Interwencja kryzysowa - szkolenie online
Wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych

Warsztat ma na celu przedstawienie podstaw interwencji kryzysowej - czym jest, w jakich sytuacjach i do czego może się przydać.

Kryzysy mogą mieć różnorakie źródła i wyróżniamy na tej podstawie kryzysy sytuacyjne, rozwojowe, egzystencjalne. Zastanowimy się, jak postępować w sytuacji kryzysu chronicznego oraz sytuacyjnego, czyli np. doświadczeń traumatycznych, utraty, żałoby, próby samobójczej, ale i kryzysów związanych z adaptacją, chorobą psychiczną lub somatyczną, przemocą, uzależnieniem itp. Spojrzymy na mechanizmy i strategie interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenia życia. Będziemy pracować nad praktycznymi umiejętnościami rozpoznawania i oceny stanu kryzysu oraz możliwościami pracy interwencyjnej.

Warsztat umożliwi zapoznanie się z podstawami interwencji kryzysowej, elementami interwencji kryzysowej, jakie możemy zastosować w życiu codziennym - zarówno zawodowym, jak i na gruncie prywatnym.

Cele szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami interwencji kryzysowej
 • Ćwiczenie umiejętności uczestników z zakresu wspierania klientów w sytuacjach kryzysu
Program szkolenia
Część I
 1. Zacznijmy od podstaw - Czym jest kryzys?
 2. Rodzaje kryzysów, sytuacyjne chroniczne, rozwojowe…
 3. Etapy przechodzenia przez kryzys
 4. Objawy reakcji na kryzys
 5. Kryzys indywidualny a kryzys w rodzinie lub zespole
 6. Problemy wynikające z przemocy
 7. Kryzysy suicydalne – jak rozpoznawać, jak rozmawiać, jak reagować?
 8. Żal po stracie, żałoba - towarzyszenie i praca
 9. PTSD – jak interwent może pomóc?
 10. Interwent czyli kto?
 11. Rozpoznanie osoby przechodzącej przez kryzys- symptomy kryzysu
 12. Jak rozmawiać, na co zwrócić uwagę, czego unikać, a co może pomóc w rozmowie?
Część II
 1. Tworzenie planu dalszego działania
 2. Wsparcie, dyrektywność, współpraca z innymi służbami i osobami
 3. Jak radzić sobie z emocjami klienta i własnymi? Przeniesienie i jego rola
 4. Poczucie odpowiedzialności za klienta
 5. Wizja klienta a nie interwenta
 6. Jakie narzędzia coachingowe można wykorzystać w interwencji?
 7. Bezpieczeństwo interwenta
 8. Debriefing, grupa Ballinta, superwizja...
Część III
 1. Praktyczne elementy pracy
 2. Garść błędnych założeń
 3. Ćwiczenia
 4. Pierwszy kontakt z osobą w kryzysie
 5. Szukanie zasobów, siatka wsparcia
 6. Kiedy interwencja kryzysowa, kiedy do psychiatry, kiedy na ostry dyżur, kiedy do terapeuty, kiedy na coaching?
 7. Adresy i telefony - gdzie i w jakich instytucjach można szukać wsparcia?
Metody pracy
Cześć teoretyczna w oparciu o przygotowaną prezentację oraz część ćwiczeniowa w grupach bądź parach.
Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej
 • Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów
 • Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie
 • Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie
 • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja)
 • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach
 • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy
Adresat szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób pracujących z ludźmi w kryzysie, szczególnie dla coachów, ale także dla pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty i innych zawodów pomocowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu szkolenie przedłuża certyfikat.

Informacje
Trener prowadzący: Anna Sladkowska - psychoterapeutka, coach. Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP i TR PTP). Absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Uzyskała certyfikat terapeuty środowiskowego oraz certyfikat uprawniający do pracy w ramach podejścia "Otwartego Dialogu" w kontekście rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Pracuje w ramach interwencji obejmując kontaktem indywidualnym oraz grupowym osoby zmagające się z problemem przemocy w rodzinie.
I termin: 29 maja 2021, w godz. 10:00 - 18:00 (BRAK MIEJSC!)
II termin: 5 czerwca 2021, w godz. 10:00 - 18:00 (Lista rezerwowa)
Miejsce: Platforma Zoom (uczestnicy otrzymają link)
Inwestycja: 350,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Interwencja Kryzysowa Online".

Formularz zapisu

Wybierz termin:

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.