PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH
Kurs uzupełniający dla uczestników i absolwentów Szkoły Profesjonalnego Coachingu

Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach oznacza zachowanie prostoty, a zarazem elastyczności kreowania kontekstu i przebiegu rozmowy z klientem. Schematy, procedury, techniki i ich kreatywne stosowanie w realnym świecie daje coachowi możliwość tworzenia schematu dopasowanego do potrzeb sytuacji. Jako absolwent szkoły coachingu masz już za sobą 3 lub 4 dni szkolenia z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (SFA/PSR/TSR). Jeśli podoba Ci się to podejście, chciałbyś poszerzyć wiedzę i zakres praktycznych umiejętności lub też dotychczasowe doświadczenia wykorzystywania go w Twojej pracy coachingowej okazały się na tyle przydatne, że chciałbyś rozwijać w sobie umiejętności związane z tym sposobem pracy, to nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie.

Warsztaty uzupełniają całościową wiedzę z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i dają podstawy do późniejszego kształcenia się w kierunku psychoterapeuty pracującego w nurcie TSR.

Cele

Nabycie wiedzy z zakresu:

 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami TSR,
 • rozwój umiejętności budowania procesu wyłaniania celów oraz tworzenia obrazów preferowanych zmian,
 • nauka możliwości stosowania modelu w pracy z osobami chcącymi zmian zewnętrznych,
 • nauka możliwości stosowania modelu w pracy z osobami nie chcącymi zmian,
 • budowanie zdolności do świadomego wykorzystywania dynamiki rozwiązań ukrytej w treści rozmowy,
 • poznawanie alternatywnych form skalowania.
Program
Zjazd 1

Dzień 1: Podstawy PSR

 • praca na zasobach i deficytach,
 • struktura pierwszej sesji - praktyka,
 • struktura drugiej sesji i kolejnych.

Dzień 2: Podstawy PSR

 • praca pozawerbalna w tworzeniu obrazów zmian i wyjątków,
 • język klienta - dynamika rozwiązań ukryta w treści rozmowy,
 • smoki św. Jerzego - różne konteksty różne zmiany - praktyka.
Zjazd 2

Dzień 1: Kiedy ze zmianą wewnętrzną nie jest nam po drodze

 • model etapów zmian Prochaska i di Clemente - praktyka,
 • klient chcący zmian zewnętrznych - strategie pracy - teoria i praktyka,
 • klient nie chcący żadnych zmian - teoria i praktyka.

Dzień 2: Praca nad silną stroną naszego Ja

 • perspektywa klienta + perspektywa innych + perspektywa coacha - praktyka,
 • różne warianty skalowania - teoria i praktyka,
 • test umiejętności.
Korzyści z uczestnictwa

Od strony formalnej udział w szkoleniu pozwala na otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, które jest jednym z elementów certyfikacji w tej metodzie.

Od strony umiejętności szkolenie pozwoli na rozwój następujących umiejętności:

 • diagnoza zasobów i deficytów,
 • tworzenie użytecznych znaczeń,
 • budowanie procesu formułowania celów i obrazów preferowanych zmian,
 • wykorzystanie doświadczenia klienta,
 • posługiwanie się technikami skalowania,
 • wykorzystania dynamiki rozwiązań na poziomie języka,
 • wykorzystania pozawerbalnych metod budowania obrazów zmian,
 • pracy z klientem oczekującym zmian zewnętrznych lub nie widzącym potrzeby zmiany.
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników i absolwentów Szkoły Profesjonalnego Coachingu, którzy brali udział w trzydniowych lub czterodniowych modułach poświęconych zastosowaniu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w coachingu.

Metody

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, prezentacja materiałów video, demonstracje na żywo, prezentacja, miniwykłady.

Informacje
Trener prowadzący: Tomasz Świtek
Termin: do ustalenia
Godziny: sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 990 zł brutto, przy płatności RATALNEJ - 1050,00 zł
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "SFA-KURS UZUPEŁNIAJACY".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.