SZKOLENIE Z ZAKRESU PRACY Z GRUPĄ
Szkolenie dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi

Profesja, pasja i powołanie to elementy pełnego rozwoju zawodowego w każdej dziedzinie. Jakbyś się czuł, gdyby grupa, z którą pracujesz, zmieniała się podczas pracy warsztatowej, jaką proponujesz? Odkrywała i doświadczała ważne dla niej treści? Poczuła, że jest we właściwym miejscu, z właściwym trenerem? Z pewnością można powiedzieć, że praca z grupą jest sztuką, a zarazem niezwykłą przyjemnością. Kiedy połączysz te dwie rzeczy, stajesz się prawdziwym liderem pracującym z pasją. Niezbędna do tego jest jednak zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz sprawdzenie w praktyce umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy z zespołami i grupami ludzi. Szkolenie koncentruje się na przekazaniu praktycznych umiejętności pracy z grupą, opartych na wiedzy psychologicznej i socjologicznej.

Cele
 • nabycie umiejętności pracy z grupami ludzi
 • nabycie umiejętności rozumienia dynamiki relacji interpersonalnych
 • poznanie narzędzi moderowania procesów grupowych
 • nabycie umiejętności korzystnego zaprezentowania się przed grupą
Program
Dzień I

moduł I - Profesjonalne przygotowanie szkoleń i wystąpień publicznych

 • Specyfika szkolenia dorosłych
 • Przygotowywanie szkoleń od strony technicznej i merytorycznej
 • Przygotowywanie skutecznych prezentacji
 • Struktura prowadzenia prezentacji
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcą prezentacji

moduł II - Budowanie wizerunku, tajniki autoprezentacji

 • Wzbudzanie i utrzymywanie zainteresowania grupy
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki panowania nad tremą
 • Techniki postępowania w trudnych sytuacjach
Dzień II

moduł III - Techniki pracy z grupą

 • Uczenie się przez dorosłych
 • Proces grupowy i jego znaczenie w pracy trenera, role i normy grupowe
 • Techniki integracyjne
 • Techniki komunikacyjne
 • Techniki koncentrujące
 • Techniki energetyzujące
 • Techniki dramowe

moduł IV - Trening umiejętności pracy z grupą

 • Praktyczne ćwiczenia pracy z grupą
Adresat

Osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji pracy z grupą, zwłaszcza menadżerowie, trenerzy.

Metody

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, studium przypadku (case study), burza mózgów, demonstracje, prezentacja, miniwykłady, coaching.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: Karolina Nikorowska
Termin: do ustalenia
Godziny: 9:30-17:30
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 390 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Praca z grupą".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.