SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z GRUPĄ
Szkolenie dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi

Profesja, pasja i powołanie to elementy pełnego rozwoju zawodowego w każdej dziedzinie. Jakbyś się czuł, gdyby grupa, z którą pracujesz, zmieniała się podczas pracy warsztatowej, jaką proponujesz? Odkrywała i doświadczała ważne dla niej treści? Poczuła, że jest we właściwym miejscu, z właściwym trenerem? Z pewnością można powiedzieć, że praca z grupą jest sztuką, a zarazem niezwykłą przyjemnością. Kiedy połączysz te dwie rzeczy, stajesz się prawdziwym liderem pracującym z pasją. Niezbędna do tego jest jednak zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy z zespołami i grupami ludzi. Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznych umiejętności pracy z grupą, opartych na wiedzy psychologicznej i socjologicznej.

Cele
 • nabycie umiejętności pracy z grupami ludzi
 • nabycie umiejętności rozumienia dynamiki relacji interpersonalnych
 • poznanie narzędzi moderowania i facylitacji procesów grupowych
 • nabycie umiejętności korzystnego zaprezentowania się przed grupą
Program
Dzień I

moduł I - Profesjonalne przygotowanie szkoleń i wystąpień publicznych

 • Specyfika szkolenia dorosłych
 • Przygotowywanie szkoleń od strony technicznej i merytorycznej
 • Struktura prowadzenia
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcą
 • Rodzaje grup i cele

moduł II - Budowanie wizerunku, tajniki autoprezentacji

 • Wzbudzanie i utrzymywanie zainteresowania grupy
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki panowania nad tremą
 • Techniki postępowania w trudnych sytuacjach
Dzień II

moduł III - Techniki pracy z grupą

 • Uczenie się dorosłych
 • Proces grupowy i jego znaczenie w pracy trenera, role i normy grupowe
 • Techniki integracyjne
 • Techniki komunikacyjne
 • Techniki koncentrujące
 • Techniki energetyzujące
 • Techniki dramowe

moduł IV - Trening umiejętności pracy z grupą

 • Praktyczne ćwiczenia pracy z grupą
Dzień III

moduł IV - Trening umiejętności pracy z grupą

Adresat

Osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji pracy z grupą, zwłaszcza menadżerowie, liderzy, coachowie, szkoleniowcy.

Metody

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, studium przypadku (case study), burza mózgów, demonstracje, prezentacja, miniwykłady, coaching.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Opinie

"Bogactwo i aktualność treści. W pełni profesjonalne. Wspierające i motywujące" (B. Podlasek)

Informacje
Trener prowadzący: Karolina Nikorowska
Termin: 29 listopada - 1 grudnia 2019 ustalenia
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 720 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Praca z grupą".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.