Fundamenty Coachingu

Jeśli interesujesz się coachingiem, chcesz zacząć stosować nowe metody motywowania i zarządzania zmianą lub rozważasz pracę w zawodzie coacha, to szkolenie jest dla Ciebie!

Warsztaty są wprowadzeniem w tematykę coachingu i mają na celu przybliżyć specyfikę pracy w tym zawodzie. Podczas intensywnych dwóch dni zajęć, dowiesz się jaka jest specyfika pracy coacha, jakie są zasady wprowadzania zmian, poznasz oraz przećwiczysz podstawowe narzędzia coachingowe i będziesz miał(a) okazję do doskonalenia sprawności komunikacyjnych, szczególnie w obszarze wyznacza celów oraz motywowania do ich osiągania. A jeśli zapragniesz zgłębiać ten temat bardziej, zapraszamy do Szkoły Profesjonalnego Coachingu- po tym warsztacie uzyskasz rabat na kurs!

Cele szkolenia
 • poznanie różnić między coachingiem a innymi metodami wsparcia i rozwoju
 • nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych
 • ćwiczenie warsztatu zadawania pytań i stawiania celów
 • zrozumienie przebiegu procesu zmiany
 • poznanie różnic interpersonalnych w procesie uczenia się i zmiany
 • rozwinięcie i doskonalenie sposobów automotywacji i motywowania innych.
Program szkolenia

Dzień 1: Podstawy coachingu

 • Coaching a inne metody wsparcia i rozwoju – różnice, dylematy, punkty styczne.
 • Specjalizacje i nurty współczesne w coachingu.
 • Kluczowe kompetencje coacha i etyka pracy.
 • Psychologia różnic indywidualnych w procesie komunikacji – autodiagnoza; obszary rozwoju i ryzyka.
 • Psychologia zmiany i motywacji w procesie coachingowym.
 • Proces coachingowy – czym jest i czym nie jest, psychomity a rzeczywistość.

Dzień 1: Podstawy coachingu

 • Jakość słowa: czysty język i sztuka pracy pytaniami.
 • Dwa modele pracy coachingowej: GROW, SPECIFY.
 • Celny cel i monitorowanie zmian.
 • Praca z zasobami i talent management.
 • Coachingowa informacja zwrotna, czyli jak monitorować i wzmacniać zmianę.
Adresaci

Osoby zainteresowane zagadnieniem coachingu. Wszyscy zaangażowani we własną zmianę i potrzebujący nowych narzędzi wspierania zmiany. Wszyscy, którzy chcą sprawdzić, czy w przyszłości zdecydować się na kształcenie w roli coacha. Osoby chcące poznać nowe narzędzia do pracy własnej lub zawodowej.

Metody prowadzenia zajęć

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, ćwiczenia interpersonalne, miniwykłady.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 19-20 lutego 2022
Godziny: 10:00-18:00
Przestrzeń: platforma Zoom - uczestnicy otrzymają link
Inwestycja: 580 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Fundamenty Coachingu".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.