COACHING KARIERY I JOBCOACHING
Szkolenie specjalistyczne dla coachów, przedłużające ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu

Praca zawodowa stanowi istotny element życia człowieka – wpływa ona bowiem na pozostałe jego obszary.

Odczuwanie satysfakcji w sferze zawodowej jest ważnym warunkiem osiągnięcia zadowolenia z życia w ogóle.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można pracować z klientem w kontekście zawodowym (poszukiwanie drogi, odkrywanie mocnych stron i talentów, planowanie, wyznaczanie celów).

W trakcie zajęć poruszona zostanie również kwestia pracy z osobami niepełnosprawnymi (jobcoaching), potrzebującymi wsparcia coacha nie tylko w procesie podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kariery, ale również w procesie adaptacji zawodowej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy i narzędzi z zakresu pracy z klientem w obszarze coachingu kariery oraz jobcoachingu.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do job i career coachingu
 2. Coaching kariery jako proces
 3. Postawa coacha w coachingu kariery
 4. Specyfika pracy w jobcoachingu
 5. Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery oraz w jobcoachingu
 6. Praca z wartościami i przekonaniami Klienta w procesie career coachingu - rola wartości w środowisku pracy
 7. Poczucie sensu życia a realizacja pracy zawodowej
 8. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i tematami pojawiającymi się w kontakcie z Klientem
Korzyści z uczestnictwa
 • Otrzymasz autorskie karty pracy, przygotowane do sesji w coachingu kariery
 • Zdobędziesz nową wiedzę z zakresu coachingu, doradztwa zawodowego, jobcoachingu
 • Poznasz metody wspierające pracę z klientem w obszarze rozwoju kariery zawodowej
 • Będziesz dysponować nowymi narzędziami, które bezpośrednio przełożysz na praktykę
 • Zwiększysz swoją pewność w prowadzeniu klienta do zmiany w obszarze zawodowym
 • Poszerzysz swoją wiedzę z zakresu careercoachingu, rozwoju zawodowego, kariery w ogóle
Adresat

Ponieważ warsztat dotyczy konkretnej specjalizacji, wymagane jest, aby każdy uczestnik znał podstawy coachingu, rozumiał, czym jest coaching i umiał posługiwać się podstawowymi narzędziami coachingowymi.

Metody pracy

Aktywne formy uczenia się, praca w parach, praca w małych grupach, kwestionariusze diagnostyczne, wykład, analiza przypadków, dyskusje w grupach.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: Karolina Nikorowska
Termin: 13-14 kwietnia 2019
Godziny: 9:30-17:30
Czas trwania: 16 godzin
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 520 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "coaching kariery".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.