RACJONALNa TERAPIA ZACHOWANIA
24-godzinne szkolenie I-stopnia (kurs podstawowy - RTZ I)

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsby'ego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

Metoda Racjonalnej Terapii Zachowania, oprócz obszaru pomocy psychologicznej mogą być wykorzystywane także w biznesie, coachingu, a także w dowolnej pracy z ludźmi. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele.

Techniki poznawcze skoncentrowane są na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia. Wskazują na związek systemu przekonań z emocjami. Techniki wypracowane w ramach RTZ Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii.

Za metodami poznawczymi przemawia ogromna ilość badań naukowych potwierdzających ich skuteczność. W krajach zachodniej Europy są jednymi z niewielu oficjalnie refundowanych, w ramach systemów opieki zdrowotnej.

Cele

Osoba biorąca udział w warsztacie będzie miała możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji i tworzenia efektywnych relacji z innymi z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami.

Uczestnik szkolenia poprzez nabycie umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami i zamianę ich na przekonania wspierające, zdobędzie kolejne, efektywne narzędzie rozwijające jego warsztat.

Na osiągnięcie tego celu składa się:
 • zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Racjonalnej Terapii Zachowania
 • zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii
 • rozwój umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań oraz ich zmiany na przekonania wspierające
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystania pracy z przekonaniami jako narzędzia umożliwiającego pomoc innym osobom w zmianie ich przekonań na przekonania zdrowe i wspierające
 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami oraz praca w obszarze budowania takiej postawy u innych
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego
 • nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki)
 • adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi już wykorzystywanych w pracy zawodowej
 • przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości
Program
Dzień I
Moduł A: „Integracja i wprowadzenie do metody” (4h)
 • Integracja i wzajemne poznanie się.
 • Stres i emocje.
 • Zmiana przekonań.
 • Co to jest Racjonalna Terapia Zachowania?
 • Źródła Racjonalnej Terapii Zachowania.
 • ABCD Emocji.
 • Korzyści związane z ABCD emocji.
 • Emocje neutralne.
Moduł B: „Podstawowe narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowania” (4h)
 • Zdrowa semantyka.
 • Słowa wpływające na emocje i blokujące zmianę.
 • Przekonania związane z powinnościami – radzenie sobie ze złością.
 • Racjonalne i nieracjonalne pojęcie powinności.
 • Zagadnienie niesprawiedliwości.
 • Pięć Zasad Zdrowego Myślenia.
Dzień II
Moduł C: „Narzędzie pracy z przekonaniami (RSA) oraz warunki trwałej zmiany przekonań” (4h)
 • RSA - Racjonalna Samo-Analiza – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami.
 • Neurofizjologia ABCD emocji.
 • Jak uczymy się nawyków – edukacja i reedukacja emocjonalna.
 • Jakie są powody, że tak lubimy znane – dysonans poznawczo emocjonalny.
 • Opór przed zmianą.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł D: „Wykorzystanie wyobraźni w zmianie i uczeniu się nawyków oraz praktyka pracy z przekonaniami” (4h)
 • RWE – Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna – wykorzystanie wyobraźni w uczeniu się nawyków poznawczo – emocjonalnych.
 • Praca z wyobraźnią.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Dzień III
Moduł E: „Motywacja do zmiany” (4h)
 • Stadia zmiany – zmiana jako proces
 • Jak wzmacniać motywację do zmiany?
 • Chaos zmiany.
 • Ćwiczenia praktyczne w pracy z przekonaniami.
Moduł F: „Możliwe obszary wykorzystania RTZ oraz podsumowanie szkolenia” (4h)
 • Praca w przekonaniami w kontekście konkretnych sytuacji (opcja): stres, lęk, obniżony nastrój, poczucie winy i poczucie niższości, wypalenie zawodowe.
 • Integracja zdobytej wiedzy i doświadczenia.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Rola zabawy.
Adresat

Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które pomagają innym w pracy nad zmianą ich przekonań. Został skonstruowany w taki sposób, by można go było z powodzeniem stosować bez zgłębiania skomplikowanej i specjalistycznej wiedzy psychologicznej.

Korzyści wynikające z realizacji celów szkoleniowych
Uczestnik warsztatu:
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
 • będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań
 • nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów
 • zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w pracy zawodowej i w życiu osobistym
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
 • nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
 • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
 • zdobędzie wiedzę, w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności
 • zdobędzie konkretne i praktyczne narzędzie, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Opinie o szkoleniu

"Przystępne wyjaśnienie trudnych zagadnień, wielość zastosowań w różnych obszarach życia. Warto!" (Maciej Koryciński, 2018)

"Merytoryka, prowadzący, miejsce. Warto! Szkolenie oddaje ci w ręce całą sprawczość..." (Maria Rauch, 2018)

"Rzetelnie poprowadzone. Polecam!" (Monika Rybczyńska, 2018)

"Rodzinna atmosfera, przemiłe pomieszczenia, dostęp do kuchni :), możliwość wyjaśniania niejasności. Merytoryka i przekaz na +". (Katarzyna Król, 2018)

"Profesjonalizm szkoleniowca oraz Pani Bożeny, przytulny domowy ośrodek, fantastyczny wybór ciasteczek. Wartość merytoryczna, inspiracja, osoba prowadzącego, idealny rozmiar grupy. Polecam w 100% dla inspiracji i zapoczątkowania zmian". (Maciej Stelmach, 2018)

"Praktyczne, przyjazne, zrozumiałe, do zastosowania na sobie. Dobrze spędzony czas". (Michał Wajda, 2019)

"Bardzo dziękuję za tak fantastyczne przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. (...) Polecam! Każdy, kto chce pracować nad sobą może spróbować RTZ". (Ula Jamka, 2019)

Metody pracy warsztatowej

Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.

W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:
 • mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
 • dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
 • testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
 • praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - elementy psychodramy – metoda pozwalająca na wzbogacenie procesu uczenia w elementy kreatywności i symboliki
 • sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trener prowadzący: dr Tomasz Drożdż
Termin: 15-17 listopada 2019
Godziny: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 780 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "RTZ".

Formularz zapisu (lista rezerwowa)

Wybierz termin:

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail Twojego znajomego, który mógłby być tym warsztatem zainteresowany. Wyślemu mu wiadomość z Twoim poleceniem :)

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.