Dla absolwentów kursu coachingu
Superwizja

Superwizja jest narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego coachów. Jest to ciągły proces edukacyjny, umożliwiający uczestnikom i absolwentom kursu pogłębianie wiedzy i umiejętności coachingowych.

Uczestnicy Szkoły Profesjonalnego Coachingu mogą pracować z klientami po zakończeniu I etapu kursu i w tym czasie zacząć korzystać z superwizji. Jedna godzina obowiązkowej superwizji jest wliczona w koszt kursu. Każda inna sesja superwizji określana jest w kontrakcie pomiędzy coachem a superwizorem i rozliczana wg stawek danego superwizora.

Odbycie przynajmniej 3 godzin superwizyjnych (indywidualnych bądź grupowych) prolonguje certyfikat na kolejne dwa lata. 20 godzin superwizji indywidualnej z pozytywną opinią superwizora daje podstawę do uzyskania certyfikatu bezterminowego.

Superwizorzy kontraktowi Grupy Active Change:

 • Patryk Lange (Kraków, superwizor IC, mentor ICF), tel. 601 959 519
 • Leszek Zawlocki (Kraków, superwizor IC), tel. 515 098 983
 • Marta Kijanko (Kraków, superwizor IC), tel. 664 966 702
 • Marta Smolińska (Wrocław, superwizor IC), tel. 660 783 014
 • Karolina Nikorowska (Kraków, mentor ICF), tel. 608 260 777
 • Joanna Zawada–Kubik (Kraków, mentor ICF), tel. 601 968 917
 • Katarzyna Pilipczuk (Warszawa, superwizor IC), tel. 601 589 585
 • Anna Syrek–Kosowska (Katowice, superwizor międzynarodowy), tel. 501 053 253
 • Tomasz Świtek (Warszawa/Toruń, superwizor TSR), tel. 601 672 605
Zapraszamy również uczestników i absolwentów Szkoły na superwizje grupowe Izby Coachingu. Do przedłużenia certyfikatu nie jest wymagana praca z superwizorem związanym z Grupą Active Change. Prosimy jednak o kontakt z superwizorem zewnętrznym, żeby zweryfikować jego kompetencje.
MENTORING

Zapraszamy także do skorzystania z usługi MENTORINGU dla początkujących coachów. Rozwój własnego biznesu i warsztatu coachingowego z kimś, kto już tę drogę przeszedł może okazać się bardzo pomocnym doświadczeniem.

Mentoring to ustrukturyzowana, partnerska relacja typu mistrz-uczeń, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu, doradztwie i przywództwie. Dzięki mentoringowi można uniknąć wielu błędów i zaoszczędzić czas, jeśli chodzi o wytyczanie własnych celów zawodowych.

Mentoring prowadzą:

 • Patryk Lange, tel. 601 959 519
 • Marta Smolińska, tel. 660 783 014
 • Michał Stolarczyk, tel. 602 390 413
 • Marta Kijanko, tel. 664 966 702
 • Karolina Nikorowska, tel. 608 260 777
 • Magdalena Fres (Katowice), tel. 505 741 836
 • Karolina Żmudzka (Wrocław), tel. 883 030 356

Koszt mentoringu ustalany jest przez mentora.

PROLONGATA CERTYFIKATU

Certyfikat ważny dwa lata można przedłużyć po ukończeniu Szkoły Profesjonalnego Coachingu na dwa sposoby:

 • Należy ukończyć przynajmniej 1 warsztat specjalistyczny z zakresu coachingu lub kurs zaawansowany, prowadzone w Instytucie.
 • Odbyć minimum 3 godziny superwizji indywidualnej lub grupowej, organizowanej przez Grupę Active Change. Do przedłużenia certyfikatu możliwa jest superwizja poza Grupą Active Change, prowadzona przez akredytowanego superwizora Izby Coachingu, jednakże prosimy wtedy o kontakt z nami. Koszt prolongaty certyfikatu to 50 zł, płatne na konto Grupy Active Change.

Do uzyskania certyfikatu bezterminowego wymagane jest 20 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej. Również może być ona prowadzona poza Instytutem - prosimy wtedy o dostarczenie pozytywnej opinii superwizora z uwzględnieniem liczby godzin i wpłaty 50 zł na konto Grupy Active Change (Alior Bank, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136).

Formularz przedłużenia ceryfikatu do ściągnięcia poniżej.
Formularz
WARSZTATY SPECJALISTYCZNE

Warsztaty specjalistyczne odbywają kilka razy w roku. Nasi absolwenci są informowani o możliwości prolongaty certyfikatu. Przykładowe tematy zajęć:

 • "Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha"
 • "Racjonalna Terapia Zachowania"
 • "Terapia Schematów"
 • "Dialog Motywujący"
 • "Psychologia dla coachów"
 • "Job coaching i coaching kariery"
 • "Terapia Akceptacji i Zaangażowania"
 • "Terapia Skoncentrowana na Współczuciu"
 • "Rozwijanie skrzydeł dla coachów"
 • "Executive & leadership coaching"
 • "Szkoła Treningu i Coachingu Zespołowego"
 • i inne...
KLUB COACHA

Zapraszamy na cykliczne spotkania dla coachów w różnych miastach.

COACH CAMP

To wyjazdy dla coachów (absolwentów kursów coachingu), które łączą w sobie integrację i rozwój. Odbywają się raz w roku w niezwykłych miejscach!

Coach Camp