GESTALTOWSKIE NARZĘDZIA W PRACY COACHA
Szkolenie z zakresu coachingu dla profesjonalistów

Praktyka podejścia Gestalt zawiera w sobie elementy egzystencjalizmu, fenomenologii, psychoanalizy, terapii ciała i filozofii wschodnich. Stąd jej główny atut – całościowe widzenie człowieka, jako jedności cielesnych, emocjonalnych, społecznych i duchowych aspektów. Terapia Gestalt umożliwia człowiekowi poznanie siebie, poszerza (samo)świadomość, uczy nawiązywaniu kontaktu, rozwija umiejętność twórczego dostosowywania się do otaczającego środowiska. Terapia Gestalt nakierowuje na poszukiwanie wewnętrznej życiowej harmonii, znalezienie i umocnienie własnej przestrzeni wolności, rozwój własnego oryginalnego sposobu życia. Praca w tym nurcie skoncentrowana jest na osobistej odpowiedzialności za zmianę oraz na zaakcentowaniu wszystkich dostępnych możliwości jednostki. W tym podejściu także brane pod uwagę są wartości osoby oparte o fundamentalne kwestie egzystencjalne takie jak sens, godność i odpowiedzialność.

Coaching w nurcie Gestalt stosowany jest w biznesie, w organizacjach i w kontakcie indywidualnym. Poszerza pole doświadczenia i poprzez twórcze eksperymentowanie - wachlarz możliwości działania skierowanego na cel klienta (jednostki, czy zespołu). Szkolenie ma na celu przybliżenie podejścia Gestalt w coachingu wraz z doświadczeniem i przećwiczeniem technik czy konkretnych narzędzi.

Program

MODUŁ I: Wprowadzenie do podejścia Gestalt

 • holizm, humanizm, egzystencjalizm i fenomenologia jako filozofia widzenia człowieka
 • paradokskalna teoria zmiany
 • rozumienie zjawiska oporu

MODUŁ II: Diagnoza fenomenologiczna

 • biegunowość doświadczenia, czyli figura i tło
 • mechanizmy unikania kontaktu
 • fenomeny językowe u klienta
 • ciało i ruch jako fenomeny klienta

MODUŁ III: Wybrane narzędzia do pracy coacha

 • dialog i obserwacja fenomenologiczna
 • kontinuum świadomości
 • praca z pustym krzesłem
 • praca z ciałem
 • inne
Cele
 • zdobycie wiedzy na temat filozofii Gestalt
 • poznanie inspirujących narzędzi do pracy coachingowej
 • pogłębienie umiejętności pracy coachingowej
 • implementacja myślenia i działania zgodnego z podejściem Gestalt do pracy coachingowej
 • poszerzenie wachlarza możliwości pracy coachingowej w różnych sytuacjach
Adresaci

coachowie, trenerzy grupowi, psychologowie, pedagodzy - pracujący coachingowo z różnego rodzaju klientami i w różnych okolicznościach, wszyscy zainteresowani włączeniem praktyki Gestalt do swojej pracy coachingowej

Efekty uzyskane po szkoleniu
 • wiedza na temat zastosowania teorii psychologii i psychoterapii Gestalt w coachingu indywidualnym i grupowym
 • większa świadomość swoich kompetencji zawodowych
 • narzędzia coachingowe z nurtu Gestalt
 • techniki gestaltowskie odpowiednie do trudnych sytuacji w pracy coacha
 • materiały szkoleniowe
 • materiały poszkoleniowe
 • certyfikat udziału
Metody

ćwiczenia, symulacje, drama, studia przypadków, burze mózgów, praca z ciałem, praca w małych zespołach, wizualizacje, arkusze ćwiczeń

Prosimy o przybycie w stroju luźnym - część zajęć odbywać się będzie włączając ruch i doświadczenie własne.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu abslowentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 11-12. maja 2019
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 560 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "coaching gestalt".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.