TERAPIA SCHEMATÓW

Jak w praktyczny sposób podnieść swoją efektywność osobistą i zawodową, zdobywając wiedzę na temat schematów

Praca z przekonaniami na poziomie myśli automatycznych i założeń pośredniczących klienta, może być w pewnych sytuacjach niewystarczająca, i konieczna okazuje się być interwencja na poziomie jego schematów. Szczególnie użyteczna okazuje się w takim przypadku stworzona przez Jeffreya E. Younga Terapia Schematów (Schema Therapy). Jest to integracyjna teoria i terapia powstała z myślą o pracy z różnorodnymi, utrwalonymi problemami emocjonalnymi, które – podobnie jak przekonania kluczowe – powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Wywodzi się z terapii poznawczo – behawioralnej, i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową oraz elementy podejść psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach.

Do podstawowych pojęć którymi operuje Terapia Schematów należą wczesne nieadaptacyjne schematy, obszary schematów, style radzenia sobie oraz tryby schematów. Schemat to szeroki (obejmujący wiele sfer) dominujący motyw lub wzór, złożony ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych, obejmujący osobę i jej relacje z innymi, ukształtowany w dzieciństwie i dopracowywany przez całe jej życie, oraz w znacznym stopniu dysfunkcjonalny. Schematy są nawykowe i automatyczne, powstają wskutek zaburzonego zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, a na ich rozwój wpływ mają także cechy temperamentu.

Wiedza na temat własnych schematów oraz umiejętne ich rozpoznanie w relacji z klientem pozwala na pracę z klientem na jeszcze głębszym, przynoszącym bardziej trwałą zmianę poziomie.

Cele

Osoba biorąca udział w warsztacie „Terapia schematów” będzie miała możliwość rozpoznania własnych dysfunkcjonalnych schematów oraz zdobędzie wiedzę jak z nimi pracować w celu zwiększenia własnej osobistej i zawodowej efektywności.

Na osiągnięcie tego celu składa się:

 • zdobycie wiedzy z zakresu genezy powstawania schematów
 • rozpoznanie własnych dysfunkcjonalnych schematów
 • umiejętność identyfikowania niezdrowych, ograniczających schematów u siebie i u innych
 • ćwiczenie umiejętności przydatnych w uelastycznianiu własnych dysfunkcjonalnych schematów
 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy nad zmianą własnych schematów
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej rozpoznanie trybów schematów
 • umiejętność pracy nad trybami schematów
 • odnalezienie i zrozumienie przyczyn aktualnych problemów w sferze osobistej i zawodowej oraz powiązanie ich z posiadanymi schematami

Program

Proponowany program warsztatów zawiera się w trzech dniach szkoleniowych (24 godziny zegarowe)

DZIEŃ I:

Moduł A: Wprowadzenie do problematyki schematów

 • Rozpoczęcie szkolenia i integracja
 • Co to jest schemat?
 • Jak powstają schematy?
 • Przekonania a schematy
 • Style radzenia sobie ze schematami – podporządkowanie, unikanie, kontratak
 • Co podtrzymuje schematy?

Moduł B: Identyfikacja schematów

 • Rozpoznanie własnych życiowych pułapek – test schematów

DZIEŃ II:

Moduł C: Domeny schematów – praca nad schematami

 • Schematy – Opuszczenie i odrzucenie (Opuszczenie (porzucenie)/brak stabilności więzi, Nieufność/skrzywdzenie (nadużycie), Deprywacja emocjonalna, Ułomność/wstyd, Izolacja społeczna/wyobcowanie)
 • Schematy – Ograniczenie autonomii (Zależność/niekompetencja, Podatność na zranienie lub chorobę, Uwikłanie emocjonalne/nie w pełni nierozwinięte ja, Porażka)

Moduł D: Domeny schematów – praca nad schematami

 • Schematy – Zachwianie granic (Roszczeniowość/wielkościowość, Niedostateczna samokontrola i samodyscyplina)
 • Schematy – Ukierunkowanie na innego (Podporządkowanie, Samopoświęcenie, Poszukiwanie akceptacji/aprobaty)
 • Schematy – Nadmierna czujność i zahamowanie (Negatywizm/pesymizm, Zahamowanie emocjonalne, Nadmierne wymagania/nadmierny krytycyzm, Bezwzględna surowość)

DZIEŃ III:

Moduł E: Rozpoznanie i praca nad trybami schematów

 • Tryby schematów
 • Nieadaptacyjne tryby dziecięce
 • Nieadaptacyjne tryby rodzicielskie
 • Nieadaptacyjne tryby radzenia sobie
 • Zdrowe tryby

Moduł F: Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Jak uelastyczniać schematy?
 • Przykłady konfliktów między schematami w relacji pomagania
 • Zakończenie szkolenia

Adresat

Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji związanych z kontrolowaniem własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które chcą jeszcze lepiej i efektywniej pomagać innym w pracy nad sobą.

Korzyści wynikające z realizacji celów szkoleniowaych

Uczestnik warsztatu:

 • będzie miał możliwość identyfikacji własnych ograniczających i dysfunkcjonalnych schematów
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu schematów na sferę myślenia, emocji i działania
 • nauczy się jak pracować ze schematami i je uelastyczniać
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania aktualnego trybu schematu
 • zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie wiedzy dotyczącej własnych schematów w pracy zawodowej i w życiu osobistym
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania dominującego w danym momencie stylu radzenia sobie ze schematem
 • nauczy się w jaki sposób pracując z własnymi schematami radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • zdobędzie konkretne i praktyczne umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu.

Metody pracy warsztatowej

Prezentowany program szkoleniowy zrealizowany zostanie metodą warsztatową. Priorytetem trenera będzie maksymalna aktywizacja grupy poprzez odpowiednio dobrane metody. Doświadczenie trenera w pracy z różnorodnymi grupami, pozwoli na utrzymanie dynamiki odpowiadającej potrzebom uczestników. Jednocześnie zachowana zostanie dbałość o rozwój kompetencji i realizację celów szkoleniowych.

W czasie treningu wykorzystane zostaną następujące metody:

 • mini wykłady – służą przekazaniu niezbędnej do pracy wiedzy w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników szkolenia.
 • dyskusja grupowa – jej celem jest umożliwienie przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami grupy i wspólne opracowanie treści przekazanych w trakcie mini wykładów.
 • testy – pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących osobistego stylu funkcjonowania w obszarach powiązanych z programem szkolenia.
 • praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów. - sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania
 • praca zadaniowa w małych grupach – uczestnicy podzieleni na małe grupy będą mieli okazję pracy nad konkretnymi zadaniami związanymi z wypracowywaniem zasad i rozwiązywaniem specyficznych problemów.
 • sesje pytań i odpowiedzi – trener będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się pytania, związane z ograniczeniami oraz silnymi stronami prezentowanych modeli, technik i narzędzi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Opinie

"Zmienia perspektywę rozumienia siebie i innych. Jeśli jesteś ciekaw i chcesz siebie wspierać, zrób to!" (Grażyna Pławska, 2019)

"Praktyczna wiedza do zastosowania w życiu" (Agnieszka Stach, 2019)

"Idź, jeśli jesteś gotów na spotkanie ze sobą, swoimi słabościami i wielkością" (Basia Lech, 2019)

"To było jedno z najbardziej wartościowych szkoleń, na jakich byłem. Pogłębiłem wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również odkryłem siebie. Od początku do końca wszystko było dobrze przemyślane i rozplanowane. (…) Dobrze mi się wykonywało ćwiczenia w grupie, jak i wymagające skupienia na sobie". (Marek Wojtas, 2018)

"Jedno z TOP szkoleń, na których byłem" (Paweł Trojak, 2018)

"Polecam z całego serca. Wiedza, coś dla ducha, praca własna..." (Beata Grela, 2018)

Informacje

Trener prowadzący: dr Tomasz Drożdż
Termin: 15-17 października 2021 (brak miejsc - zapraszamy w terminie 3-5 grudnia)
Termin: 3-5 grudnia 2021
Godziny: piątek i sobota - 10:00-18:00, niedziela - 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 920 zł brutto (edycja 3-5 grudnia)
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Terapia Schematów".

Formularz zapisu (lista rezerwowa)

Wybierz termin:

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.