DIET COACHING
Intensywny warsztat dla profesjonalistów

Niniejszy warsztat przygotuje słuchaczy do korzystania z wybranych technik diet coachingu w pracy z klientem, który potrzebuje wsparcia w trudnościach i wyzwaniach związanych z odżywianiem i zdrowym stylem życia.

Zgodnie z definicją stworzoną przez Urszulę Mijakoską: „Diet coaching łączy wiedzę o człowieku i o żywności, jest kluczem nie tylko do odchudzania, lecz także do zdrowego stylu życia. Pomaga w zrozumieniu samego siebie – wyjaśnia, dlaczego postępujesz w niekorzystny dla siebie sposób, pomimo że zdajesz sobie sprawę ze szkodliwości takiego działania. Diet coaching uczy, jak jeść w sposób naturalny i swobodny, tak by jedzenie było przyjemnością i nie wiązało się z poczuciem straty czy wyrzeczenia”.

Cele

Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości uczestników w obrębie procesów zachodzących w ciele, które stoją za wyborami żywieniowymi klientów i związanymi z tym motywacjami, decyzjami, jak również emocjami.

Uczestnicy szkolenia poznają zarówno wybrane narzędzia i techniki diet coachingowe, jak również podejmą pracę z własnym ciałem oraz nawykami, przekonaniami, wartościami dotyczącymi jedzenia i wellbeing. Zajęcia łączą teorię z intensywną praktyką (ćwiczenia) – co odzwierciedlać będzie pracę z klientem/pacjentem. W ten sposób słuchacze sami będą mieli możliwość autentycznego doświadczenia procesu diet coachingowego.

Program

Podczas dwudniowej sesji zostaną przedstawione i omówione następujące kwestie:

  • Czym jest diet coaching, a czym nie jest?
  • Z czym przychodzi klient?
  • Motywacja klienta
  • Przekonania, nawyki na talerzu
  • Uważność przy stole
  • Relacja z ciałem; relacja z głodem
  • Głód fizjologiczny czy głód emocjonalny
  • Odżywianie intuicyjne, czyli stop dietom
  • Obszary troski o ciało
  • Proste techniki relaksacyjne
Adresaci

Warsztat diet coachingowy kierujemy do coachów, którzy potrzebują ubogacić swój warsztat w obszarze pracy dot. zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, jak również do dietetyków, doradców żywieniowych, trenerów personalnych i innych osób, którym bliskie są holistyczne praktyki pracy z ciałem.

Efekty uzyskane po szkoleniu/korzyści

Szkolenie rozwija umiejętność aktywnego słuchania, motywowania i empatycznego wspierania klienta, który ma z problemy ze swoim fizycznym wizerunkiem i fenomenami, które temu towarzyszą, np.: nieustanne odchudzanie, nadwaga, niedowaga, kompulsywne objadanie się, choroby związane z ukł. metabolicznym etc.

Metody

miniwykłady, ćwiczenia, dyskusje, prace w parach, prace w grupach

Każdy z uczestników otrzyma wyczerpujący skrypt opisowy wraz z propozycją ćwiczeń. Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa - warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu abslowentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Informacje
Trener prowadzący: Beata Rudzińska
Termin: 6-7 marca 2021
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: IPRI, Kraków, ul. Powroźnicza 6/2 lub platforma Zoom (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
Inwestycja: 560 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "dietcoaching".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.