SEKSUALNOŚĆ W COACHINGU
...czyli jak rozmawiać o seksie w gabinecie coacha/terapeuty

Seksualność to bardzo ważny obszar życia człowieka. Satysfakcja seksualna ma istotny wpływ na nastrój, budowanie pozytywnego obrazu siebie i relacji partnerskiej – na satysfakcję egzystencjalną w ogóle. Dlatego tematyka własnej seksualności pojawia się zawsze, gdy rozmawiamy o sprawach dla nas ważnych, intymnych, osobistych, szczególnie w gabinecie terapeuty lub coacha – osoby, z którą budujemy relację opartą na zaufaniu.

W życiu codziennym seks, seksualność są kwestią zewsząd nas otaczającą, a jednocześnie – paradoksalnie – jest to temat tabu. Dostępność, ilość i różnorodność informacji dotyczących życia seksualnego dają poczucie dużej wolności w tym obszarze życia. Jednak wymaga ona takiej samej odpowiedzialności – a to zderzenie (wolności z odpowiedzialnością) często prowadzi do wewnętrznych trudności, konfliktów czy problemów. Podobnie jak w życiu publicznym, także w gabinecie coacha i terapeuty tematyka seksualności bywa pomijana przez obie strony relacji, mimo poczucia jej ważności oraz chęci rozmowy. Bywa, że trudno ją podjąć.
Czy można to zmienić? Spróbujmy…

Cele
 • Pogłębienie wiedzy o seksualności człowieka
 • Poznanie specyfiki pracy seksuologa, czym się zajmuje i jak pracuje
 • Wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu seksuologii klinicznej
 • Nabycie i pogłębienie kompetencji swobodnej rozmowy o seksualności - poznanie własnych ograniczeń
 • Próba odpowiedzi na pytanie o zakres możliwej pomocy klientowi, który zgłasza "problemy z seksem"
Program
 • Wprowadzenie do zagadnień seksuologii klinicznej, poznanie pracy seksuologa.
 • Poszerzenie i systematyzacja wiedzy dotyczącej zaburzeń seksualnych.
 • Diagnoza własnych schematów związanych z seksualnością - konfrontacja ze stereotypami.
 • Rozpoznanie ograniczeń, przekonań dotyczących seksualności mogących wpływać na przebieg sesji coacha/terapeuty.
 • "Język seksu", „tabu seksu” - co utrudnia rozmowę o seksie.
 • Jak podejmować temat seksualności w gabinecie coacha/terapeuty.
 • Wywiad seksuologiczny - jak rozmawiać, o co pytać i jak rozumieć trudności klientów/pacjentów
 • Jak pomagać - co leży w moich kompetencjach? w czym mogę pomóc? kiedy skorzystać z pomocy specjalisty? Gdzie szukać specjalistycznej pomocy
Adresaci szkolenia

Dla każdego, kto pracuje w zawodzie tzw. pomocowym, tzn. jego praca wymaga osobistego - często bliskiego - kontaktu z drugim człowiekiem. Szczególnie zapraszamy coachów, terapeutów, psychologów, pedagogów…

Metody

Miniwykłady, dyskusje, ćwiczenia, praca w grupach.

Korzyściu udziału w szkoleniu
 • Poszerzenie wiedzy nt. seksualności i seksuologii
 • Lepszy kontakt z własną seksualnością
 • Zwiększenie kompetencji i komfortu rozmowy na temat seksu w trakcie sesji - możliwe, że uniknięcie bezsilności i skrępowania, gdy klient/pacjent wnosi na spotkanie problemy w obszarze seksualnym

Uczestnik otrzyma zaświadczenia. Warunkiem jego uzyskania jest aktywna obecność na minimum 80% zajęć.

Informacje
Trener prowadzący: Łukasz Wojdyła, psychoterapeuta, seksuolog
Termin: sobota, 10 lipca 2021
Godziny: 10:00-18:00 z przerwą obiadową
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 360,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Seksualność".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.