Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą wsparcia i leczenia opartą na dialogu między pacjentem a terapeutą. Rozmowa terapeutyczna prowadzona jest w oparciu o język i symbole dostępne dla pacjenta oraz wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie terapeuty.

Stany zmęczenia, osłabienie czy dolegliwości bólowe, ale także cierpienie psychiczne to w rozumieniu terapii sytuacje, których przyczyną może być wewnętrzny konflikt w psychice pacjenta. Wgląd, przepracowanie, uwolnienie – to metoda na zmaganie się z trudnościami natury psychicznej.

Poprzez dialog z terapeutą pacjent rozpoznaje i kreuje swój świat wewnętrzny. Na tej niełatwej drodze pomocne mogą okazać się wspomnienia, skojarzenia, sny a także symbole.

Terapia daje szansę na twórcze przezwyciężenie bolesnych, powtarzających się schematów funkcjonowania, poszerza spektrum doznań w obszarze emocji i myśli. Zwiększanie własnej świadomości to branie odpowiedzialności za budowanie swojej niezależności, uwolnienie się od tego, co było, a bardziej realne bycie w teraźniejszości. Im bardziej człowiek jest świadom tego, co robi, myśli i czuje tym bardziej jest wolny i może czerpać więcej satysfakcji z życia.

Psychoterapia uruchamia proces osiągnięcia równowagi oraz bezpiecznego przeżywania nowych doświadczeń. Celem terapii jest nawiązanie lepszego kontaktu z samym sobą. Terapia przebiega w atmosferze życzliwości i szacunku dla pacjenta oraz dla jego sposobu przeżywania siebie i świata przy wsparciu i zrozumieniu terapeuty.

Pomoc psychoterapeutyczną kierujemy do osób, które doświadczają:
  • kłopotów emocjonalnych
  • stresów i kryzysów sytuacyjnych
  • problemów w odnalezieniu sensu życia
  • kłopotów w relacjach z bliskimi
  • depresji, nerwic i lęków
  • objawów psychosomatycznych np: bóle głowy, zaburzenia snu
  • zaburzeń odżywiania
  • problemów z uzależnieniem
  • zaburzeń osobowości
  • innych problemów

Instytut prowadzi terapię krótko i długoterminową, w konwencji psychodynamicznej i gestalt. Sesje mają charakter spotkań indywidualnych, zwykle raz w tygodniu. Warunki współpracy określa zwykle ustny kontrakt zawarty między i klientem, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, zasad i standardów pracy Instytutu oraz wymogów psychoterapii.

Nasi psychoterapeuci
Urszula Lesicka-Sikora (tel. 505 315 925)
Psycholog, trener, certyfikowana terapeutka Programu Simontona (Simonton Cancer Center). Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię psychoonkologiczną, warsztaty rozwojowe, oraz terapię poprzez sztukę...
W swojej pracy łączy podejście humanistyczno-egzystencjalne z rozumieniem psychodynamicznym oraz narzędziami psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy, podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także: Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, podyplomowe szkolenia w zakresie terapii poprzez sztukę, zaawansowany kurs trenerski oraz Kurs Redukcji Stresu oparty na uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction). Ma na swoim koncie wiele autorskich warsztatów oraz projekty z wykorzystaniem sztuki, a także doświadczenie współpracy z różnymi ośrodkami i organizacjami pozarządowymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Poznaj terapeutę...
Marta Kijanko (tel. 664 966 702)
Psycholog, terapeutka, certyfikowany coach, konsultantka HR i trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia), Uniwersytetu Wrocławskiego (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (filozofia). Prowadzi projekty szkoleniowe i konsultacyjne...
Terapeutka rozwijająca umiejętności w podejściu Gestalt oraz w nurcie SFA/TSR (terapia skoncentrowana na rozwiania). Jako konsultantka i trenerka posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej oraz zespołowej, technik sprzedaży oraz profesjonalnego kontaktu z klientem, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz motywacji. Jako trener Wewnętrzny marki T-Mobile zarządzała 40 sklepami, dbając o rozwój zespołu. Obecnie zajmuje się rozwojem pracowniczym – buduje systemy ocen, prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Zajmuje się także złożonymi projektami rekrutacyjnymi na terenie całego kraju. W swojej pracy kieruje się etycznymi aspektami zawodu psychologa. Zafascynowana jest motywacją w jej jawnym i ukrytym aspekcie. Bada postawy liderskie i ich determinanty. Wierzy, że autentyczne docieranie do wewnętrznych potrzeb i marzeń, pozwala na harmonijny i zrównoważony rozwój. Lubi pracować w oparciu o uważność, prowokację i techniki twórcze. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i smakosz dobrej kawy.
Poznaj terapeutę...
Urszula Szczurek (tel. 696 420 916)
Psycholog, trener i terapeutka motywująca. Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 69. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła kurs dramy stosowanej przy Stowarzyszeniu Stopklatka...
Pracuje terapeutycznie z klientami indywidualnymi, rodzinami i parami. Jako trener pracuje z młodzieżą, nauczycielami, pedagogami i psychologami w placówkach szkolnych i wychowawczych, realizując autorskie szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, rozwijania kompetencji społecznych i osobistych oraz programy szkoleniowowarsztatowe wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy (profilaktyka, motywacja, zmiana zachowania, wsparcie uczniów z diagnozą, wypalenie zawodowe, metody trenerskie w pracy nauczycieli, superwizja zespołów pedagogicznych i inne). Wolontaryjnie pracowała z młodzieżą i dziećmi w "Wolnej Chacie" Szkole Demokratycznej w Krakowie. Pracowała jako psycholog w Hospicjum Domowym dla Dzieci "Alma Spei" w Krakowie. Poza pracą w gabinecie terapeutycznym jest członkiem zespołu przedszkola alternatywnego "Ogród empatii" w Bronowicach oraz wspiera rodziny z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie.
Poznaj terapeutę...