Poznaj naszych trenerów
Kadra trenerska
Leszek Zawlocki
Dyplomowany coach, certyfikowany master coach, akredytowany superwizor coachingu, trener, instruktor rekreacji ruchowej i wykładowca. Twórca Grupy Trenerskiej Active Change oraz współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu. Dyplom z coachingu uzyskał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się również w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, NLP, psychoterapia ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, Mindfulness. Od wielu lat działa na rzecz współpracy pomiędzy coachami reprezentującymi różne nurty, jak również pomiędzy coachami a psychoterapeutami. Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. W latach 2009-2010 brał udział w pracach Komisji ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu, współtworząc Kodeks Etyczny. W latach 2010-2011 był przewodniczącym podzespołu ds. Akredytacji Programów Szkoleniowych, a w latach 2012-2017 członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Stworzył ogólnopolską sieć Klubów Coacha. Założył także jeden z pierwszych w Polsce warsztatów dla mężczyzn "Męski Krąg". W pracy coacha i trenera kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej z preferencją koncepcji Gestalt. Stale superwizuje swoją pracę w Izbie Coachingu oraz u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jego dorobek to ponad 7000 godzin szkoleń i coachingów. Czas poza pracą lubi spędzać aktywnie, uprawiając sport lub podróżując z aparatem fotograficznym. Po zdobyciu Korony Gór Polski eksploruje najwyższe szczyty Europy.
Poznaj trenera...
Marta Smolińska
Certyfikowany i akredytowany coach, akredytowana superwizor IC, trener, wykładowca, specjalistka w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, akredytowany coach IIC, psychoterapeutka Gestalt. Członek Rady Programowej Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Trenerka i superwizorka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Wykładowca, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching w Biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - kierunku, którego IPRI jest partnerem. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach studiów podyplomowych Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze publicznym. Jest ekspertem w zakresie kompetencji społecznych, a szczególnie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji i współpracy. Koncentruje się wokół tematów otwartej komunikacji oraz zaufania w trudnych sytuacjach. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, treningi, szkolenia oraz warsztaty. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych, prowadzi projekty AC/DC. Posiada Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. W latach 2013 – 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu i lider Klub Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, dwuletniej szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Absolwentka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie coachingu i psychoterapii. Kocha podróże, narty, koty i fotografię.
Poznaj trenera...
Jacek Wysowski
Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Wykładowca Szkoły Profesjonalnego Coachingu i Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Członek rady MOSTU oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od dwudziestu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych, głównie od alkoholu. Ważniejsze kursy i szkolenia długoterminowe, w których brał udział, to: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Kurs Terapii Racjonalno Emotywnej, Kurs Psychoterapii Gestalt, Wykorzystanie Psychodramy w Terapii Osób Uzależnionych od Alkoholu. Ukończył również całościowy kurs do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przy Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ). Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie. Od dziewiętnastu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych, głównie od alkoholu. Prowadzi również szkolenia z zakresu problematyki uzależnień, przemocy, kontaktu z pacjentem. W swojej pracy wykorzystuje zdobycze różnych szkół psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczwo-behawioralnej i humanistycznej. W latach 2003 - 2012 zajmował się terapią przez sztukę, prowadząc wspólnie z Agatą Woyciechowską Klub Poetycki "WiR" w Centrum Terapii przez Sztukę "Willa" przy szpitalu im. J. Babińskiego. W pracy tej wykorzystywał osobiste doświadczenia literackie.
Poznaj trenera...
Marta Kijanko
Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt oraz certyfikowany coach i teamcoach. Superwizor coachingu. Trenerka oraz opiekunka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Pracuje blisko szesnaście lat z grupami, które potrzebują wsparcia w impasach, konfliktach i dylematach rozwojowych. Zajmuje się także kryzysami osobistymi i interpersonalnymi...
Jako konsultant HR buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Jest także wykładowcą akademickim - uczy psychologii i coachingu. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj trenera...
Patryk Lange
Certyfikowany coach, akredytowany coach (IC, ICF) i superwizor coachingu (IC), konsultant biznesowy, manager i przedsiębiorca, praktyk zarządzania partycypacyjnego, trener. Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej. W Instytucie prowadzi treningi w ramach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, coaching oraz projekty dedykowane dla biznesu...
Ukończył Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Akademię Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. W latach 2014-2017 przewodniczący Komisji ds Etyki w Izbie Coachingu i Dyrektor Oddziału Małopolskiego Izby Coachingu. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. W latach 2005-2012 pełnił funkcje dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu. Jako coach specjalizuje się m.in. w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi właścicielami i menedżerami firm inżynierskich. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy w języku polskim i angielskim. Od 2008 roku praktukuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju, oparte na uważności (mindfulness). Wolny czas spędza bardzo aktywnie – na desce snowboardowej czy rowerze, komponuje i gra na gitarze. Pasjonat podróżowania po Azji i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi.
Poznaj trenera...
Karolina Nikorowska
Psycholog, trener, doradca zawodowy, akredytowany coach (ICF). Od 2008 roku szkoli z zakresu umiejętności osobistych i społecznych. Tworzy programy wykorzystujące niekonwencjonalne metody szkoleniowe i poczucie humoru. Przeprowadziła ponad 3000 konsultacji z zakresu kształtowania kariery zawodowej...
Pracuje jako coach kariery, doradca zawodowy, psycholog dla studentów, osób długotrwale bezrobotnych i pracowników instytucji i przedsiębiorstw. Prowadziła szkolenia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, managerów i pracowników przedsiębiorstw. Współpracowała z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Szkoliła pracowników zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji, np. Delphi, SKANSKA, Coca Cola i innych o międzynarodowym zasięgu. Jest współautorką programu prozdrowotnego dla firmy Mondelez. Odpowiadała za merytoryczny aspekt testów aplikacji iCareBrain. Pracowała jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Szkoli doradców zawodowych z narzędzi coachingu kariery oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji). Opracowała autorskie szkolenie "Coaching kariery" oraz "Jobcoaching - praca z osobami niepełnosprawnymi". Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju.
Poznaj trenera...
dr Tomasz Drożdż
Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Doktor nauk o zdrowiu (Collegium Medicum UJ). Absolwent Instytutu Psychologii UJ. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona (Simonton Cancer Center)...
Obszar jego zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, psychoterapię pacjentów uzależnionych i współuzależnionych, psychoterapię pacjentów DDA, pracę terapeutyczną z pacjentami onkologicznymi oraz ich bliskimi. Posiada bogate doświadczenia warsztatowe. Jest Trenerem Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, rekomendowanym i certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Międzynarodowym Trenerem Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju, certyfikowanym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Swoje kompetencje trenerskie doskonalił kończąc Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej oraz kursu ARS DOCENDI, służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Jest certyfikowanym mentorem Collegium Wratislaviense. Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation (ICF). Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International, uzyskując certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Pracuje także jako coach systemowo-psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization) będąc absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Posiada również kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia sesji coachingu grupowego uzyskując certyfikat „Coaching Team Thinking and Team Innovation”. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów. Jego doświadczenia z coachingiem w organizacjach obejmują zarówno executive coaching jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Jest autorem publikacji i programów szkoleniowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Poznaj trenera...
Urszula Skowiniak
Psycholog, psychoterapeutka, trenerka. Pracuje w nurcie psychodynamiczno-systemowym, wykorzystując także dialog motywujący - metodę pracy z osobistą motywacją do zmiany. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego...
W zakresie psychoterapii ukończyła czteroletnie szkolenie, a także dwuletnie studium dialogu motywującego. Ukończyła również kurs dramy stosowanej. Od 2015 roku prowadzi własną praktykę jak również od 2016 roku systematycznie szkoli specjalistów z różnych dziedzin w dialogu motywującym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Pracuje terapeutycznie z klientami indywidualnymi, rodzinami i parami. W pracy z pacjentami szczególnie interesują ją zagadnienia relacji terapeutycznej i etyki oraz motywacji do zmiany. Pracuje w oparciu o kontrakt terapeutyczny i ważne jest dla niej edukowanie pacjentów o psychoterapii, aby ich uczestnictwo w tym procesie było jak najbardziej świadome i aktywne. Pomaga osobom doświadczającym następujących trudności: depresji i/lub lęku, stanów niepokoju, smutku i przygnębienia, trudności motywacyjnych, brak poczucia sensu w życiu, trudności w nawiązywaniu/podtrzymywaniu bliskich relacji, trudność w utrzymaniu/podjęciu pracy, trudności w funkcjonowaniu po stracie osoby bliskiej, przedłużającej się, powikłanej żałoby, kryzysów emocjonalnych i rozwojowych na różnych etapach życia, problemów zdrowotnych (choroby autoimmunologiczne, choroby przewlekłe) które ograniczają codzienne funkcjonowanie i wywołują istotne następstwa psychologiczne, rodzicielstwa w szczególnie trudny sposób – ich dzieci chorują somatycznie lub psychicznie, mają niepełnosprawności, lub są w stanie terminalnym. Swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji. Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy aby móc wykonywać pracę psychoterapeuty w optymalny i skuteczny sposób.
Poznaj trenera...
Tomasz Świtek
Trener, coach, psychoterapeuta i superwizor Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jeden z liderów i pionierów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce i Europie. Zawodową aktywność dzieli pomiędzy szkoleniami, pracą terapeutyczną oraz coachingową. Prowadzi liczne warsztaty, seminaria i wykłady dotyczące zastosowania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce i za granicą...
Członek zarządu European Brief Therapy Association. Prowadzone przez niego Centrum PSR jest członkiem International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes. Autor (współautor) artykułów i książek z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych
Poznaj trenera...
Łukasz Krawętkowski
Psycholog, trener (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - trener treningu interpersonalnego), coach, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty specjalistyczne – w swoim dorobku ma ponad 1300 godzin szkoleniowych. Prowadzi coaching indywidualny (executive coaching, life coaching, career coaching)...
W swojej pracy kieruje się fenomenologicznym podejściem do człowieka, uwzględniającym jego możliwości twórczego przystosowania się do sytuacji, w której się znajduje. Implementuje teorię i praktykę modalności Gestalt w różnego rodzaju organizacjach, projektach komercyjnych i społecznych oraz w kontakcie indywidualnym.
Poznaj trenera...
dr Alicja Lemiech
Psycholog, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeuta, instruktorka terapii przez ruch. Szkoliła się w nurcie Psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces, ukończyła również wiele innych warsztatów i szkoleń. Trenerka treningu interpersonalnego w Szkole Profesjonalnego Coachingu...
Od 2003 roku prowadzi psychoterapię i poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, treningi interpersonalne, szkolenia zawodowe oraz grupy wsparcia i terapeutyczne. Od 2008 roku udziela również pomocy psychologicznej online oraz przez telefon. Jest konsultantem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami (Szkoła Świadomego Macierzyństwa Fundacji Kobieta i Natura, Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz sztuki życia Artystyka, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Poradnia Rodzinna Syntonia i inne). Od kilku lat, popularyzując wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, publikuje teksty naukowe, pisze artykuły do takich czasopism, jak: „Głos Pedagogiczny”, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Charaktery”, „Mój przedszkolak”, „Mamy czas”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy” itp., prowadzi autorską rubrykę w biuletynie „Doradca w Pomocy Społecznej”, a także udziel wywiadów o tematyce psychologicznej i wychowawczej. Prywatnie jest żoną, mamą dwóch córek i syna, interesuje się zdrowym stylem życia, przygotowaniem do ciąży i porodu, psychodietetyką, tańcem, ogrodnictwem, a także szeroko rozumianym rozwojem osobistym.
Poznaj trenera...
Michał Lewandowski
Psycholog, psychoterapeuta, coach, trener, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent: UW na Wydziale Psychologii, International Program for Gestalt in Organization w Scuola Gestalt di Torino, Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce, we Włoszech, Niemczech, Holandii i Belgii...
Terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Senior Consultant & Coach w Profesja Consulting, wykładowca w Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Managing Partner w IAK International, Managing Director w Klasosfera. Zajmuje się pracą dydatyczną i naukową w kontekscie traumy i odporności psychicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną. Szczególnie bliska jest mu tematyka traumy oraz kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, wobec których stajemy w toku życia. Dbając o jakość swojej pracy i standardy etyczne pracuje w oparciu o kodeks etyczny EATG oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Jest też członkiem Gestalt Practitioners in Organization przy EATG oraz INTAGIO (International Association for Gestalt in Organization).
Poznaj trenera...
Karolina Szopińska
coach ACC ICF i Coach Wise, certyfikowana psychoterapeutka, trener biznesu oraz trener rozwoju osobistego. Absolwentka Instytutu Terapii Gestalt, Szkoły Trenerów Biznesu TROP, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Promocji...
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par oraz grupy terapeutyczne. Szczególnie bliska jest jej praca z kobietami - jest autorką i realizatorką warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet. W swojej praktyce terapeutycznej i coachingowej towarzyszy im w poznawaniu samych siebie oraz w budowaniu zdrowych relacji z innymi. Współpracuje z organizacjami w zakresie prowadzenia szkoleń oraz business coachingu dla kadry średniego i wyższego szczebla. W swoim dorobku ma ponad 800 godzin indywidualnej pracy coachingowej.
Poznaj trenera...
Michał Stolarczyk
Psycholog (Psychologia stosowana, UJ), specjalista ds. szkoleń i rozwoju kompetencji psychospołecznych, konsultant kariery. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Trenerów Biznesu LAB. Od 2008 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, psychologii sprzedaży, skutecznej komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywana konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz stresem, a także planowania i organizacji czasu, zarządzania projektami, coachingu, planowania i prowadzenia szkoleń oraz wystąpień publicznych...

Prowadzi również indywidualne sesje coachingu oraz konsultacji kariery i biznesu. Stosuje podejście niedyrektywne wykorzystujące różnorodne narzędzia i nurty m.in. poznawczo-behawioralny, terapię schematów, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Gestalt, NLP, metodykę zarządzania projektami, doradztwo zawodowe.

Zwolennik racjonalnego podejścia do rozwoju osobistego i zmiany. Kładzie nacisk na osiągnie mierzalnych efektów swojej pracy. Do tej pory blisko 90% klientów, z którymi pracował min. 2 sesje osiągnęło widoczną zmianę w swoim życiu lub zachowaniu, a niemal 50% osiągnęło założony na początku cel.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, diagnozie organizacji (w tym assessment i development center) oraz badaniach społecznych. Właściciel serwisu do szkoleń e-learning z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poznaj trenera...
Współpracownicy kontraktowi
Sabina Sadecka
Psycholożka i psychoterapeutka. Pracuje w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Współorganizatorka III Międzynarodowej Konferencji ACT i CBS w Poznaniu. Uczy ACT-u studentów i profesjonalistów. Współzałożycielka portalu opsychologii.pl, na którym od lat pisze o mądrych psychologicznych książkach, psychologii, terapii, traumie i terapii akceptacji i zaangażowania.
Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów SWPS i CDV w Poznaniu. Jest częstym gościem Wandy Wasilewskiej w jej audycji “Problem z głowy” w Radiu Poznań. Pisze o psychologii dla wielu portali i czasopism, m.in. dla “Newsweek Psychologia”, “Psychologia w Praktyce” czy “Benefit HR”.
Poznaj trenera...
dr Julia E. Wahl
Psycholog, trener podejścia uważności (mindfulness) i współczucia (compassion). Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mindfulness, założyciel i dyrektor The Mind Institute. Absolwentka 5-letniego szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Manchesterze u dra Richarda Erskine'a.
Ukończyła trening dla nauczycieli: MBSR in Mind-Body Medicine prowadzony przez Jona Kabat-Zinna i Sakiego Santorelliego. Pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku (Oddział Leczenie Zaburzeń Nerwicowych) – głównie z służbą mundurową (policja, służba więzienna, straż graniczna). Pomysłodawczyni i współorganizator konferencji 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice. Przeprowadziła i superwizowała ponad 60 8-tygodniowych treningów uważności i współczucia w Polsce i w Wlk. Brytanii, a także szereg różnych odosobnień medytacyjnych, warsztatów m.in. na corocznych konferencjach brytyjskiej organizacji dla pacjentów z ataksją (Ataxia UK), w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w Forum Media Polska, Roche, w ramach spotkań Przekroju. Obecnie mieszka i pracuje w Derby, w Wlk. Brytanii, gdzie tworzy program w oparciu o współczucia dla pacjentów onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach doktoratu na University of Derby). Superwizowała się m.in. u prof. Christophera Germera (Harvard Medical School). Stale pisuje do różnych czasopism, m.in. do Świata Mózgu, Przekroju, Charakterów, Magazynu Joga, Psychologie und Leben, Newsweek Psychologia. Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Poznaniu, University of Derby. Redaktorka prowadząca czasopismo „Mindfulness”. Kierownik merytoryczny i twórca sylabusów m.in. kursu on-line „Podejście Uważności z Elementami Podejścia Współczucia” oraz „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy”. Autorka książki „O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły” (Wydawnictwo Charaktery).
Poznaj trenera...
Natalia Harasimowicz
Psycholożka (Uniwersytet Jagielloński), coach oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTPPB i EACBT. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej...
Ukończyła liczne szkolenia coachingowe (Szkoła Profesjonalnego Coachingu, akredytacja ACC ICF), trenerskie (m.in. szkolenia w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys), terapeutyczne (MBSR, RTZ I, pomoc psychologiczna dla LGBTQIA). Obecnie kończy czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo–behawioralnej na SWPS pod kierunkiem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Czynnie uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjno - samokształceniowego DBT przy PTTDB. Jest psycholożką uprawnioną do wydawania orzeczeń w transporcie, medycynie pracy, a także do pozwolenia na broń. Jej doświadczenia zawodowe obejmują pracę w branży szkoleniowej, m.in. przy realizacji programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Od kilku lat pracuje we własnym gabinecie, gdzie prowadzi diagnozy psychologiczne, konsultacje i psychoterapię. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Współpracuje także z placówkami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia psychicznego (poradnie zdrowia psychicznego, rehabilitacyjne oddziały dzienne). Przyjmuje pacjentów cierpiących z powodu lęku, depresji, zaburzeń osobowości, pracuje z osobami z kręgu LGBTQIA. Dużą część jej klientów to osoby spełniające kryteria osobowości z pogranicza. W swojej pracy łączy doświadczenia wyniesione z pracy w środowisku szkoleniowym oraz w ośrodkach rozwoju osobistego i terapii. Szczególnie miejsce zajmuje w niej obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, praca z innością i stygmatyzacją, praca z problemami seksualnymi. Jej główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół budowania przez jej klientów "życia wartego przeżycia", przy pomocy technik zarówno drugiej jak i trzeciej fali psychoterapii poznawczo - behawioralnej, m.in. DBT, ACT, FAP, MBSR, a także Terapii Schematów.
Poznaj trenera...
Agata Olszak-Szymula
Certyfikowana trenerka rozwoju osobistego i komunikacji, mediator NVC oraz coach w nurcie Coachingu Transformacyjnego. W swojej pracy trenerskiej inspiruje się przede wszystkim metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC)...
Od 2010 r. prowadzi warsztaty i sesje indywidualne m.in. dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, trenerów, coachów i pracowników. Wierzy, że relacje są jednym z ważniejszych źródeł szczęścia, dlatego jej misją w zawodzie trenera i coacha jest wspieranie innych w budowaniu relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu, autentycznym kontakcie oraz umiejętności empatycznego słuchania siebie i innych. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu NVC zdobywa, uczestnicząc w szkoleniach certyfikowanych trenerów NVC z Polski i z zagranicy (m.in. Ewa Orłowska, Ian Patey, Eva Rembala, Monica Reu, Pernille Plantener, Miki Kaschtan, Liv Larsson, Frank i Gundi Gaschler, Ania Mills, Joanna Berendt). Absolwentka rocznego Studium NVC organizowanego przez Dojrzewalnię Róż, Intensywnego Kursu Mediacji wg Porozumienia Bez Przemocy, Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, akredytowanego kursu Coachingu Transformacyjnego u Pernille Plantener oraz Coachingu Systemowego u Damiana Janusa. Obecnie uczestniczy w kursie terapii metodą Internal Family System (IFS). Założycielka Strefy Relacji.
Poznaj trenera...
Anna Sladkowska
Psychoterapeuta, interwentka kryzysowa. Ukończyła Całościowe Szkolenie Podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP i TR PTP)...
Absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rocznej Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego. Uzyskała certyfikat terapeuty środowiskowego oraz certyfikat uprawniający do pracy w ramach podejścia "Otwartego Dialogu" w kontekście rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. ​Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Pracuje także w ramach interwencji obejmując kontaktem indywidualnym oraz grupowym osoby zmagające się z problemem przemocy w rodzinie.
Poznaj trenera...
Martyna Broda
Certyfikowana trenerka biznesu, wykładowca oraz coach. Oprócz działalności szkoleniowej i edukacyjnej jest aktywnym przedsiębiorcą i wykładowcą prowadzącym dwie firmy. Lektor języka angielskiego i hiszpańskiego oraz metodyk...
Prowadzi szkolenia, warsztaty, coaching indywidualny i zespołowy, mentoring, moderację, webinary audyty oraz projekty doradcze. Specjalizuje się w tematach związanych z budowaniem zespołu, komunikacją, rozwojem kompetencji osobistych, kompetencji menedżerskich, odpornością psychiczną, prezentacjami publicznymi i efektywnością osobistą. Współpracowała przy projektach edukacyjnych z instytucjami zajmujących się designem, edukacją i pracą społeczną oraz wolontariatem. Zainteresowania coachingowe: współpraca w zespole, zaufanie, zarządzanie emocjami i bezpieczeństwo psychiczne, wielopłaszczyznowa komunikacja, prezentacje publiczne, radzenie sobie ze stresem. Wierzy w podejście małych kroków i pracuje w oparciu o pracę nad zasobami i zmianami nawyków. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z wielu nowoczesnych nurtów psychologicznych oraz form pracy takich jak Gestalt, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, Terapii Schematów oraz Analizy Transakcyjnej. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Trenerów Biznesu. Napisała dwie książki edukacyjna rozwojowe dla dzieci „Jesteś kimś wyjątkowym - relaksacje dla dzieci”. Zainteresowania prywatne: sport (joga, bieganie, jazda na nartach), podróże, literatura, projektowanie, samorozwój dzieci, medytacja i wizualizacja.
Poznaj trenera...
Aleksandra Kamińska
absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła także szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, w 2009 roku uzyskując certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego (certyfikat nr 149). W 2010 roku uzyskała certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (certyfikat nr 2)...
Należy do Sekcji Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest szefową Zespołu ds. Diagnozowania Uchodźców Sekcji Naukowej Diagnozy Psychologicznej PTP w ramach którego zostały wypracowane Wskazówki realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w sprawach osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Na co dzień pracuje w ośrodkach dla uchodźców z osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową. Koordynuje zespołem psychologów pracujących z uchodźcami. Szkoli z zakresy dialogu motywującego oraz z psychologii w ratownictwie. Wolne chwile poświęca swojej pasji – jest ratownikiem i szefową grupy ratowniczej.
Poznaj trenera...
Beata Rudzińska
Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany i doświadczony diet coach (ma za sobą setki godzin przepracowanych z klientami), specjalistka d/s odżywiania, propagatorka diety wegańskiej i przyjaznego ciału i środowisku stylu życia, psychoterapeutka Gestalt w procesie certyfikacji. ...
Autorka tekstów propagujących holistyczne podejście do zdrowia, felietonistka. Ma za sobą również publikacje własnych opowiadań. W wolnych chwilach fotografuje i pisze haiku. Absolwentka krakowskiej AWF, Collegium Medicum – Żywienie w Zdrowiu i Chorobie; ukończyła także studia diet coachingowe w Instytucie Świadomego Rozwoju u Urszuli Mijakoskiej, oraz m.in. Psychologię dla Coachów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również wiele innych szkoleń, które wzbogacają pracę coacha, m.in.: Focusing, NVC, Dialog Motywujący. W tej chwili jest w trakcie studiów psychoterapeutycznych w Instytucie Gestalt w Krakowie.
Poznaj trenera...
Karolina Żmudzka
psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu ze specjalizacją w coachingu kariery, trener, diagnosta i terapeuta. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny i wykładowca akredytowanych w Izbie Coachingu studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie...
Certyfikowany Trener FRIS® Style myślenia i Certyfikowany Konsultant narzędzi Psytech International: Kwestionariusza osobowości 15FQ+ oraz ValuesAndMotive Inventory. Współautorka książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych.". W biznesie pomaga świadomie planować zatrudnienie, projektuje indywidualne ścieżki kariery i programy rozwoju talentów, buduje zespoły, wspiera menadżerów w ich miejscu pracy, by mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał i uchronić się od wypalenia zawodowego. W pracy z klientami wykorzystuje m.in. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Gestalt, Racjonalną Terapię Zachowań, dramę oraz niewerbalne techniki pracy z ciałem LBMS. Pracuje eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, terapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem, zdrowie, duchowość, turkusowe zarządzanie, budowanie marki). Na świat patrzy holistycznie biorąc pod uwagę myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim człowiek funkcjonuje.
Poznaj trenera...
Dominika Borowska-Stasica
Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, certyfikowany coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Podstawy Treningu Psychologicznego, Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Krakowie oraz liczne kursy specjalistyczne. Pracuje metodą coachingu indywidualnego i zespołowego (paradygmat behawioralno-poznawczy i humanistyczno-egzystencjalny)...
Posiada bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z różnymi klientami: beneficjenci instytucji pomocowych, osoby z zaburzeniami odżywiania i osoby uzależnione, dzieci, młodzież i seniorzy, a także kobiety łączące macierzyństwo z aktywnością zawodową. Prowadzi Coachingowe Grupy Rozwojowe na terenie Krakowa i Bielska-Białej, trenuje umiejętności komunikacyjne przyszłych coachów w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Aktualnie zdobywa umiejętności systemowego terapeuty rodzin. Do 2015 roku prowadziła Klub Coacha w Bielsku-Białej. W 2013r. uzyskała rekomendację trenerską PTP-u I stopnia. Regularnie superwizuje swoją pracę i dba o podnoszenie standardów swoich usług i profesjonalizację umiejętności. Pasjonuje się choreoterapią, pracą z ciałem i oddechem, zdrowym stylem życia oraz różnorodnymi metodami artystycznej ekspresji siebie.
Poznaj trenera...
Edyta Pazur
Certyfikowany executive coach (akredytacja PCC w ICF), team coach, trener biznesu, konsultant HR. Ukończyła program Managment 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na WSB. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako manager w korporacjach...
Posiadane certyfikaty: Proces Iceberg The Advanced Facilitator – Institute of Leadership & Management, Team Coach, Zintegrowany Model Przywództwa-ILM w AQR, Odporność Psychiczna- MTQ (Mental Toughness) w AQR, Kompas Kariery, Konsultant Harrison Assessments, trener FRIS- Style myślenia i działania. Opracowuje i realizuje indywidualne oraz grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, team coaching, coaching grupowy, facylitacja) dla zespołów menedżerskich. Specjalizuje się w pracy z menadżerami awansowanymi na kolejne poziomy organizacyjne, w rozwoju przywództwa, rozwijaniu talentów oraz podnoszeniu jakości współpracy w zespołach oraz efektywności ich działania. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie menedżerskie w działach sprzedaży w międzynarodowych organizacjach. Przeprowadziła ponad 2500 godzin coachingu, team coachingu oraz coachingu grupowego. Prowadziła i prowadzi warsztaty z zakresu odporności psychicznej radzenia sobie za stresem oraz budowania zespołów. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Uczy coachingu - jest mentorem i superwizorem dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ICF. Zrealizowała i realizuje projekty z zakresu rozwoju menadżerów sukcesji oraz talentów. Była dyrektorem wrocławskiego oddziału ICF oraz członkiem komisji rewizyjnej tej organizacji. Jest przekonana, że każdy człowiek posiada zasoby, które wystarczy przy pomocy coacha w sobie odkryć i aktywować, tak aby osiągnąć sukces w zgodzie ze sobą.
Poznaj trenera...
Andrzej Mika
Coach, trener , manager, specjalista rozwoju kompetencji: menedżerskich, handlowych, osobowościowych. Absolwent: Akademii Profesjonalnego Coachingu współorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, oraz Akademii Trenerów Grupowych. Socjolog reklamy i komunikacji, psycholog sprzedaży...
W trakcie certyfikacji w Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma® (PCD®) oraz Extended DISC. Kilkanaście lat związany z branżą finansową, obecnie pracuje dla firmy działającej w obszarze technologii cyfrowych. Szlify zawodowe na stanowiskach menedżerskich oraz na sali szkoleniowej zdobywał w międzynarodowych korporacjach co pozwala mu na wykorzystywanie osobistego doświadczenia z zakresu: procesów i standardów sprzedaży, umiejętności menedżerskich, pracy z klientem, budowania i motywowania podległych zespołów, funkcjonowania w warunkach nieustannej konkurencji i ciągłej zmiany. Od 2012 integruje środowisko trenerów, coachów i menedżerów współorganizując comiesięczne spotkania w ramach Śląskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Prywatnie; maż, żeglarz, kucharz, obserwator, pasjonat życia, ludzi i rozwoju. Poprawny optymista. Motto życiowe: „Życie jest jak rejs. I choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze w odpowiedniej być załodze”.
Poznaj trenera...
Katarzyna Urbaniak
Certyfikowany zen coach. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę w Łodzi...
Ukończyła zaawansowany kurs trenerski Grupy TROP, doskonaliła swój warsztat poznając metody pracy trenerów w Anglii, Grecji i Nowej Zelandii. Od 8 lat pracuje z grupami i firmami w obszarze rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności działania zespołów. Spędziła blisko 2500 godzin na sali szkoleniowej realizując szkolenia z zakresu doskonalenia motywacji, osobistego przywództwa, ABC menadżera, budowy zespołu, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta. Trener metody TetraMap International, akredytowany trener Clarity4D. Od 2006 roku zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Fundacji Edukacja w Wolności, współtwórca Mozaiki. Wrocławskiej Wolnej Szkoły.
Poznaj trenera...
dr Mira Marcinów
Psycholog, choreoterapeutka, tancerka, certyfikowany instruktor improwizacji ruchu i symboliki ciała. Ukończyła filozofię oraz psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ, doktoryzowała się w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz jako wykładowca w Instytucie Psychologii UJ...
Autorka wielu publikacji naukowych. Od 7 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z ciałem, ruchem i tańcem. Prowadziła zajęcia m.in. dla położnych, studentów, osób uzależnionych od alkoholu, kobiet w ciąży, wolontariuszy, organizacji pozarządowych. W Instytutcie prowadzi zajęcia choreoterapii.
Poznaj trenera...
Joanna Antonik
Certyfikowany coach, trener biznesu, menadżer. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła liczne kursy, m.in. podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Szkołę Trenerów i Szkołę Profesjonalnego Coachingu...
Doświadczona trenerka biznesowa, koordynatorka wielu projektów w korporacjach. Menedżer i przedsiębiorca z 20 letnim stażem. Jako trener pracuje z zespołami menedżerów, sprzedawców, przedsiębiorców wykorzystując metody coachingu grupowego. Dzielenie się posiadanymi kompetencjami, oraz wywieranie wpływu na rozwój osobisty innych stanowi dla niej największe wyzwanie w pracy z ludźmi. Kieruje się uczciwością, zaangażowaniem, jasnym wyznaczeniem celów. Interesuje się metodami rozwoju osobistego, poznawaniem ciekawych historii, miejsc i ludzi.
Poznaj trenera...
dr Wiktor Tokarski
Certyfikowany coach, trener, wykładowca akademicki. Ukończył studia doktorskie w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest absolwentem filozofii i teologii UPJPII w Krakowie. W zakresie coachingu kształcił się w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a umiejętności trenerskie szlifował między innymi w IBD Business School w Warszawie. Jest też absolwentem kursu I stopnia Solutions Focused Approach...
Posiada przygotowanie pedagogiczne. W pracy indywidualnej z klientami specjalizuje się w life coachingu oraz mentoringu. Na sali szkoleniowej spotyka się równie chętnie z menedżerami i kadrą zarządzającą, jak i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jego szkoleniową pasją są umiejętności miękkie oraz wpływ paradygmatów na życie osobiste i zawodowe. Uwielbia wychodzić poza ograniczające schematy myślowe, a jako personalista wierzy, że osoba ludzka jest najważniejsza. Jego pasją są podróże i kino.
Poznaj trenera...
Michał Wolak
Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością, wykładowca. Właściciel firmy Lean Action. Doświadczony szkoleniowiec - w swoim dorobku ma ponad 3500 godzin przeprowadzonych szkoleń. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, Porozumienia Bez Przemocy, umiejętności zarządczych i liderskich...
Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Doświadczenie zdobywał prowadząc szkolenia dla m.in. TVP S.A., Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie oraz liczne szkolenia otwarte z umiejętności miękkich. Przez ponad 3 lata pracował w międzynarodowej korporacji jako lider zespołu księgowych, a później jako trener wewnętrzny, gdzie wyspecjalizował się w prowadzeniu szkoleń dotyczących podnoszenia jakości i efektywności pracy według metodologii Lean Management oraz Kaizen. Współpracuje z firmami jako konsultant ds. wdrażania Lean Management oraz Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Poznaj trenera...
Superwizorzy
Leszek Zawlocki
Dyplomowany coach, certyfikowany master coach, akredytowany superwizor coachingu (IC), trener i wykładowca. Jeden z pierwszych superwizorów coachingu w Polsce. Twórca Grupy Trenerskiej Active Change oraz współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu. Dyplom z coachingu uzyskał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się również w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, NLP, psychoterapia ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, Mindfulness. Od wielu lat działa na rzecz współpracy pomiędzy coachami reprezentującymi różne nurty, jak również pomiędzy coachami a psychoterapeutami. Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. W latach 2009-2010 brał udział w pracach Komisji ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu, współtworząc Kodeks Etyczny. W latach 2010-2011 był przewodniczącym podzespołu ds. Akredytacji Programów Szkoleniowych, a w latach 2012-2017 członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. Stworzył ogólnopolską sieć Klubów Coacha. Założył także jeden z pierwszych w Polsce warsztatów dla mężczyzn "Męski Krąg". W pracy coacha i trenera kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej z preferencją koncepcji Gestalt. Stale superwizuje swoją pracę w Izbie Coachingu oraz u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Poznaj trenera...
Marta Smolińska
Certyfikowany i akredytowany coach i superwizor IC, trener, wykładowca, specjalistka w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, akredytowany coach IIC, psychoterapeutka Gestalt. Członek Rady Programowej Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Trenerka i superwizorka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Wykładowca, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching w Biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - kierunku, którego IPRI jest partnerem. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach studiów podyplomowych Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze publicznym. Jest ekspertem w zakresie kompetencji społecznych, a szczególnie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji i współpracy. Koncentruje się wokół tematów otwartej komunikacji oraz zaufania w trudnych sytuacjach. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, treningi, szkolenia oraz warsztaty. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych, prowadzi projekty AC/DC. Posiada Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. W latach 2013 – 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu i lider Klub Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, dwuletniej szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Ukończyła kurs psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
Poznaj trenera...
Patryk Lange
Certyfikowany coach, akredytowany coach (IC, ICF) i superwizor coachingu (IC), konsultant biznesowy, manager i przedsiębiorca, praktyk zarządzania partycypacyjnego, trener. Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej. W Instytucie prowadzi treningi w ramach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, coaching oraz projekty dedykowane dla biznesu...
Ukończył Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Akademię Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. W latach 2014-2017 przewodniczący Komisji ds Etyki w Izbie Coachingu i Dyrektor Oddziału Małopolskiego Izby Coachingu. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. W latach 2005-2012 pełnił funkcje dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu. Jako coach specjalizuje się m.in. w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi właścicielami i menedżerami firm inżynierskich. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy w języku polskim i angielskim. Od 2008 roku praktukuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju, oparte na uważności (mindfulness). Wolny czas spędza bardzo aktywnie – na desce snowboardowej czy rowerze, komponuje i gra na gitarze. Pasjonat podróżowania po Azji i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi.
Poznaj trenera...
Marta Kijanko
Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt oraz certyfikowany coach i teamcoach. Superwizor coachingu. Trenerka oraz opiekunka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Pracuje blisko szesnaście lat z grupami, które potrzebują wsparcia w impasach, konfliktach i dylematach rozwojowych. Zajmuje się także kryzysami osobistymi i interpersonalnymi...
Jako konsultant HR buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Jest także wykładowcą akademickim - uczy psychologii i coachingu. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj trenera...
Joanna Zawada-Kubik
Akredytowany coach ICF (PCC), trener, mentor ICF. Z wykształcenia jest inżynierem. Ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach operacyjnych i sprzedażowych. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów...
Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, zaangażowania, systemów motywacji i nawyków pracy. Od 2006 roku zgłębia wiedzę na temat coachingu, przecierając nowe szlaki w pracy indywidualnej i zespołowej. Pasjonuje ją zmiana, w najgłębszym, transformacyjnym wymiarze. Prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu, zmiany i przywództwa.
Poznaj trenera...
dr Anna Syrek-Kosowska
Psycholog, trener, certyfikowany i akredytowany coach i międzynarodowy superwizor coachingu (Coaching Supervision Academy w UK), posiada akredytacje: Izby Coachingu, ICC, Zen-Coach, Konsultant SFA, Extended DISC, OPQ, CPA. Honorowy VP the International Society for Coaching Psychology-prestiżowej międzynarodowej organizacji promującej coaching psychology i coaching oparty o dowody naukowe (EBC)...
Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie i pracowała jako psychoterpeuta. Od kilkunastu lat wspiera osiągnie celów ludzi, zespołów i firmy jako psycholog, terapeuta, coach, trener i menedżer projektów HR. Współtwórca, Kierownik merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu/Coaching Professional Academy w Wyższej Szkole Biznesu i Polish Open University oraz Forum Coachingu i Superwizji w WSB. Psycholog biznesu odpowiadający za procesy oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentem w globalnej korporacji – lidera rynku FMCG. Wykładowca, prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, POU, Uniwersytet Śląski. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HR, współpracuje z m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review, Coaching, TVN24, onet.pl, Dziennik, Twój Biznes i portalami coachingowymi.
Poznaj trenera...
dr Katarzyna Pilipczuk
Doktor nauk humanistycznych, międzynarodowy coach i akredytowany superwizor Izby Coachingu, trener i wykładowca akademicki, doświadczony menedżer i doradca biznesu. Certyfikowany International Coach i Business Coach ICC. W Instytucie prowadzi zajęcia i superwizje w Szkole Profesjonalnego Coachingu...
Specjalizuje się w executive i team coachingu dla kadry zarządzającej. Pracuje jako konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego i systemowego. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów i wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu ALK i członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Poznaj trenera...
Organizacja i biuro
Leszek Zawlocki
Dyrektor merytoryczny
W ramach zarządania Instytutem współuczestniczy w kształtowaniu wizji oraz strategii rozwoju. Do jego zadań należy budowanie zespołu ekspertów, utrzymywanie najwyższej jakości usług i tworzenie oferty dopasowanej do potrzeb klientów. Nadzoruje projekty szkoleniowe od strony merytorycznej.
Bożena Czernek
Dyrektor zarządzający
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia), Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie) i Szkoły Profesjonalnego Coachingu. W Instytucie zajmuje się organizacją zadań i koordynacją szkoleń. Jest odpowiedzialna za realizację zarówno projektów strategicznych, jak również bieżącej działalności operacyjnej.
Marta Kijanko
Specjalistka ds. promocji
Pasjonatka pracy z drugim człowiekiem. W Instytucie zajmuje się promocją i obsługą serwisów społecznościowych, redaguje nasz newsletter. Stara się dbać o przyjemne materiały i utrzymuje dobry kontakt z wszystkimi naszymi Klientami poprzez kanały cyfrowe.