Dialog motywujący - szkolenie online
Wyzwalanie i wzmacnianie motywacji u osób mało zmotywowanych do wprowadzania zmian

Dialog motywujący (DM, Motivational Interviewing) jest metodą, która pozwala pomóc ludziom się zmieniać. To sposób rozmawiania o zmianie, który pobudza wewnętrzną motywację osoby do jej wprowadzenia. Najnowsze badania z zakresu psycholingwistyki pokazują, że umiejętnie prowadzony dialog może znacząco wpłynąć na to czy osoba wprowadzi zmianę w swoim życiu czy też pozostanie w stanie ambiwalencji, lub w ogóle nie będzie się zastanawiać co i w jaki sposób może w swoim życiu poprawić. Dialog motywujący od ponad 30 lat jest praktykowany jako spójna i skuteczna metoda rozmowy z klientami którzy „nie chcą”, „nie mogą” lub „utknęli w miejscu” oraz dla tych którzy stoją przed bardzo poważnymi dylematami z którymi szczególnie trudno im się zmierzyć. DM powstał w oparciu o humanistyczną koncepcję pracy z klientem stworzoną przez Carla Rogersa - który uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości jakie powinien prezentować skuteczny terapeuta. Metoda dialogu została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów psychologii z USA i Walii - Wiliama B. Millera i Stephena Rollnicka i pierwotnie była wykorzystywana do pracy z najtrudniejszymi klientami w terapii uzależnień. W Stanach Zjednoczonych DM jest z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się też w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i 200 badań randomizowanych w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach – psychoterapii, zdrowia publicznego, edukacji, resocjalizacji etc.

Warsztat jest zbudowany w oparciu o doświadczenia praktyków i empiryczne prace badawcze. Dialog motywujący to przede wszystkim sposób bycia z klientem jak również zestaw konkretnych narzędzi posiadających naukowo udowodnioną skuteczność. DM efektywnie wpływa na poziom motywacji do zmiany zachowania i budowanie relacji opartej na zaufaniu. Posiada szerokie zastosowanie w pracy pomocowej.

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia realizowanego online zapoznają się z podstawowymi założeniami DM oraz dzięki intensywnym ćwiczeniom nabędą podstawowe umiejętności w posługiwaniu się technikami DM w rozmowach służących motywowaniu, aby móc je stosować w sposób spójny, efektywny i zgodny z zasadami prowadzenia klienta w kierunku zwiększania jego wewnętrznej motywacji do zmiany. Celem części warsztatowej szkolenia będzie nauka prawidłowego rozpoznawania celu zmiany, etapu zmiany klienta oraz dobierania technik rozmowy do indywidualnego przypadku. Ze względu na charakter spotkania (online) ważne aby osoby wybierające to szkolenie były przygotowane na ten rodzaj doświadczeń podczas ćwiczeń w parach i podgrupach treningowych.

Program szkolenia
Proponowany program będzie realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie)
Dzień I
 1. Zastosowanie dialogu motywującego w pracy nad zmianą klienta.
 2. Badania nad skutecznością dialogu motywującego – czynniki wpływające korzystnie na motywację wewnętrzną klienta?
 3. Kiedy warto stosować dialog motywujący i z kim?
 4. Zjawisko ambiwalencji jako osiowy problem motywacji do zmiany.
 5. Cztery procesy w pracy motywującej.
 6. Transteoretyczny Model Zmiany a dialog motywujący.
 7. Identyfikowanie języka zmiany i podtrzymania klienta w procesie pracy nad motywacją.
Dzień II
 1. Techniki pracy (narzędzia, OARS) służące do wywoływania języka zmiany oraz wzmacniania i wydobywaniu go (EARS)?
 2. Czego nie robić aby nie nasilać ambiwalencji klienta i nie wzmacniać języka podtrzymania?
 3. Wydobywanie osobistych wartości klienta jako sposób na wzmocnienie zobowiązania do zmiany.
 4. Ćwiczenia na materiałach, case studies, analiza rozmów motywujących prowadzonych w trakcie warsztatów, praca na doświadczeniu własnym w trakcie szkolenia.
Metody pracy
Szkolenie odbywa się w duchu dialogu motywującego. Oznacza to przede wszystkim pracę:
 • bez oceny dotychczasowych metod i efektów pracy Uczestników
 • bez oceny poziomu wiedzy i kompetencji
 • z szacunkiem do doświadczenia uczestnika i w duchu partnerskiej współpracy.
Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. Metody pracy na szkoleniu: mini-wykład, prezentacja trenerska, stop-klatka, ćwiczenia rozmów w podgrupach i parach treningowych, analiza nagrań, dyskusje.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej
 • Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów
 • Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie
 • Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie
 • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja)
 • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach
 • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy
Adresat szkolenia

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące z klientem indywidualnym w szerokim kontekście pomocowym i rozwojowym, wśród nich: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, coachowie, przedstawiciele NGO o profilu pomocowym. Kluczowym zagadnieniem jest potrzeba motywowania klientów do wprowadzania zmian w życiu.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu i materiały w wersji elektronicznej.

Opinie

"Atutem tego szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy. Polecam z całą odpowiedzialnością" (Agnieszka Burek-Blacha, 2019)

"Profesjonalizm. Przydatność do wielu podejść terapeutycznych i interwencyjnych. Rekomentuję jako najlepsze na rynku" (Katarzyna Kielan, 2019)

Informacje
Trenerka prowadząca: Urszula Skowiniak
Termin: 23-24 stycznia 2021, w godz. 10:00 - 18:00
Miejsce: Platforma ZOOM (uczestnicy otrzymają linka)
Inwestycja: 780,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Dialog Motywujący Online".

Formularz zapisu

Wybierz termin:

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.