Poznaj naszych trenerów
Kadra trenerska
Leszek Zawlocki
Dyplomowany coach, certyfikowany master coach, akredytowany superwizor coachingu, trener, instruktor rekreacji ruchowej i wykładowca. Inicjator Grupy Trenerskiej Active Change oraz współzałożyciel Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Członek nadzwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu. Ekspert w pracach Komisji ds. Standardów i Etyki oraz w Komisji ds. Akredytacji przy Izbie Coachingu. Brał udział w licznych szkoleniach z zakresu pracy z ludźmi, profesjonalnej pomocy psychologicznej, terapii i coachingu. Dyplom z coachingu uzyskał w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Pomocy Psychologicznej. Szkolił się również w renomowanych ośrodkach w takich koncepcjach jak: Gestalt, NLP, psychoterapia ericksonowska, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, Mindfulness. Od wielu lat działa na rzecz współpracy pomiędzy coachami reprezentującymi różne nurty, jak również pomiędzy coachami a psychoterapeutami. Był czynnie zaangażowany w działalność Izby Coachingu od momentu jej powstania. W latach 2009-2010 brał udział w pracach Komisji ds. Etyki i Standardów Izby Coachingu, współtworząc Kodeks Etyczny. W latach 2010-2011 był przewodniczącym podzespołu ds. Akredytacji Programów Szkoleniowych, a w latach 2012-2017 członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Coachingu. W pracy coacha i trenera kieruje się głównie zasadami psychologii poznawczo-behawioralnej i humanistycznej z preferencją koncepcji Gestalt. Stale superwizuje swoją pracę w Izbie Coachingu oraz u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jego dorobek to ponad 6000 godzin szkoleń i coachingów. Czas poza pracą lubi spędzać aktywnie, uprawiając sport lub podróżując z aparatem fotograficznym. Po zdobyciu Korony Gór Polski eksploruje najwyższe szczyty Europy.
Poznaj trenera...
Marta Smolińska
Certyfikowany i akredytowany coach, trener, wykładowca, specjalistka w zakresie doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, akredytowany coach IIC, psychoterapeutka Gestalt w trakcie certyfikacji. Członek Rady Programowej Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego...
Trenerka i superwizorka w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Wykładowca, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Coaching w Biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - kierunku, którego IPRI jest partnerem. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w ramach studiów podyplomowych Psychologia zarządzania oraz Zarządzanie w sektorze publicznym. Jest ekspertem w zakresie kompetencji społecznych, a szczególnie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji i współpracy. Koncentruje się wokół tematów otwartej komunikacji oraz zaufania w trudnych sytuacjach. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, treningi, szkolenia oraz warsztaty. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych, prowadzi projekty AC/DC. Posiada Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. W latach 2013 – 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu i lider Klub Coacha we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” na Uniwersytecie Wrocławskim, dwuletniej szkoły trenerów „Sieć” Wrocławskiej Pracowni Terapii i Psychoedukacji PLUS PTP. W zakresie Coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Ukończyła roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, gdzie dalej się szkoli. Absolwentka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie Coachingu oraz kursu I stopnia w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań. Kocha podróże, narty, koty i fotografię.
Poznaj trenera...
Jacek Wysowski
Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego...
Wykładowca Szkoły Profesjonalnego Coachingu i Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Członek rady MOSTU oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od dwudziestu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych, głównie od alkoholu. Ważniejsze kursy i szkolenia długoterminowe, w których brał udział, to: Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Kurs Terapii Racjonalno Emotywnej, Kurs Psychoterapii Gestalt, Wykorzystanie Psychodramy w Terapii Osób Uzależnionych od Alkoholu. Ukończył również całościowy kurs do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przy Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ). Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie. Od dziewiętnastu lat zajmuje się terapią osób uzależnionych, głównie od alkoholu. Prowadzi również szkolenia z zakresu problematyki uzależnień, przemocy, kontaktu z pacjentem. W swojej pracy wykorzystuje zdobycze różnych szkół psychoterapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczwo-behawioralnej i humanistycznej. W latach 2003 - 2012 zajmował się terapią przez sztukę, prowadząc wspólnie z Agatą Woyciechowską Klub Poetycki "WiR" w Centrum Terapii przez Sztukę "Willa" przy szpitalu im. J. Babińskiego. W pracy tej wykorzystywał osobiste doświadczenia literackie.
Poznaj trenera...
Marta Kijanko
Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany coach, konsultantka HR i trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). Prowadzi projekty szkoleniowe i konsultacyjne...
Terapeutka rozwijająca umiejętności w podejściu Gestalt oraz w nurcie SFA/TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Jako konsultantka i trenerka posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej oraz zespołowej, technik sprzedaży oraz profesjonalnego kontaktu z klientem, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz motywacji. Jako trener Wewnętrzny marki T-Mobile zarządzała 40 sklepami, dbając o rozwój zespołu. Obecnie zajmuje się rozwojem pracowniczym – buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Zajmuje się także złożonymi projektami rekrutacyjnymi na terenie całego kraju. W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj trenera...
Patryk Lange
Certyfikowany coach, manager i przedsiębiorca, praktyk zarządzania partycypacyjnego, konsultant biznesowy, trener, akredytowany superwizor IC. Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej. W Instytucie prowadzi treningi w ramach Szkoły Profesjonalnego Coachingu, coaching oraz projekty dedykowane dla biznesu...
Przewodniczący Komisji ds Etyki w Izbie Coachingu. Ukończył Szkołę Profesjonalnego Coachingu oraz Akademię Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Przez wiele lat był współwłaścicielem i menadżerem w firmie Xtech.pl sp. z o.o., która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania partycypacyjnego, czyli stylu, u podstaw którego leży głęboka wiara w potencjał i wyjątkowość człowieka. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Jako coach specjalizuje się m.in. w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi właścicielami i menedżerami firm inżynierskich. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Prowadzi zarówno coaching indywidualny jak i zespołowy. Wolny czas spędza bardzo aktywnie – na desce snowboardowej czy rowerze, komponuje i gra na gitarze. Pasjonat podróżowania po Azji i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi.
Poznaj trenera...
Karolina Nikorowska
Psycholog, trener, doradca zawodowy, coach kariery. Od 2008 roku szkoli z zakresu umiejętności osobistych i społecznych. Tworzy programy wykorzystujące niekonwencjonalne metody szkoleniowe i poczucie humoru. Prowadziła szkolenia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, managerów i pracowników przedsiębiorstw...
Współpracowała z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Szkoliła pracowników zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji, np. Delphi, SKANSKA, Coca Cola i innych o międzynarodowym zasięgu. Jest współautorką programu prozdrowotnego dla firmy Mondelez. Odpowiadała za merytoryczny aspekt testów aplikacji iCareBrain. Przeprowadziła ponad 2500 konsultacji z zakresu kształtowania kariery zawodowej. Pracowała jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Szkoli doradców zawodowych z narzędzi coachingu kariery oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji). Opracowała autorskie szkolenie "Coaching kariery" oraz "Jobcoaching - praca z osobami niepełnosprawnymi". Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju.
Poznaj trenera...
dr Tomasz Drożdż
Psycholog, psychoterapeuta, trener i coach. Doktor nauk o zdrowiu (Collegium Medicum UJ). Absolwent Instytutu Psychologii UJ. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Trener i terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona (Simonton Cancer Center)...
Obszar jego zainteresowań i praktyki klinicznej obejmuje: terapię zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, psychoterapię pacjentów uzależnionych i współuzależnionych, psychoterapię pacjentów DDA, pracę terapeutyczną z pacjentami onkologicznymi oraz ich bliskimi. Posiada bogate doświadczenia warsztatowe. Jest Trenerem Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, rekomendowanym i certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Międzynarodowym Trenerem Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju, certyfikowanym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Swoje kompetencje trenerskie doskonalił kończąc Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej oraz kursu ARS DOCENDI, służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Jest certyfikowanym mentorem Collegium Wratislaviense. Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation (ICF). Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International, uzyskując certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Pracuje także jako coach systemowo-psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization) będąc absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Posiada również kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia sesji coachingu grupowego uzyskując certyfikat „Coaching Team Thinking & Team Innovation”. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów. Jego doświadczenia z coachingiem w organizacjach obejmują zarówno executive coaching jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Jest autorem publikacji i programów szkoleniowych z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Poznaj trenera...
Urszula Szczurek
Psycholog, trener i terapeutka motywująca. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 69. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła kurs dramy stosowanej przy Stowarzyszeniu Stopklatka...
Pracuje terapeutycznie z klientami indywidualnymi, rodzinami i parami. Jako trener pracuje z młodzieżą, nauczycielami, pedagogami i psychologami w placówkach szkolnych i wychowawczych, realizując autorskie szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, rozwijania kompetencji społecznych i osobistych oraz programy szkoleniowowarsztatowe wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy (profilaktyka, motywacja, zmiana zachowania, wsparcie uczniów z diagnozą, wypalenie zawodowe, metody trenerskie w pracy nauczycieli, superwizja zespołów pedagogicznych i inne). Wolontaryjnie pracowała z młodzieżą i dziećmi w "Wolnej Chacie" Szkole Demokratycznej w Krakowie. Pracowała jako psycholog w Hospicjum Domowym dla Dzieci "Alma Spei" w Krakowie. Poza pracą w gabinecie terapeutycznym jest członkiem zespołu przedszkola alternatywnego "Ogród empatii" w Bronowicach oraz wspiera rodziny z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie.
Poznaj trenera...
Tomasz Świtek
Trener, coach, psychoterapeuta i superwizor Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jeden z liderów i pionierów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Polsce i Europie. Zawodową aktywność dzieli pomiędzy szkoleniami, pracą terapeutyczną oraz coachingową. Prowadzi liczne warsztaty, seminaria i wykłady dotyczące zastosowania podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w Polsce i za granicą...
Członek zarządu European Brief Therapy Association. Prowadzone przez niego Centrum PSR jest członkiem International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes. Autor (współautor) artykułów i książek z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach publikowanych w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Stanach Zjednoczonych
Poznaj trenera...
Michał Stolarczyk
Psycholog (Psychologia stosowana, UJ), specjalista ds. szkoleń i rozwoju kompetencji psychospołecznych, absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Trenerów Biznesu LAB. Od 2008 roku prowadzi szkolenia i warsztaty głównie z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, psychologii sprzedaży, skutecznej komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywana konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz stresem, a także planowania i organizacji czasu, zarządzania projektami, coachingu, planowania i prowadzenia szkoleń oraz wystąpień publicznych...

Prowadzi również indywidualne sesje coachingu oraz konsultacji kariery i biznesu. Stosuje podejście niedyrektywne wykorzystujące różnorodne narzędzia i nurty m.in. poznawczo-behawioralny, terapię schematów, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Gestalt, Beyond NLP, metodyki zarządzania projektami, doradztwo zawodowe.

Zwolennik racjonalnego podejścia do rozwoju osobistego i zmiany. Kładzie nacisk na osiągnie mierzalnych efektów swojej pracy. Do tej pory blisko 90% klientów, z którymi pracował min. 2 sesje osiągnęło widoczną zmianę w swoim życiu lub zachowaniu, a niemal 50% osiągnęło założony na początku cel.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, diagnozie organizacji (w tym assessment i development center) oraz badaniach społecznych. Właściciel serwisu do szkoleń e-learning z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poznaj trenera...
Łukasz Krawętkowski
Psycholog, trener (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - trener treningu interpersonalnego), coach, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt. Prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty specjalistyczne – w swoim dorobku ma ponad 1300 godzin szkoleniowych. Prowadzi coaching indywidualny (executive coaching, life coaching, career coaching)...
W swojej pracy kieruje się fenomenologicznym podejściem do człowieka, uwzględniającym jego możliwości twórczego przystosowania się do sytuacji, w której się znajduje. Implementuje teorię i praktykę modalności Gestalt w różnego rodzaju organizacjach, projektach komercyjnych i społecznych oraz w kontakcie indywidualnym.
Poznaj trenera...
dr Alicja Lemiech
Psycholog, doktor nauk humanistycznych, psychoterapeuta, instruktorka terapii przez ruch. Szkoliła się w nurcie Psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces, ukończyła również wiele innych warsztatów i szkoleń. Trenerka treningu interpersonalnego w Szkole Profesjonalnego Coachingu...
Od 2003 roku prowadzi psychoterapię i poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, treningi interpersonalne, szkolenia zawodowe oraz grupy wsparcia i terapeutyczne. Od 2008 roku udziela również pomocy psychologicznej online oraz przez telefon. Jest konsultantem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami (Szkoła Świadomego Macierzyństwa Fundacji Kobieta i Natura, Fundacja Non Licet Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz sztuki życia Artystyka, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Poradnia Rodzinna Syntonia i inne). Od kilku lat, popularyzując wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, publikuje teksty naukowe, pisze artykuły do takich czasopism, jak: „Głos Pedagogiczny”, „Doradca Nauczyciela Przedszkola”, „Charaktery”, „Mój przedszkolak”, „Mamy czas”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Teczka procedur przeciwdziałania przemocy” itp., prowadzi autorską rubrykę w biuletynie „Doradca w Pomocy Społecznej”, a także udziel wywiadów o tematyce psychologicznej i wychowawczej. Prywatnie jest żoną, mamą dwóch córek i syna, interesuje się zdrowym stylem życia, przygotowaniem do ciąży i porodu, psychodietetyką, tańcem, ogrodnictwem, a także szeroko rozumianym rozwojem osobistym.
Poznaj trenera...
Michał Lewandowski
Psycholog, psychoterapeuta, coach, trener. Absolwent: Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii, International Program for Gestalt in Organization w Scuola Gestalt di Torino, Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce, we Włoszech, Niemczech, Holandii i Belgii...
Terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Senior Consultant & Coach w Profesja Consulting, wykładowca w Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Managing Partner w IAK International, Managing Director w Klasosfera. Zajmuje się pracą dydatyczną i naukową w kontekscie traumy i odporności psychicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną. Szczególnie bliska jest mu tematyka traumy oraz kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, wobec których stajemy w toku życia. Dbając o jakość swojej pracy i standardy etyczne pracuje w oparciu o kodeks etyczny EATG oraz regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. Jest też członkiem Gestalt Practitioners in Organization przy EATG oraz INTAGIO (International Association for Gestalt in Organization).
Poznaj trenera...
Karolina Szopińska
Coach ACC ICF i CoachWise, certyfikowana psychoterapeutka, trener biznesu oraz trener rozwoju osobistego. Absolwentka Instytutu Terapii Gestalt, Szkoły Trenerów Biznesu TROP, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Wyższej Szkoły Promocji. ...
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par oraz grupy terapeutyczne. Szczególnie bliska jest jej praca z kobietami - jest autorką i realizatorką warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet. W swojej praktyce terapeutycznej i coachingowej towarzyszy im w poznawaniu samych siebie oraz w budowaniu zdrowych relacji z innymi. Współpracuje z organizacjami w zakresie prowadzenia szkoleń oraz business coachingu dla kadry średniego i wyższego szczebla. W swoim dorobku ma ponad 800 godzin indywidualnej pracy coachingowej. W Szkole Profesjonalnego Coachingu współprowadzi treningi interpersonalne w nurcie humanistycznym.
Poznaj trenera...
Dominika Borowska-Stasica
Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, certyfikowany coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Podstawy Treningu Psychologicznego, Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Krakowie oraz liczne kursy specjalistyczne. Pracuje metodą coachingu indywidualnego i zespołowego (paradygmat behawioralno-poznawczy i humanistyczno-egzystencjalny)...
Posiada bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z różnymi klientami: beneficjenci instytucji pomocowych, osoby z zaburzeniami odżywiania i osoby uzależnione, dzieci, młodzież i seniorzy, a także kobiety łączące macierzyństwo z aktywnością zawodową. Prowadzi Coachingowe Grupy Rozwojowe na terenie Krakowa i Bielska-Białej, trenuje umiejętności komunikacyjne przyszłych coachów w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Aktualnie zdobywa umiejętności systemowego terapeuty rodzin. Do 2015 roku prowadziła Klub Coacha w Bielsku-Białej. W 2013r. uzyskała rekomendację trenerską PTP-u I stopnia. Regularnie superwizuje swoją pracę i dba o podnoszenie standardów swoich usług i profesjonalizację umiejętności. Pasjonuje się choreoterapią, pracą z ciałem i oddechem, zdrowym stylem życia oraz różnorodnymi metodami artystycznej ekspresji siebie.
Poznaj trenera...
Jacek Pomadowski
Certyfikowany coach, absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Koordynator Męskiego Kręgu. Absolwent Akademii Medycznej na UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich. Specjalizuje się w life coachingu i rozwoju osobistym...
Chętnie pracuje z mężczyznami poszukującymi swojej indywidualnej ścieżki życiowej (zawodowej, biznesowej i duchowej), równowagi między pracą, a życiem prywatnym, a także z osobami potrzebującymi zwiększenia asertywności, pewności siebie, motywacji, odwagi na drodze do realizacji siebie. Wierzy, że życie w zgodzie z własnymi wartościami, realizacja swoich marzeń i planów dają poczucie spełnienia, a dobre relacje z innymi ludźmi dają szczęście.
Poznaj trenera...
Organizacja i biuro
Leszek Zawlocki
Dyrektor merytoryczny
W ramach zarządania Instytutem współuczestniczy w kształtowaniu wizji oraz strategii rozwoju. Do jego zadań należy budowanie zespołu ekspertów, utrzymywanie najwyższej jakości usług i tworzenie oferty dopasowanej do potrzeb klientów. Nadzoruje projekty szkoleniowe od strony merytorycznej.
Bożena Czernek
Dyrektor zarządzający
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia), Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie) i Szkoły Profesjonalnego Coachingu. W Instytucie zajmuje się organizacją zadań i koordynacją szkoleń. Jest odpowiedzialna za realizację zarówno projektów strategicznych, jak również bieżącej działalności operacyjnej.
Marta Kijanko
Specjalistka ds. promocji
Pasjonatka pracy z drugim człowiekiem. W Instytucie zajmuje się promocją i obsługą serwisów społecznościowych, redaguje nasz newsletter. Stara się dbać o przyjemne materiały i utrzymuje dobry kontakt z wszystkimi naszymi Klientami poprzez kanały cyfrowe.
Katarzyna Olszówka
Specjalista ds. szkoleń
Certyfikowany coach, studiuje psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Instytucie zajmuje się koordynacją szkoleń otwartych i obsługą biura. Jest odpowiedzialna za obsługę projektów szkoleniowych i działania marketingowe.
Współpracownicy kontraktowi
Sabina Sadecka
Psycholożka i psychoterapeutka. Pracuje w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania. Współorganizatorka III Międzynarodowej Konferencji ACT i CBS w Poznaniu. Uczy ACT-u studentów i profesjonalistów. Współzałożycielka portalu opsychologii.pl, na którym od lat pisze o mądrych psychologicznych książkach, psychologii, terapii, traumie i terapii akceptacji i zaangażowania. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów SWPS i CDV w Poznaniu.
Jest terapeutą systemowym, kształciła się również w nurcie Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Analizy Transakcyjnej i terapii psychodynamicznej. Pracuje terapeutycznie z dorosłymi, parami i rodzinami. Jest częstym gościem Wandy Wasilewskiej w jej audycji “Problem z głowy” w Radiu Poznań. Pisze o psychologii dla wielu portali i czasopism, m.in. dla “Newsweek Psychologia”, “Psychologia w Praktyce” czy “Benefit HR”.
Poznaj trenera...
dr Julia E. Wahl
Psycholog, trener podejścia uważności (mindfulness) i współczucia (compassion). Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mindfulness, założyciel i dyrektor The Mind Institute. Absolwentka 5-letniego szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Manchesterze u dra Richarda Erskine'a.
Ukończyła trening dla nauczycieli: MBSR in Mind-Body Medicine prowadzony przez Jona Kabat-Zinna i Sakiego Santorelliego. Pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku (Oddział Leczenie Zaburzeń Nerwicowych) – głównie z służbą mundurową (policja, służba więzienna, straż graniczna). Pomysłodawczyni i współorganizator konferencji 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice. Przeprowadziła i superwizowała ponad 60 8-tygodniowych treningów uważności i współczucia w Polsce i w Wlk. Brytanii, a także szereg różnych odosobnień medytacyjnych, warsztatów m.in. na corocznych konferencjach brytyjskiej organizacji dla pacjentów z ataksją (Ataxia UK), w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, w Forum Media Polska, Roche, w ramach spotkań Przekroju. Obecnie mieszka i pracuje w Derby, w Wlk. Brytanii, gdzie tworzy program w oparciu o współczucia dla pacjentów onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach doktoratu na University of Derby). Superwizowała się m.in. u prof. Christophera Germera (Harvard Medical School). Stale pisuje do różnych czasopism, m.in. do Świata Mózgu, Przekroju, Charakterów, Magazynu Joga, Psychologie und Leben, Newsweek Psychologia. Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Poznaniu, University of Derby. Redaktorka prowadząca czasopismo „Mindfulness”. Kierownik merytoryczny i twórca sylabusów m.in. kursu on-line „Podejście Uważności z Elementami Podejścia Współczucia” oraz „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy”. Autorka książki „O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły” (Wydawnictwo Charaktery).
Poznaj trenera...
Natalia Harasimowicz
Psycholożka (Uniwersytet Jagielloński), coach oraz psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTPPB i EACBT. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej...
Ukończyła liczne szkolenia coachingowe (Szkoła Profesjonalnego Coachingu, akredytacja ACC ICF), trenerskie (m.in. szkolenia w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys), terapeutyczne (MBSR, RTZ I, pomoc psychologiczna dla LGBTQIA). Obecnie kończy czteroletnie, całościowe szkolenie w terapii poznawczo–behawioralnej na SWPS pod kierunkiem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Czynnie uczestniczy w spotkaniach zespołu konsultacyjno - samokształceniowego DBT przy PTTDB. Jest psycholożką uprawnioną do wydawania orzeczeń w transporcie, medycynie pracy, a także do pozwolenia na broń. Jej doświadczenia zawodowe obejmują pracę w branży szkoleniowej, m.in. przy realizacji programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Od kilku lat pracuje we własnym gabinecie, gdzie prowadzi diagnozy psychologiczne, konsultacje i psychoterapię. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Współpracuje także z placówkami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia psychicznego (poradnie zdrowia psychicznego, rehabilitacyjne oddziały dzienne). Przyjmuje pacjentów cierpiących z powodu lęku, depresji, zaburzeń osobowości, pracuje z osobami z kręgu LGBTQIA. Dużą część jej klientów to osoby spełniające kryteria osobowości z pogranicza. W swojej pracy łączy doświadczenia wyniesione z pracy w środowisku szkoleniowym oraz w ośrodkach rozwoju osobistego i terapii. Szczególnie miejsce zajmuje w niej obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, praca z innością i stygmatyzacją, praca z problemami seksualnymi. Jej główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół budowania przez jej klientów "życia wartego przeżycia", przy pomocy technik zarówno drugiej jak i trzeciej fali psychoterapii poznawczo - behawioralnej, m.in. DBT, ACT, FAP, MBSR, a także Terapii Schematów.
Poznaj trenera...
dr Katarzyna Pilipczuk
Doktor nauk humanistycznych, międzynarodowy coach i akredytowany superwizor Izby Coachingu, trener i wykładowca akademicki, doświadczony menedżer i doradca biznesu. Certyfikowany International Coach i Business Coach ICC. W Instytucie prowadzi zajęcia i superwizje w Szkole Profesjonalnego Coachingu...
Specjalizuje się w executive i team coachingu dla kadry zarządzającej. Pracuje jako konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. Opracowuje, przygotowuje i wdraża programy on-boardingu. Stosuje metody, techniki oraz narzędzia z podejścia holistycznego i systemowego. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów i wzrostu efektywności pracy zespołów. Członek zespołu naukowo-badawczego Centrum Coachingu ALK i członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Poznaj trenera...
Tomasz Waleczko
Psycholog, trener treningu interpersonalnego II stopnia PTP. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swoim dorobku ma około 10000 godzin szkoleniowych i warsztatowych. Ukończył Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Akademię Treningu Interpersonalnego Elżbiety Sołtys...
Prowadzi treningi, facylitacje, moderacje grup biznesowych, organizacji pozarządowych. Zajmuje się również rozwojowymi spotkaniami indywidualnymi, ewaluacją projektów społecznych. Jego celem pracy trenerskiej jest uruchomienie zmiany perspektywy uczestników i rozpoczęcie drogi ku zmianie emocjonalnej, osobistej i wspieranie kompetencji interpersonalnych umożliwiających dobrą współpracę oraz funkcjonowanie między ludźmi.
Poznaj trenera...
dr Anna Syrek-Kosowska
Psycholog, trener, certyfikowany i akredytowany coach i superwizor coachingu – pierwsza Polka, która ukończyła Coaching Supervision Academy (UK) – (accredited EMCC, approved ICF), posiada akredytacje: Izby Coachingu, ICC, Zen-Coach, Konsultant SFA, Extended DISC, OPQ, CPA. Honorowy VP the International Society for Coaching Psychology-prestiżowej międzynarodowej organizacji promującej coaching psychology i coaching oparty o dowody naukowe (EBC)...
Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie i pracowała jako psychoterpeuta. Od kilkunastu lat wspiera osiągnie celów ludzi, zespołów i firmy jako psycholog, terapeuta, coach, trener i menedżer projektów HR. Współtwórca, Kierownik merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu/Coaching Professional Academy w Wyższej Szkole Biznesu i Polish Open University oraz Forum Coachingu i Superwizji w WSB. Psycholog biznesu odpowiadający za procesy oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentem w globalnej korporacji – lidera rynku FMCG. Wykładowca, prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. City University (UK), Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, POU, Uniwersytet Śląski. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HR, współpracuje z m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review, Coaching, TVN24, onet.pl, Dziennik, Twój Biznes i portalami coachingowymi.
Poznaj trenera...
dr Magda Fres
Dyplomowana life coach, creativity coach, psycholog ze specjalizacją interpersonalną i menedżerską, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, pisarka. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu...
Członkini Creativity Coaching Association. Koordynatorka Klubu Coacha Katowice. Autorka opowiadań, powieści oraz ponad 30 artykułów publicystycznych i naukowych, również zagranicznych. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych środowiskach przy wyzwaniach związanych z życiem prywatnym i zawodowym. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego oraz warsztaty rozwojowe. Specjalizuje się w life coachingu oraz coachingu twórczości i kreatywności.
Poznaj trenera...
Edyta Pazur
Certyfikowany executive coach (akredytacja PCC w ICF), team coach, trener biznesu, konsultant HR. Ukończyła program Managment 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na WSB. Ma kilkunastoletnie doświadczenie jako manager w korporacjach...
Posiadane certyfikaty: Proces Iceberg The Advanced Facilitator – Institute of Leadership & Management, Team Coach, Zintegrowany Model Przywództwa-ILM w AQR, Odporność Psychiczna- MTQ (Mental Toughness) w AQR, Kompas Kariery, Konsultant Harrison Assessments, trener FRIS- Style myślenia i działania. Opracowuje i realizuje indywidualne oraz grupowe projekty rozwojowe (executive coaching, team coaching, coaching grupowy, facylitacja) dla zespołów menedżerskich. Specjalizuje się w pracy z menadżerami awansowanymi na kolejne poziomy organizacyjne, w rozwoju przywództwa, rozwijaniu talentów oraz podnoszeniu jakości współpracy w zespołach oraz efektywności ich działania. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie menedżerskie w działach sprzedaży w międzynarodowych organizacjach. Przeprowadziła ponad 2500 godzin coachingu, team coachingu oraz coachingu grupowego. Prowadziła i prowadzi warsztaty z zakresu odporności psychicznej radzenia sobie za stresem oraz budowania zespołów. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.Uczy coachingu - jest mentorem i superwizorem dla osób przygotowujących się do certyfikacji w ICF. Zrealizowała i realizuje projekty z zakresu rozwoju menadżerów sukcesji oraz talentów. Była dyrektorem wrocławskiego oddziału ICF oraz członkiem komisji rewizyjnej tej organizacji. Jest przekonana, że każdy człowiek posiada zasoby, które wystarczy przy pomocy coacha w sobie odkryć i aktywować, tak aby osiągnąć sukces w zgodzie ze sobą.
Poznaj trenera...
Andrzej Mika
Coach, trener , manager, specjalista rozwoju kompetencji: menedżerskich, handlowych, osobowościowych. Absolwent: Akademii Profesjonalnego Coachingu współorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, oraz Akademii Trenerów Grupowych. Socjolog reklamy i komunikacji, psycholog sprzedaży...
W trakcie certyfikacji w Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma® (PCD®) oraz Extended DISC. Kilkanaście lat związany z branżą finansową, obecnie pracuje dla firmy działającej w obszarze technologii cyfrowych. Szlify zawodowe na stanowiskach menedżerskich oraz na sali szkoleniowej zdobywał w międzynarodowych korporacjach co pozwala mu na wykorzystywanie osobistego doświadczenia z zakresu: procesów i standardów sprzedaży, umiejętności menedżerskich, pracy z klientem, budowania i motywowania podległych zespołów, funkcjonowania w warunkach nieustannej konkurencji i ciągłej zmiany. Od 2012 integruje środowisko trenerów, coachów i menedżerów współorganizując comiesięczne spotkania w ramach Śląskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK. Prywatnie; maż, żeglarz, kucharz, obserwator, pasjonat życia, ludzi i rozwoju. Poprawny optymista. Motto życiowe: „Życie jest jak rejs. I choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze w odpowiedniej być załodze”.
Poznaj trenera...
Katarzyna Urbaniak
Certyfikowany zen coach. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę w Łodzi...
Ukończyła zaawansowany kurs trenerski Grupy TROP, doskonaliła swój warsztat poznając metody pracy trenerów w Anglii, Grecji i Nowej Zelandii. Od 8 lat pracuje z grupami i firmami w obszarze rozwoju osobistego i podnoszenia efektywności działania zespołów. Spędziła blisko 2500 godzin na sali szkoleniowej realizując szkolenia z zakresu doskonalenia motywacji, osobistego przywództwa, ABC menadżera, budowy zespołu, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta. Trener metody TetraMap International, akredytowany trener Clarity4D. Od 2006 roku zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Członek Zarządu Fundacji Edukacja w Wolności, współtwórca Mozaiki. Wrocławskiej Wolnej Szkoły.
Poznaj trenera...
Aneta Okarma
psycholog, certyfikowany trener biznesu, certyfikowany coach ICF i ICC, mediator. Licencjonowany trener „Everything DISC”, praktyk NLP. Od 15 lat związana ze szkoleniami i rozwojem pracowników obsługi klienta, liderów zespołów, sprzedawców, menadżerów w renomowanych firmach polskich i zagranicznych...
Swoje doświadczenie zdobywała jako trener oraz koordynator wielu projektów szkoleniowych. Od 6 lat zajmuje się coachingiem biznesowym, w tym coachingiem grupowym. Od 10 lat odpowiada za rozwój i szkolenie pracowników sieci QUBUS HOTEL. Dzięki użyteczności stosowanych metod pracy i praktycznemu wykorzystaniu wiedzy wciąż uzyskuje najwyższe oceny realizowanych przez siebie szkoleń. Prowadząc zajęcia bazuje na metodach warsztatowych – „zmusza” uczestników do aktywnego uczestnictwa i ćwiczenia nowych umiejętności.
Poznaj trenera...
Joanna Antonik
Certyfikowany coach, trener biznesu, menadżer. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła liczne kursy, m.in. podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Szkołę Trenerów i Szkołę Profesjonalnego Coachingu...
Doświadczona trenerka biznesowa, koordynatorka wielu projektów w korporacjach. Menedżer i przedsiębiorca z 20 letnim stażem. Jako trener pracuje z zespołami menedżerów, sprzedawców, przedsiębiorców wykorzystując metody coachingu grupowego. Dzielenie się posiadanymi kompetencjami, oraz wywieranie wpływu na rozwój osobisty innych stanowi dla niej największe wyzwanie w pracy z ludźmi. Kieruje się uczciwością, zaangażowaniem, jasnym wyznaczeniem celów. Interesuje się metodami rozwoju osobistego, poznawaniem ciekawych historii, miejsc i ludzi.
Poznaj trenera...
dr Wiktor Tokarski
Certyfikowany coach, trener, wykładowca akademicki. Ukończył studia doktorskie w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest absolwentem filozofii i teologii UPJPII w Krakowie. W zakresie coachingu kształcił się w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a umiejętności trenerskie szlifował między innymi w IBD Business School w Warszawie. Jest też absolwentem kursu I stopnia Solutions Focused Approach...
Posiada przygotowanie pedagogiczne. W pracy indywidualnej z klientami specjalizuje się w life coachingu oraz mentoringu. Na sali szkoleniowej spotyka się równie chętnie z menedżerami i kadrą zarządzającą, jak i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jego szkoleniową pasją są umiejętności miękkie oraz wpływ paradygmatów na życie osobiste i zawodowe. Uwielbia wychodzić poza ograniczające schematy myślowe, a jako personalista wierzy, że osoba ludzka jest najważniejsza. Jego pasją są podróże i kino.
Poznaj trenera...
Tomasz Kryszczyński
Psycholog, nauczyciel mindfulness w programach MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) certyfikowany przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches. Należy do pierwszej grupy certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce i jednym z niewielu certyfikowanych nauczycieli MBCT – programu ukierunkowanego na profilaktykę nawrotów depresji, w naszym kraju...
Autor liczny autorskich programów szkoleniowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z grupami. Prowadził zajęcia poświęcone mindfulness w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupach komercyjnych. Regularnie realizuje ośmiotygodniowy, klasyczny program MBSR w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Doświadczenia dotyczące narzędzi stosowanych w MBSR i MBCT zdobywał w ciągu wielu lat własnej praktyki i badań w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz Tajlandii. Pracą z różnego rodzaju grupami i klientami indywidualnymi zajmuje się od 1993 roku. Przez wiele lat przygotowywał i realizował procesy rozwojowe dla pracowników takich organizacji jak m.in. AIG, Avon, Cadburry, Faurecia, Kraft, Panalpina, Santander, SCA, Wedel, Volvo i wielu innych. Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą uważności, jest zapraszany do prowadzenia spotkań i udziału w różnego rodzaju zdarzeniach poświęconych szeroko rozumianej praktyce medytacyjnej w różnych organizacjach, np. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Nowych Horyzontach, Narodowym Forum Muzyki czy Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Autor książki „Wgląd. Buddyzm Tajlandia Ludzie.”
Poznaj trenera...
Michał Wolak
Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością, wykładowca. Właściciel firmy Lean Action. Doświadczony szkoleniowiec - w swoim dorobku ma ponad 3500 godzin przeprowadzonych szkoleń. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, Porozumienia Bez Przemocy, umiejętności zarządczych i liderskich...
Ukończył studia magisterskie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkołę Trenerską w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie oraz studia podyplomowe z Coachingu na Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera. Doświadczenie zdobywał prowadząc szkolenia dla m.in. TVP S.A., Redwoods, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, DGA S.A., Akademii Medycznej w Warszawie oraz liczne szkolenia otwarte z umiejętności miękkich. Przez ponad 3 lata pracował w międzynarodowej korporacji jako lider zespołu księgowych, a później jako trener wewnętrzny, gdzie wyspecjalizował się w prowadzeniu szkoleń dotyczących podnoszenia jakości i efektywności pracy według metodologii Lean Management oraz Kaizen. Współpracuje z firmami jako konsultant ds. wdrażania Lean Management oraz Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prowadzi coaching osobisty, menadżerski, grupowy oraz projektowy.
Poznaj trenera...
Joanna Czarnecka
Coach, trener, mediator, konsultant, facylitator, arteterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i zespołowych. Twórczyni i prowadząca szkolenia oraz wdrożenia związane z budowaniem stanu samoświadomości oraz tożsamości osób i zespołów...
Jest autorką wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej i systemów kompetencyjnych w złożonych strukturach organizacyjnych (biznesowych, instytucjonalnych, edukacyjnych, NGO). Od ponad 10 lat realizuje projekty wspierając rozwój menedżerów. Współpracuje zarówno z indywidualnymi osobami, jak i z całymi zespołami budując sprawność komunikacyjną organizacji i efektywność jej działania. Opierając się na zasobach i wartościach z dużą skutecznością działa w trudnych przypadkach związanych z wypaleniem zawodowym, komunikacją, konfliktem, mobbingiem, wspiera negocjacje. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń związanych z budowaniem przedsiębiorczości, motywacji oraz tożsamości zespołów. W unikalny sposób angażuje i wzmacnia uczestników treningów, pracuje z wykorzystaniem metody coachingu systemowego. Potrafi stworzyć niezwykłą atmosferę w sali szkoleniowej: pozytywną, autentyczną, szczerą, wzmacniającą i będącą jednocześnie wyzwaniem skłaniającym do rozwoju. Autorka tekstów i bajek metaforycznych i terapeutycznych. Wspierała i prowadziła ośrodki rozwoju i wsparcia oraz terapii, fundacje i stowarzyszenia. Obecnie głównie wspiera je od strony mentorskiej, coachingowej, terapeutycznej, doradczej oraz trenerskiej. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie pracy terapeutycznej i wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Szkoli kadrę oświatową, wychowawczą, pedagogiczną, terapeutyczną i psychologiczną z nowych technik wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz nowych nurtów w psychologii poznawczej i pozytywnej. Wspiera rozwój umiejętności rodzicielskich i relacyjnych w rodzinach i małżeństwach / związkach warsztatowo i coachingowo. Przez siedem lat prowadziła zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu uspołeczniania, rozwoju potencjału, komunikacji i pracy z emocjami, kreatywności, aktywizacji zawodowej i społecznej. Przez sześć lat pracowała, jako terapeuta (socjoterapeuta i arteterapeuta) z związkami, rodzinami, młodzieżą i dziećmi.
Poznaj trenera...
dr Mira Marcinów
Psycholog, choreoterapeutka, tancerka, certyfikowany instruktor improwizacji ruchu i symboliki ciała. Ukończyła filozofię oraz psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ, doktoryzowała się w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz jako wykładowca w Instytucie Psychologii UJ...
Autorka wielu publikacji naukowych. Od 7 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pracy z ciałem, ruchem i tańcem. Prowadziła zajęcia m.in. dla położnych, studentów, osób uzależnionych od alkoholu, kobiet w ciąży, wolontariuszy, organizacji pozarządowych. W Instytutcie prowadzi zajęcia choreoterapii.
Poznaj trenera...
Wojciech Męciński
Coach ICC, superwizor, trener, asesor AC/DC. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, 9-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach specjalizujący się w Executive i Business Coaching, od dwóch lat aktywnie działa również jako superwizor w procesach coachingowych...
Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny HRM (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od 5 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Z wykształcenia prawnik i absolwent MBA (Franklin University, USA). Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują Klienci biznesowi. Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Jest również certyfikowanym Asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych.
Poznaj trenera...
Joanna Zawada-Kubik
Akredytowany coach ICF (PCC) i trener. Z wykształcenia jest inżynierem. Ma za sobą 10 lat pracy w korporacji na różnych stanowiskach w działach Operacyjnym i Sprzedaży Detalicznej. Różnorodne doświadczenia zawodowe i praca na stanowiskach managerskich, dały jej szerokie spojrzenie na pracę w korporacji i zrozumienie działających w niej mechanizmów...
Joanna angażowała się w projekty dotyczące kluczowych zmian organizacyjnych: zmiany kultury organizacji, postaw, wartości korporacyjnych, zaangażowania, systemów motywacji i nawyków pracy. Od 2006 roku zgłębia wiedzę na temat coachingu, przecierając nowe szlaki w pracy indywidualnej i zespołowej. Pasjonuje ją zmiana, w najgłębszym, transformacyjnym wymiarze. Prowadzi coaching indywidualny, coaching zespołów, szkolenia z coachingu, zmiany i przywództwa.
Poznaj trenera...
Maciej Letachowicz
Psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończył studia magisterskie psychologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych prowadzonej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt. Wiedzę i kompetencje bogacił w ramach wielu kursów specjalistycznych i treningów w obszarze pracy terapeutycznej...
Pracuje psychoterapeutycznie w ujęciu Gestalt z klientami indywidualnymi i rodzinami. Wieloletnia współpraca z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, pozwoliła mu zdobyć bogate doświadczenie w terapii osób po kryzysie psychotycznym, nerwic, oraz zaburzeń lękowych i adaptacyjnych. W pracy z młodzieżą ceni sobie zarówno pracę indywidualną, jak i środowiskową obejmującą najbliższe otoczenie klienta. Jako trener prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty dla pracowników placówek medycznych i oświatowych, oraz ich beneficjentów. Tematem szkoleń jest rozwój kompetencji zawodowych i społecznych, wspieranie umiejętności budowania kontaktu w oparciu o własne zasoby, rozpoznawania potrzeb i adekwatnego sposobu reagowania na nie. W pracy warsztatowej z młodzieżą koncentruje się na profilaktyce zachowań ryzykownych, uzależnieniach oraz psychoedukacji z zakresu zaburzeń psychicznych. Realizował programy pomocy dla Urzędu Miasta St. Warszawy oraz stowarzyszenia “Integracja”. Dodatkowo w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Progres zajmuje się organizacją wyjazdów terapeutuczno-rekreacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
Poznaj trenera...
Agnieszka Hottowy
Psycholog, trener Racjonalnej Terapii Zachowania i terapeutka Programu Simontona. W latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej”.
dr Krzysztof Czerniawski
Filozof, prawnik. Adiunkt na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki "Trzy wersje epistemicznej teorii prawdy: Dummett, Putnam, Wright" (2014), zajmuje się współczesnymi teoriami prawdy oraz metafilozofią i metaontologią. Aktualnie realizuje projekt poświęcony pluralistycznym teoriom prawdy. Jego hobby to orientalistyka oraz gry komputerowe z gatunku RPG.