Szkoła Profesjonalnego Coachingu
Akredytowany program edukacji w zakresie prowadzenia coachingu
Dla absolwentów

KURS COACHINGU W IPRI - ZAŁOŻENIA

Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest największym w Polsce programem szkoleniowym, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie coachingu - wspierania ludzi w dążeniu do celów i rozwiązywania ich trudności. Jest to kurs, który kompleksowo przygotowuje do zawodu coacha zgodnie z wytycznymi Izby Coachingu i standardami ICF (International Coach Federation). Szkoła Profesjonalnego Coachingu daje również narzędzia do działania w obszarze zarządzania, edukacji i pomocy psychologicznej - może być więc przydatnym kursem rozszerzającym dla osób, pracujących w różnych branżach.

Koncepcja Szkoły Profesjonalnego Coachingu powstała w oparciu o pragnienie, aby ci, którzy chcą pracować z innymi ludźmi, robili to w najlepszy możliwy sposób. Dlatego nie tylko skupiamy się na przekazaniu wiedzy i umiejętności, ale również wspieramy wartości i etyczne podejście, które cechują dobrego coacha.

Szkolenie jest typowo warsztatowe, nastawione na maksimum praktyki: od ćwiczeń związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje rozmów coachingowych. Każdy uczestnik będzie wielokrotnie w roli coacha i klienta.

Jest to prawdopodobnie największy kurs na świecie w 100% dotyczący coachingu i jedeno z najstarszych szkoleń w Polsce, bazujące na coachingu psychologicznym, oparty na dowodach. Program Szkoły obejmuje proces grupowy, wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia wywodzące się ze zbadanych naukowo koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia coachingu. Doświadczenie prawie pięćdziesieciu edycji Szkoły na przestrzeni kilkunastu lat, pozwala nam stwierdzić, że przyjęte założenia doskonale sprawdziły się w praktyce – wyznaczyliśmy nowe standardy pracy coacha, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami.


Kurs jest akredytowany przez Izbę Coachingu jako pierwszy kurs zawodowego coachingu, co daje pewność rzetelnego kształcenia i szereg korzyści dla naszych Absolwentów. Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy trzykrotnie przyznało nam znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Coaching szkolenie - Dla kogo?

Kurs jest dla osób, które:
 • cechują się osobistą dojrzałością
 • swoją przyszłość zawodową chcą związać z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi (jako menedżer, trener, konsultant, terapeuta, doradca, wychowawca, etc.)
 • chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
 • mają dużą motywację do rozwoju osobistego
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne
 • są zdecydowani być dobrymi coachami
Cele
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
 • rozwinięcie swoich umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych
 • poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi
 • doświadczenie zmiany coachingowej "na sobie"
 • ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha
Metody pracy
Metody pracy w Szkole:
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • odgrywanie ról
 • miniwykłady i prezentacje
 • dyskusje
 • case study
 • webinary
 • coaching
 • superwizje indywidualne i grupowe
 • mentoring
 • praktyki

Nasze szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Dlatego też zajęcia prowadzone są w małej grupie, liczącej nie więcej niż 15 osób.

Efekty
Absolwenci Szkoły Profesjonalnego Coachingu posiadają:
 • gruntowną znajomość coachingu
 • umiejętność stosowania coachingu w praktyce
 • świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta
 • szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku
 • wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania
 • podstawy pracy terapeutycznej, co umożliwia dalsze kształcenie się w pracy z ludźmi
 • umiejętność korzystania ze wsparcia superwizyjnego oraz regularnego autocoachingu

SZKOŁA COACHINGU - PROGRAM

ETAP 1: Metoda Coachingu
 • Zajęcia integracyjne i warsztaty komunikacji z wprowadzeniem do coachingu (28 godzin dydaktycznych)
  Celem tej sesji jest integracja uczestników, wyrównanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych podstaw pracy z drugim człowiekiem, zdobycie umiejętności z zakresu psychologii uczenia się w coachingu i komunikacji z klientem.
 • Trening interpersonalny (45 godzin dydaktycznych)
  Celem treningu jest poszerzenie doświadczenia komunikacji międzyosobowej i ukazanie przebiegu procesu grupowego. Trening traktujemy również jako intensywną pracę nad sobą, podczas której uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim osobistym możliwościom i ograniczeniom.
 • Dwa trzydniowe warsztaty z zakresu metodologii pracy coachingowej (56 godzin dydaktycznych)
  Celem tych zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
 • Trzydniowy warsztat wprowadzający w pracę metodami poznawczo-behawioralnymi (28 godzin dydaktycznych)
  Celem tego zjazdu jest dostarczenie podstawowych technik niezbędnych w pracy z klientem.
 • Trzydniowy trening kontaktu z klientem (28 godzin dydaktycznych)
  Celem tej sesji jest praktyczne ćwiczenie umiejętności pracy z klientem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji trudnych w coachingu. Po tym etapie, obejmującym w sumie 185 godzin szkoleniowych, uczestnicy mogą rozpocząć praktykę coachingową pod superwizją.
ETAP 2: Narzędzia Coachingowe
 • Cykl trzech trzydniowych warsztatów z zakresu coachingu (w sumie 84 godziny dydaktyczne)
  Celem tego bloku zajęć jest edukacja w zakresie technik i narzędzi coachingu wywodzących się z różnych modeli interwencji psychologicznych. Uczestnicy mogą poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej.
 • Trzydniowa sesja treningu grupowego z superwizją, e-learning i certyfikacja (33 godziny dydaktyczne)
  Celem tych zajęć jest praca coachingowa w obszarze własnych zasobów, umiejętności zawodowych oraz indywidualnego stylu pracy pod superwizją. Sesje te są również ugruntowaniem wiedzy i umiejętności oraz obejmują proces certyfikacyjny. Etap ten kończy się wydaniem certyfikatu coacha, ważnego dwa lata.
ETAP 3: Opcjonalne warsztaty specjalistyczne i Superwizja
Zajęcia te skupiają się na doskonaleniu własnego stylu pracy coachingowej, rozszerzają rozumienie coachingu i ukierunkowują na określoną specjalizację, m.in.:
 • Coaching kariery i job-coaching
 • Psychologia dla coachów
 • Terapia Schematów (pogłębienie pracy z przekonaniami)
 • Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT, pogłębienie pracy z wartościami)
 • Dialog Motywujący
 • Metody prowokatywne w pracy coacha i trenera
Zajęcia te odbywają się pod warunkiem zebrania określonej liczby osób i odbywają się kilka razy w roku. Na tym etapie przewidziana jest superwizja dla zainteresowanych przedłużeniem certyfikatu o kolejne dwa lata. Do uzyskania certyfikatu ważnego bezterminowo, wymagana jest superwizja w wymiarze minimum 20 godzin.
Informacje
Kiedy i gdzie?

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Powroźniczej 6/2. Trening interpersonalny odbywa się zwykle w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w górach (standard pensjonatu).
W uzasadnionych przypadkach część zajęć może być prowadzona on-line. Zastrzegamy również, że kolejność zjazdów może ulec zmianie.

Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli (w piątki i soboty 10:00-18:00, niedziele 9:00-17:00), w tym przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Terminy i plan edycji:
Aktualnie trwa nabór na Edycję L: od 25 października 2024 do 6 lipca 2025r.
Daty poszczególnych zjazdów:
Edycja 48 (zimowa) Edycja 49 (wiosenna) Edycja 50 (jesienna)
Ceny i formy płatności:
Płatność jednorazowa:
 • 500 zł zadatku + 14 000 zł
Płatność w formie ratalnej:
 • Możliwa jest płatność w formie dwóch rat lub rat comiesięcznych.
Dofinansowanie

Kurs może zostać dofinansowany, wszczególności dla przedsiębiorców i ich pracowników. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, prosimy zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wybrać Szkołę Profesjonalnego Coachingu i zapisać się za pomocą bazy.

UWAGA! Starając się o dofinansowanie, należy zapisać się przez nasz formularz, jak i w Bazie Usług Rozwojowych! O dofinansowanie przedsiębiorcy starają się u Operatora funduszy UE właściwego wg siedziby swojej firmy.

SZKOLENIE COACHING ONLINE I STACJONARNIE - REKRUTACJA

Wypełnij formularz rekrutacyjny
Rekrutacja przebiega w kilku etapach:
 • Zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny
 • Na zgłoszenia osób zainteresowanych odpowiadamy w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi - bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem Szkoły, panią Bożeną Czernek telefonicznie (509 501 476) lub przez e-mail: biuro@ipri.com.pl
 • Potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata kwoty 500 zł zadatku na poczet szkolenia. Kwota ta jest zwracana, jeśli osoba zainteresowana nie zakwalifikuje się na daną edycję. Kwota nie będzie zwracana, jeśli osoba zainteresowana dobrowolnie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie.
 • Osoby, które wpłaciły zadatek, zapraszane są na na rozmowę rekrutacyjną (dla osób mieszkających daleko od Krakowa rekrutacja może odbyć się on-line). Ze względu na specyfikę zawodu coacha i ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Po rozmowie rekrutacyjnej osoba otrzymuje komplet informacji o rozpoczynającej się edycji. Osoby z list rezerwowych mają pierwszeństwo uczestnictwa w następnej edycji kursu.
Warunki uczestnictwa w programie szkoleniowym:
 • Uczestnikiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym (minimum licencjat lub czwarty rok studiów). Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową
 • Nie zapewniamy wyżywienia na czas szkolenia. Nocleg i posiłki należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W pobliżu Instytutu jest całkiem spora baza noclegowa (hostele, hotele)
 • Trening interpersonalny zwykle odbywa się w ośrodku poza Krakowem w standardzie pensjonatu. Pobyt w ośrodku uczestnicy opłacają sami (około 900zł z pełnym wyżywieniem za 5 dni)
 • Certyfikat coacha otrzymują osoby, które zaliczyły minimum 8 bloków tematycznych (80% zajęć) i zdały pomyślnie egzamin. Osoby, które opuściły więcej modułów szkoleniowych, bądź też nie zaliczą zadań czy egzaminów, otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy
 • Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na obecność i powinna być dokonana na konto bankowe Grupy Active Change: ALIOR BANK, nr 98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Koordynator kursu: Bożena Czernek - tel. 509 501 476, e-mail: biuro@ipri.com.pl

Dyrektor merytoryczny: Leszek Zawlocki - tel. 515 098 983.

Najczęściej zadawane pytania
Czy zapisując się na kurs trzeba coś wiedzieć o coachingu? Czy trzeba mieć wykształcenie psychologiczne?
 • Nie. Każdy jest u nas mile widziany i każdy ma szanse zostać dobrym coachem. Bardziej liczy się dojrzałość, zaangażowanie i wystarczające umiejętności interpersonalne.
Ile zjazdów mogę opuścić?
 • Najlepiej żadnego :). Jeśli chcesz otrzymać certyfikat, musisz zaliczyć przynajmniej 80% zajęć i być obecnym na przynajmniej dwóch z trzech treningów.
Czym różni się Szkoła Profesjonalnego Coachingu od innych kursów?
 • Jest to największy, całościowy kurs coachingu w Polsce: ponad 300 godzin akademickich na dwóch etapach. Jeśli włączyć praktyki, indywidualne procesu coachingowe, warsztaty specjalistyczne, superwizje, e-learning i zadania domowe, prawdopodobnie jest to największy kurs na świecie z zakresu coachingu!
 • Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest pierwszym, potwierdzonym przez akredytację kursem zawodowego coachingu. Daje to wiele korzyści dla Absolwentów - od ułatwionej akredytacji w Izbie Coachingu, aż po poważne traktowanie w środowiskach biznesowych. Godziny superwizji w Szkole zostają zaliczone w procesie akredytacji na coacha IC i możesz otrzymać dodatkowy certyfikat, wydawany przez Izbę Coachingu.
 • Jesteśmy jedną z nielicznych szkół coachingu, która ma w programie trening interpersonalny i dwa treningi umiejętności coachingowych. Pierwsi w Polsce wprowadziliśmy trening interpersonalny jako pogłębienie pracy nad sobą i rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem. Również jako pierwsi organizowaliśmy praktyki coachingowe pod superwizją.
 • Kurs trwa 10 miesięcy i podzielony jest na etapy, co daje możliwość zintegrowania poznanych treści i nabytych umiejętności, z możliwością rozpoczęcia pracy w charakterze coacha już po I etapie Szkoły czyli po około 5 miesiącach.
 • Program oparty o rzetelne, naukowe podstawy teoretyczne i warsztatowe, prezentujący holistyczne ujęcie coachingu (tzw. Coaching przez duże „C”).
 • Różne modalności – elementy podejścia poznawczo-behawioralnego (CBT), racjonalnej terapii zachowań (RTZ), gestalt, neurolingwistycznego programowania (NLP) i podejścia zorientowanego na rozwiązania (PSR/TSR). Tylko rzetelna wiedza z zakresu psychologii i zarządzania.
 • Przygotowujemy do pracy w różnych obszarach życia i działania (nie tylko w biznesie).
 • Wszystkie sesje szkoleniowe mają charakter warsztatowy i treningowy - czyli maksymalnie praktyczny.
 • Wykładowcy – coachowie, trenerzy i psychoterapeuci. Przede wszystkim praktycy: Leszek Zawlocki, Marta Smolińska, Marta Kijanko, Patryk Lange, Karolina Nikorowska, Tomasz Świtek, Joanna Kapuścińska, Martyna Broda, Jacek Wysowski, Michał Lewandowski, Agata Rutkowska, Łukasz Krawętkowski, dr Alicja Lemiech i inni zaproszeni coachowie i superwizorzy.
 • Superwizja prowadzona jest przez akredytowanych superwizorów – Leszka Zawlockiego, Martę Kijanko, Martę Smolińską. Współpracujemy również z superwizorami i mentorami ICF - Patrykiem Lange, Karoliną Nikorowską, Joanną Maria Zawadą.
 • Główny cel Szkoły to stworzenie najlepszych ludzi w swojej branży. Przekazujemy więc nie tylko narzędzia do prowadzenia coachingu, lecz również kształtujemy postawę coacha–profesjonalisty, postawę, która bazuje na spójności z postawą życiową.
 • Zachęcamy kursantów do podjęcia praktyki coachingowej po pierwszym etapie szkolenia. Wspieramy ich superwizyjnie i merytorycznie. Dzięki temu każdy absolwent całego cyklu szkoleniowego jest rzeczywiście przygotowany do pracy coacha.
 • Jesteśmy uczciwi w tym co robimy - nie koloryzujemy coachingu i wymagamy naprawdę dużo od uczestników. U nas certyfikat naprawdę coś znaczy i jest potwierdzeniem solidnej pracy nad sobą.
 • Zależy nam na stworzeniu profesjonalistów, którzy uwzględniają również wymogi etyczne w coachingu. Braliśmy udział w tworzeniu polskich standardów coachingu - m.in. w pracach Komisji ds Standardów i Etyki przy Izbie Coachingu.
 • Edukujemy kompleksowo i elastycznie – na trzecim etapie można zrobić dowolną specjalizację w coachingu i wciąż rozwijać się przez superwizje i dodatkowe szkolenia.
 • Proponujemy bardzo korzystną cenę szkolenia i możliwość płatności ratalnej. W przeliczeniu na ilość godzin - nasz kurs jest jednym z najtańszych kursów coachingu.
Jaki certyfikat otrzymam?
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim, ważny dwa lata z możliwością prolongaty (poprzez superwizję lub szkolenie). Certyfikat ważny bezterminowo uczestnik otrzymuje po odbyciu wymaganych superwizji.
 • Osoba, która ukończy kurs otrzymuje również zaświadczenie na wzorze MEN z wykazem godzin i tematów.
 • Już po pierwszym etapie kursu uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenie, uprawniające do korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności.
Czy po Szkole Profesjonalnego Coachingu mogę ubiegać się o akredytację organizacji zrzeszającej coachów?
 • To zależy od organizacji przyznającej certyfikat i jej wytycznych. W większości przypadków akredytacja danego stowarzyszenia jest przyznawana coachom indywidualnym na podstawie udokumentowania wymaganej ilości godzin szkolenia i osobistego doświadczenia w roli coacha, jak również respektowania kodeksu etycznego (np. w ICF, EMCC, IAC). Szkoła Profesjonalnego Coachingu ma bardzo wysokie standardy, które są zgodne ze standardami dużych międzynarodowych stowarzyszeń coachingowych.
 • Szkoła Profesjonalnego Coachingu jest kursem akredytowanym przez Izbę Coachingu, co oznacza, że nasi Absolwenci mogą szybciej i łatwiej akredytować się w Izbie Coachingu. Izba Coachingu jest izbą gospodarczą wyznaczającą wysokie standardy pracy coachów.
 • Na kursie uczymy wymaganych kompetencji coacha ICF, co umożliwia certyfikację w tym stowarzyszeniu ścieżką portfolio. Zainteresowanym wydajemy stosowne zaświadczenie.
Jakie mam perspektywy po Szkole Profesjonalnego Coachingu?
 • Przede wszystkim damy Ci całą wiedzę, którą zebraliśmy jako fachowcy w trakcie wieloletniej pracy z ludźmi. Przygotujemy Cię staranni do różnych wyzwań w pracy coacha, dając skuteczne narzędzia, promując etyczną postawę i wspierając w karierze.
 • Całkiem możliwe, że zmienisz swoje życie - ze względu na intensywną i wymagającą formę zajęć, masz mnóstwo okazji aby popracować nad sobą i różnymi aspektami swojego działania. Nie wszystkim udaje się ukończyć kurs, ale Ci, którzy naprawdę pracują nad sobą, stają się bardziej spójni w swoim życiu. Nawet, jeśli nie będziesz coachem-praktykiem, to z pewnością zmieni się Twój sposób myślenia i patrzenia na różne sprawy.
 • Mało który kurs w Polsce zwraca uwagę na praktyczną stronę bycia coachem. Program jest przygotowany i prowadzony przez fachowców, którzy od lat zajmują się pracą z ludźmi i chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy praktyki, dajemy też przydatne wskazówki do rozwijania swojego biznesu. Dlatego Wielu naszych absolwentów pracuje jako coachowie bądź wykorzystuje coaching na swoich stanowiskach pracy.
 • W jakimkolwiek miejscu pracujesz, możesz w nim wykorzystać nabyte umiejętności. U nas coaching rozumiany jest jako uniwersalna metoda, którą można stosować w wielu kontekstach biznesowych i życiowych. Nasi absolwenci pracują zarówno z tzw. "twardym biznesem", jak i kontynuują kształcenie w kierunku psychoterapii.
 • Akredytacja Szkoły w Izbie Coachingu skraca ścieżkę zdobycia indywidualnej akredytacji coacha IC i obniża cenę tej akredytacji.
 • Dla naszych Słuchaczy w trakcie trwania kursu jest możliwe podnajęcie gabinetu na coaching na preferencyjnych warunkach.
 • Masz szansę na współpracę z nami, jeśli będziesz naprawdę dobry/dobra :)
Czy mogę uzyskać dofinansowanie?
 • Jest taka możliwość. Przedsiębiorcy i ich pracownicy na przykład mogą skorzystać z możliwości dofinansowania z funduszy UE, bezrobotni mogą starać się o dofinansowanie w Urzędach Pracy, a pracownicy w swoich firmach. Są również programy dofinansowań dla osób indywidualnych.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego i psychoterapią. Zajmujemy się także wynajmem sal.

Komu mogę zadać szczegółowe pytania?
 • Kwestie organizacyjne:
  • Bożena Czernek - tel. 509 501 476
 • Kwestie merytoryczne:
  • Leszek Zawlocki, tel. 515 098 983
  • Marta Smolińska, tel. 660 783 014