GESTALTOWSKIE NARZĘDZIA W PRACY COACHA
Szkolenie on-line dla profesjonalistów

Praktyka podejścia Gestalt zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy, terapii ciała i filozofii wschodnich. Stąd jej główny atut – całościowe widzenie człowieka, jako jedności cielesnych, emocjonalnych, społecznych i duchowych aspektów. Terapia Gestalt umożliwia człowiekowi poznanie siebie, poszerza (samo)świadomość, uczy nawiązywaniu kontaktu, rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska. Terapia Gestalt nakierowuje na poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia. Praca w tym nurcie skoncentrowana jest na osobistej odpowiedzialności za zmianę oraz na zaakcentowaniu wszystkich dostępnych możliwości jednostki. W tym podejściu także brane pod uwagę są wartości osoby oparte o fundamentalne kwestie egzystencjalne takie jak sens, godność i odpowiedzialność.

Coaching w nurcie Gestalt stosowany jest w biznesie, w organizacjach i w kontakcie indywidualnym. Poszerza pole doświadczenia i poprzez twórcze eksperymentowanie - wachlarz możliwości działania skierowanego na cel klienta (jednostki, czy zespołu). Szkolenie ma na celu przybliżenie podejścia Gestalt w coachingu wraz z doświadczeniem i przećwiczeniem technik czy konkretnych narzędzi.

Program

MODUŁ I: Wprowadzenie do podejścia Gestalt

 • holizm, humanizm, egzystencjalizm i fenomenologia jako filozofia widzenia człowieka
 • paradokskalna teoria zmiany
 • rozumienie zjawiska oporu

MODUŁ II: Diagnoza fenomenologiczna

 • biegunowość doświadczenia, czyli figura i tło
 • mechanizmy unikania kontaktu
 • fenomeny językowe u klienta
 • ciało i ruch jako fenomeny klienta

MODUŁ III: Wybrane narzędzia do pracy coacha

 • dialog i obserwacja fenomenologiczna
 • kontinuum świadomości
 • praca z pustym krzesłem
 • praca z ciałem
 • inne
Cele
 • zdobycie wiedzy na temat filozofii Gestalt
 • poznanie inspirujących narzędzi do pracy coachingowej
 • pogłębienie umiejętności pracy coachingowej
 • implementacja myślenia i działania zgodnego z podejściem Gestalt do pracy coachingowej
 • poszerzenie wachlarza możliwości pracy coachingowej w różnych sytuacjach
Adresaci

coachowie, trenerzy grupowi, psychologowie, pedagodzy - pracujący coachingowo z różnego rodzaju klientami i w różnych okolicznościach, wszyscy zainteresowani włączeniem praktyki Gestalt do swojej pracy coachingowej

Efekty uzyskane po szkoleniu
 • wiedza na temat zastosowania teorii psychologii i psychoterapii Gestalt w coachingu indywidualnym i grupowym
 • większa świadomość swoich kompetencji zawodowych
 • narzędzia coachingowe z nurtu Gestalt
 • techniki gestaltowskie odpowiednie do trudnych sytuacji w pracy coacha
 • materiały szkoleniowe
 • materiały poszkoleniowe
 • certyfikat udziału
Opinie

"Bezstresowe szkolenie, wolność we wnoszeniu spraw, pytań, duża empatia i wiedza prowadzącej" (Sylwia Warchocka)

"Praktyka, doświadczenie. Jedno z najlepszych szkoleń, na jakich byłam, więc serdecznie polecam" (Ewelina Skubała)

"Atutem tego szkolenia jest osoba trenera. Warto było - szkolenie wnosi wiele nowych treści i przemyśleń" (Beata Małczak)

Metody

ćwiczenia, symulacje, studia przypadków, burze mózgów, praca z ciałem, praca w małych zespołach, wizualizacje, arkusze ćwiczeń

Harmonogram
 • sobota i niedziela, praca w godzinach 10:00-16:00
 • 10:00-12:00 praca w grupie
 • 12:00-13:00 przerwa
 • 13:00-14:15 praca w małych grupach
 • 14:30-16:00 praca w grupie
 • poniedziałek 16:00-20:00 - konsultacje i mentoring indywidualny (dla chętnych)

Materiały do pracy Uczestnicy dostaną kilka dni wcześniej. Uczestnicy dostaną również 2 artykuły do przeczytania i zapoznania się przed szkoleniem.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu abslowentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 15-16 stycznia 2022
Godziny: wg harmonogramu
Miejsce: platforma Zoom - uczestnicy otrzymają linka
Inwestycja: 650 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "gestalt online".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.