami na każde z nich):

  1. Akceptacja
  2. Defuzja
  3. Uważność
  4. Ja jako kontekst
  5. Wartości
  6. Zaangażowanie

Analiza funkcji zachowania - czyli jak zamienić krótkotrwałą ulgę na długotrwały spokój

Behawioryzm z ludzką twarzą - jak tworzyć wspierające relacje w terapii ACT

Konceptualizacja przypadku w ACT

Teraputa, który nie unika cierpienia - o tym, jak ACT pomaga nam wzrastać

Metody

ACT-u nie da się tylko zrozumieć, ACT trzeba przeżyć. Podczas warsztatu poza oczywistymi partiami wykładowymi, będziemy ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Szczególnie dużo miejsca poświęcimy ACT-owym technikom uważności, będziemy też jednak rozprawiać się z naszymi umysłami i projektować ogrody pełne naszych wewnętrznych wartości. Znajdzie się też czas na studium przypadku i odgrywanie ról terapeuty i klienta (pacjenta) w parach (o tym, czy na forum, to już zadecydujecie ze mną na warsztacie).

Opinie o szkoleniu

"Przydatna wiedza na temat funkcjonowania i tego jak mózg nas programuje, oraz co z tym można zrobić" (Ewa Miłowicz)

"Atutem tego szkolenia jest duża porcja wiedzy o ACT oraz praktycznych umiejętności podana w bardzo atrakcyjny i przyciągający sposób. Z pewnością będę zachęcać znajomych do udziału w tym szkoleniu. Uważam, że jest ono bardzo cenne zarówno pod względem zawodowym, jak i jako doświadczenie własne" (Ewa Bujoczek)

"Z moich doświadczeń to było najlepsze szkolenie, na jakim byłem. Było dla mnie i o mnie - zarówno sposób organizacji jak i prowadząca była przygotowana profesjonalnie. Warto tam być" (Uczestnik)

Informacje

Trener prowadzący: Sabina Sadecka
Termin: 6-7. kwietnia 2019
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 650,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "ACT".

Formularz zapisu

Brak wolnych miejsc na edycję listopadową. Prowadzimy zapisy na edycję wiosenną.

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.