Fundamenty Coachingu

Jeśli interesujesz się coachingiem, chcesz zacząć stosować nowe metody motywowania i zarządzania zmianą lub rozważasz pracę w zawodzie coacha, to szkolenie jest dla Ciebie!

Warsztaty są wprowadzeniem w tematykę coachingu i mają na celu przybliżyć specyfikę pracy w tym zawodzie. Podczas intensywnych dwóch dni zajęć, dowiesz się jaka jest specyfika pracy coacha, jakie są zasady wprowadzania zmian, poznasz oraz przećwiczysz podstawowe narzędzia coachingowe i będziesz miał(a) okazję do doskonalenia sprawności komunikacyjnych, szczególnie w obszarze wyznacza celów oraz motywowania do ich osiągania. A jeśli zapragniesz zgłębiać ten temat bardziej, zapraszamy do Szkoły Profesjonalnego Coachingu- po tym warsztacie uzyskasz rabat na kurs!

Cele szkolenia
 • poznanie różnić między coachingiem a innymi metodami wsparcia i rozwoju
 • nabycie nowych umiejętności komunikacyjnych
 • ćwiczenie warsztatu zadawania pytań i stawiania celów
 • zrozumienie przebiegu procesu zmiany
 • poznanie różnic interpersonalnych w procesie uczenia się i zmiany
 • rozwinięcie i doskonalenie sposobów automotywacji i motywowania innych.
Program szkolenia

Dzień 1: Podstawy coachingu

 • Coaching a inne metody wsparcia i rozwoju – różnice, dylematy, punkty styczne.
 • Specjalizacje i nurty współczesne w coachingu.
 • Kluczowe kompetencje coacha i etyka pracy.
 • Psychologia różnic indywidualnych w procesie komunikacji – autodiagnoza; obszary rozwoju i ryzyka.
 • Psychologia zmiany i motywacji w procesie coachingowym.
 • Proces coachingowy – czym jest i czym nie jest, psychomity a rzeczywistość.

Dzień 1: Podstawy coachingu

 • Jakość słowa: czysty język i sztuka pracy pytaniami.
 • Dwa modele pracy coachingowej: GROW, SPECIFY.
 • Celny cel i monitorowanie zmian.
 • Praca z zasobami i talent management.
 • Coachingowa informacja zwrotna, czyli jak monitorować i wzmacniać zmianę.
Adresaci

Osoby zainteresowane zagadnieniem coachingu. Wszyscy zaangażowani we własną zmianę i potrzebujący nowych narzędzi wspierania zmiany. Wszyscy, którzy chcą sprawdzić, czy w przyszłości zdecydować się na kształcenie w roli coacha. Osoby chcące poznać nowe narzędzia do pracy własnej lub zawodowej.

Metody prowadzenia zajęć

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, ćwiczenia interpersonalne, miniwykłady.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 16-17. marca 2019
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 390 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Podstawy Coachingu".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.