Menu

Archiwa miesięczne: listopad 2019

Kilka słów wstępu o Time Line Therapy® – artykuł Tada Jamesa w tłum. Adama Dębowskiego
Czym w skrócie jest Time Line Therapy®: To metoda coachingowa, która bazując na pracy między świadomym i nieświadomym umysłem dąży do ich integracji i [...]