Coaching oparty na uważności
(MBC - Mindfulness Based Coaching)

Uważność jest podstawową kompetencją , a także narzędziem w pracy coacha z klientem.

Coaching oparty na uważności pozwala w skuteczny i szybki sposób docierać do sedna doświadczenia Klienta i pracować nad tym, co w istotny sposób wpływa na osiąganie zakładanych przez niego celów. Może być stosowany w dowolnym kontekście – osobistym, biznesowym przywódczym a także coachingu grupowym i zespołowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom założeń podejścia MBS (Mindfulness Based Coaching) wraz z doświadczeniem i przećwiczeniem technik i konkretnych narzędzi.

Uważność (mindfulness) to umiejętność koncentracji i wyciszenia umysłu. To sztuka bycia obecnym z tym wszystkim, czego doświadczamy: emocjami, myślami, sygnałami z ciała i naszego otoczenia, oraz wszystkim, co składa się na doświadczenie życia. Ponadto z podejścia mindfulness wynika głębsza refleksja Skoncentrowany umysł po pewnym czasie staje się znacznie bardziej spokojny. Jest jak światło lasera w porównaniu do rozproszonego światła zwykłej żarówki. Skoncentrowane światło świeci dalej i pozwala dostrzegać znacznie więcej szczegółów. Ponieważ uważny umysł jest nieco bardziej cichy, chętniej myśli refleksyjnie na temat siebie i życiowej sytuacji. Dzięki temu zaczyna lepiej rozumieć swoje życie i podejmować znacznie trafniejsze decyzje.

Taka jakość bycia pozwala bardziej obiektywnie oceniać sytuację i reagować w adekwatny do niej sposób. Jest to także umiejętnością łagodnej, ciepłej, życzliwej akceptacji każdego momentu naszego życia, naszego otoczenia i naszych relacji z ludźmi. Poprzez rozwijanie mindfulness uczymy się rozwijać otwartość na sytuacje, w których się znajdujemy.

Cele szkolenia
 • Zdobycie wiedzy na temat nurtu MBC
 • Poznanie inspirujących narzędzi do pracy coachingowej
 • Pogłębienie umiejętności pracy coachingowej
 • Implementacja myślenia i działania zgodnego z podejściem MBC do pracy coachingowej
 • Poszerzenie wachlarza możliwości pracy coachingowej w różnych sytuacjach
Program szkolenia
Proponowany program będzie realizowany w czasie dwóch dni szkoleniowych (16 godzin zegarowych z przerwami włącznie)
MODUŁ I: Wprowadzenie do uważności
 1. 3 cechy uważności
 2. Podstawowe ćwiczenia rozwijające uważność
 3. Filozofia regularnych kroków w MBC
 4. Praca z oporem Klientów przy wprowadzaniu nurtu MBC
MODUŁ II: Życzliwa obecność i pogłębienie doświadczenia
 1. Natura życzliwej obecności z doświadczeniem
 2. Emocjonalna niewygoda jako wskaźnik aktywności ego
 3. Koncepcja „tylko-doświadczenie”
 4. Poziomy doświadczenia
MODUŁ III: Wybrane narzędzia MBC do pracy w coachingu
 1. 3 mózgi
 2. 6 emocji
 3. Dialog z przestrzenią
 4. 8 perspektyw
 5. Mądrość życzliwej obecności
 6. Inne
Metody pracy

Ćwiczenia, symulacje, sesje mindfulness, studia przypadków, burze mózgów, praca z ciałem, praca w małych zespołach, wizualizacje.

Prosimy o przybycie w stroju luźnym - część zajęć odbywać się będzie włączając ruch i doświadczenie własne.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Umiejętność zastosowania nurtu MBC w coachingu indywidualnym i grupowym
 • Większa świadomość swoich kompetencji zawodowych
 • Narzędzia coachingowe z nurtu MBC
 • Techniki MBC odpowiednie do trudnych sytuacji w pracy coacha
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Zaświadczenie

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Adresaci szkolenia

Coachowie, trenerzy grupowi, psychologowie, pedagodzy - pracujący coachingowo z różnego rodzaju klientami i w różnych okolicznościach, wszyscy zainteresowani włączeniem nurtu MBC do swojej pracy coachingowej.

Informacje
Trener prowadzący: Patryk Lange
Termin: 27-28. października (sobota, niedziela)
Godziny: sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 590,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "MBC".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail Twojego znajomego, który mógłby być tym warsztatem zainteresowany. Wyślemu mu wiadomość z Twoim poleceniem :)

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.