SZKOŁA PSYCHOTERAPII
4-letni program w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej

SZKOŁA PSYCHOTERAPII CBT – założenia

Współczesna terapia poznawczo behawioralna (CBT - Cognitive Behaviour Therapy) jest nurtem zróżnicowanym i bardzo bogatym. Jej znaczenie wśród różnych podejść terapeutycznych tworzy zarówno kilkadziesiąt lat tradycji, jak też świeże i mądre otwarcie na nowe nurty pomagania ludziom. Psychoterapia poznawczo-behawioralna oferuje sprawdzone w licznych badaniach skuteczne metody postępowania terapeutycznego dla większości zaburzeń czy problemów psychicznych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem kontekstualnymi terapiami behawioralnymi, pojawia się coraz więcej możliwości, które oferują różnorodne podejścia w ramach tzw. "Trzeciej fali CBT". Wielu praktykom odpowiada nowoczesne, naukowe i empiryczne podejście tych nurtów, a zarazem głęboko humanistyczne rozumienie cierpienia oraz uznające egzystencjalną wartość budowania własnego poczucia sensu. Większość szkół uczy klasycznego podejścia poznawczo-behawioralnego. My natomiast zapraszamy do szkoły, w której nie ograniczamy się tylko do klasycznej metody poznawczo-behawioralnej, ale integrujemy współczesne nurty, takie jak Terapia Schematów (ST), Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapia Oparta na Analizie Funkcjonalną (FAP), Terapia Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) czy Dialog Motywujący (DM). Nie zabraknie również elementów innych podejść, takich jak Podejście Psychodynamiczne, Gestalt czy Terapia Systemowa, aby ukazać panoramę głównych współczesnych nurtów psychoterapii.

Szkoła CBT zbudowana jest na kilku filarach:

 • oparcie w rzetelnej wiedzy na temat sprawdzonej w licznych badaniach metodologii pracy poznawczo-behawioralnej (Evidence Based Practice)
 • nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu terapii (aż 1240 godzin zajęć)
 • rozwijanie osobowości Uczestników i Uczestniczek kursu (m.in. wykorzystanie własnego doświadczenia rozwojowego w procesach terapeutycznych)
 • uwzględnienie wymiaru humanistycznego i egzystencjalnego
 • promowaniu osiągnięć nowoczesnych, integracyjnych metod poznawczo-behawioralnych (takich jak Terapia Schematu, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Oparta na Uważności i Współczuciu)

Jako ośrodek z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia i pomagania ludziom, gwarantujemy indywidualne podejście do każdego osoby w jej/jego procesie uczenia się psychoterapii. Dbamy o dobrą atmosferę, bezpośredni kontakt pomiędzy wykładowcami i Uczestnikami/Uczestniczkami szkoleń. W naszej kadrze wykładowców i trenerów jest kilku superwizorów, a wszystkie z zajęcia prowadzą praktycy, którzy na co dzień pracują jako psychoterapeuci. Ucząc się u nas możesz liczyć nie tylko na wysoką jakość, lecz również na przyjazny proces edukacji.

Adresaci kursu poznawczo-behawioralnego

Kurs CBT jest przeznaczony dla osób, które:
 • są zdecydowane kształcić się w kierunku psychoterapii
 • cechują się osobistą dojrzałością
 • swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z ludźmi
 • są psychologami, lekarzami medycyny, pedagogami, pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami, socjologami
Cele
Pracujemy w ten sposób, by przyszli terapeuci kończyli kurs z szerokim rozumieniem zjawisk psychologicznych, psychopatologii i problemów, z jakimi borykają się ludzie. Dbamy w szczególności, aby Słuchacze mieli:
 • rozwinięte kompetencje w prowadzeniu psychoterapii, w tym zróżnicowane narzędzia i metody
 • narzędzia radzenia sobie w różnych sytuacjach pracy z ludźmi
 • ukształtowanie etycznej postawy, pełnej szacunku do Klientów
 • poczucie skuteczności w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej.
Metody pracy
Metody pracy w Szkole:
 • miniwykłady i prezentacje
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje
 • odgrywanie ról
 • case study
 • superwizje indywidualne i grupowe
 • mentoring
 • webinary
 • praktyki

Nasza Szkoła to nie tylko przekazywanie technik i narzędzi, lecz również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzimy w małej grupie, liczącej nie więcej niż 16 osób.

Efekty
Absolwenci Szkoły Psychoterapii posiadają:
 • gruntowną znajomość psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • umiejętność bezpiecznego i etycznego prowadzenia psychoterapii
 • świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji z Klientami i Pacjentami
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego
Certyfikaty

Ukończenie kursu, oprócz wydanego zaświadczenia, upoważnia do wystąpienia o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Zdanie egzaminu po drugim roku szkolenia (w połowie kursu) upoważnia również do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z NFZ.

Kurs Psychoterapii CBT - program

Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej został opracowany w celu jak najbardziej praktycznego umożliwienia Uczestnikom i Uczestniczkom zdobycia wiedzy i umiejętności, pozwalających na skuteczne prowadzenie psychoterapii szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W programie uwzględniono również zastosowanie umiejętności psychoterapeutycznych w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, niespełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD - jak na przykład osób w kryzysowych sytuacjach życiowych, sportowców czy menedżerów.

Szkolenie obejmuje 570 godzin zajęć warsztatowych i 210 godzin superwizji. Do certyfikacji niezbędne jest odbycie minimum 360 godzin stażu klinicznego samodzielnie realizowanego przez uczestnika kursu w trakcie trwania szkolenia oraz minimum 100 godzin rozwoju osobistego w formie indywidualnej bądź grupowej.

Zjazdy zwykle trwają 2 dni weekendowe (za wyjątkiem dwóch 5-dniowych treningów). Każdy obejmuje 11 comiesięcznych zjazdów.

Program Szkoły Psychoterapii obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Terapia Poznawczo-Behawioralna
 • Konceptualizacja
 • Techniki poznawcze
 • Techniki behawioralne
 • Techniki doświadczeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej
 • Psychopatologia dorosłych
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia depresyjne: model integracyjny
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: napady paniki, agorafobia, fobie proste
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zespół lęku uogólnionego
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: fobia społeczna
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
 • Terapia borderline
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe
 • Żałoba, choroba terminalna
 • Myśli i tendencje samobójcze
 • Trauma i PTSD
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia somatyczne
 • Terapia poznawczo-behawioralna psychoz
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania
 • Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień
 • Zaburzenia seksualne
 • Stres i zdrowie
 • Elementy psychologii społecznej
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia humanistyczna i Gestalt
 • Terapia systemowa
 • Złość i zjawisko przemocy
 • Wprowadzenie do terapii metapoznawczej
 • Mindfulness (MBSR i MBCT)
 • Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT)
 • Terapia Schematów (ST)
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
 • Terapia Oparta o Analizę Funkcjonalną (FAP)
 • Dialog Motywujący (DM)
 • Praca z grupą w konwencji CBT
 • Standardy leczenia, zagadnienia etyczne, badania nad skutecznością psychoterapii

W programie również:

 • Trening integracyjno-interpersonalny
 • Trening terapeutyczno-rozwojowy
 • Materiały do pracy własnej i sesje online
 • Superwizja
 • Egzamin poziomu I (pod koniec II roku)
 • Egzamin poziomu II zaawansowanego (na koniec kursu)
 • Staż kliniczny (od III roku)
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest: uczestnictwo w wymaganej liczbie godzin szkolenia (zajęć obowiązkowych i fakultatywnych), zaliczenie testów cząstkowych organizowanych, przedstawienie na piśmie czterech opisów przypadków, przedstawienie nagrań dwóch sesji terapeutycznych, przygotowanie do publikacji przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wybranego tematu lub autorska publikacja wyników badań przeprowadzonych w ramach CBT, udokumentowanie stażu klinicznego i pracy (terapii) własnej, pozytywny wynik egzaminu końcowego obejmującego teorię i praktykę terapii poznawczo-behawioralnej. Są to wymogi, pozwalające ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie w trakcie trwania kształcenia w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów.

  Informacje o kursie terapii

  Kierownik merytoryczny - dr Tomasz Drożdż, superwizor-dydaktyk PTTPB

  Miejsce i godziny zajęć

  Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Powroźniczej 6/2. W uzasadnionych przypadkach część zajęć może być prowadzona on-line.

  Zajęcia odbywają się zwykle w weekend (sobota w godz. 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00). Zjazd to 16 godzin zegarowych (20 dydaktycznych). W ciągu roku jest 11 comiesięcznych zjazdów.

  Aktualnie trwa nabór na kurs, który zacznie się we wrześniu 2024r. Harmonogram zjazdów udostępniany jest Słuchaczom i Słuchaczkom. Zastrzegamy, że z ważnych przyczyn kolejność zjazdów może ulec zmianie.

  Ceny i formy płatności:
  Zadatek przed rekrutacją: 500 zł
  Płatność za każdy rok szkoleniowy:
  • 10 500 zł (szacowany koszt – cena może ulec zmianie!)
  Płatność w formie ratalnej:
  • szacunkowo: 1050 zł miesięcznych rat (10 rat w ciągu roku)
  Rekrutacja na Szkołę Psychoterapii IPRI
  Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
  • Zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny
  • Na zgłoszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Bożeną Czernek telefonicznie (509 501 476) lub przez e-mail: biuro@ipri.com.pl
  • Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet kursu. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na kurs. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie.
  • Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób mieszkających daleko od Krakowa rekrutacja może odbyć się on-line). Ze względu na specyfikę zawodu terapeuty i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat/Kandydatka przedstawia swoją motywację związaną z decyzją zdobywania kwalifikacji do pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, prezentuje swoją ścieżkę zawodową i kompetencje interpersonalne (badanie predyspozycji do zawodu psychoterapeuty).
  • Po rozmowie rekrutacyjnej osoby zainteresowane są informowane w ciągu 7 dni roboczych o decyji. Po pozytywnym zaopiniowaniu Kandydatki i Kandydaci otrzymują komplet informacji o rozpoczynającej się edycji i proszeni są o dostrczenie kompletu dokumentów. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji kursu.
  • Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie w kolejnej edycji kursu, po spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się
  • .
  Wypełnij formularz rekrutacyjny
  Warunki uczestnictwa w kursie psychoterapii:
  • Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym w zakresie nauk humanistycznych - medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, resocjalizacyjnym, pielęgniarskim). Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest dostarczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową
  • Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest całkiem spora baza noclegowa (hostele, hotele).
  • Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy
  • Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
  Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

  Dyrektor merytoryczny, superwizor: Tomasz Drożdż – tel. 604 286 388.

  Koordynator kursu: Bożena Czernek – tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl

  CBT w IPRI - najczęściej zadawane pytania

  Czy zapisując się na kurs terapii trzeba mieć wykształcenie psychologiczne?

  – Niekoniecznie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, psychoterapeutą może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy: lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026). W świetle nowego rozporządzenia z dnia 23.06.2023 również otwarta droga jest dla absolwentów kierunków lekarsko-dentystycznych, położnictwa, pracy socjalnej, nauk o rodzinie. Nie mamy jednak wpływu na to, czy w ramach treści ustawy o zawodzie psychologa bądź psychoterapeuty kształcenie nie zostanie ograniczone. Planując więc swoją karierę zawodową należy mieć tego świadomość!

  Czy kurs CBT w IPRI jest akredytowany?

  – Jesteśmy w trakcie procesu akredytacji. Jak tylko się zakończy - damy znać.

  Czy mogę uzyskać dofinansowanie?

  – Jest taka możliwość - zależy ona od aktualnych programów dofinansowań, które bywają różne w różnych województwach. Prosimy sprawdzić dofinansowania z funduszy UE.

  Czy kurs CBT obejmuje terapię własną?

  – Przejście własnego procesu terapeutycznego daje okazję do tego, aby doświadczyć rozwoju "od środka", zdać sobie sprawę z własnych tendencji, mocnych punktów i zranień, przepracować je oraz oczywiście podejrzeć, jak pracują inni terapeuci. Część zajęć będzie opierać się na pracy własnej psychoterapeuty, polegającej na rozumieniu własnych procesów psychicznych w kontekście pracy terapeutycznej. Niemniej konieczne jest przejście co najmniej jednej terapii własnej w nurcie/nurtach CBT w wymiarze około 100 godzin. Może to być psychoterapia indywidualna, grupowa, uczestnictwo w grupach wsparcia, lub podobnych (??- do sprawdzenia).

  Ile zjazdów kursu psychoterapii mogę opuścić?

  – Najlepiej żadnego. Jeśli chcesz otrzymać certyfikat, musisz zaliczyć przynajmniej 80% zajęć. Odrabianie zaległych zajęć jest możliwe dopiero po uzgodnieniu terminu w biurze Instytutu - możliwe naliczenie kosztów odrabiania.

  Dlaczego mam kształcić się u was?

  – Jest to projekt, nad którym długo pracowaliśmy. Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie i świetna kadra pozwoliły nam stworzyć w IPRI miejsce, w którym uczenie się idzie w parze z szacunkiem i otwartością na drugiego człowieka. Na pewno będziesz mogła/mógł liczyć na jakościową wiedzę i trenowanie umiejętności, jak również na przyjazną atmosferę kształcenia. Wszystkie zajęcia w szkole psychoterapii prowadzone będą przez aktywnie działających psychoterapeutów, tak, aby zapewnić dostęp do praktycznej wiedzy. Będziemy też dążyć do akredytacji kursu w liczących się organizacjach branżowych.

  Czy egzamin jest trudny?

  – Oczywiście;) - ale nie martw się - przygotujemy Cię jak należy;)

  Komu mogę zadać szczegółowe pytania?

 • Kwestie organizacyjne:
  • Bożena Czernek - tel. 509 501 476
 • Kwestie merytoryczne:
  • Tomasz Drożdż, tel. 604 286 388

 • Nie wiesz, czy ten kurs jest dla Ciebie? Zapraszamy więc do zapoznania się z naszym ośrodkiem i szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Przyjdź do nas chociażby na kawę!.