Trening interpersonalny

Trening interpersonalny to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacji psychologicznej. To intensywne doświadczenie grupowe, w trakcie którego uczestnicy, wchodząc ze sobą w interakcje, poznają lepiej swoje sposoby reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Dzieje się to w niepowtarzalnym procesie, w którym uczestnik może zrozumieć funkcjonowanie siebie i grupy, a jednocześnie jest współtwórcą tego, co się dzieje. W procesie tym - nazywany przez psychologów procesem grupowym - można zaobserwować różne etapy, czynniki wpływające na jego dynamikę, jak również przyjmowane przez każdego z uczestników role grupowe i ustalane przez grupę zasady jej funkcjonowania. Dlatego przeżycie procesu grupowego na sobie może być cennym doświadczeniem i zasobem, zwłaszcza dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi.

Trening służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie i innych oraz eksperymentowaniu z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu. Sprzyja to przełamywaniu oporów, wzmacnianiu siebie i lepszej komunikacji, co może korzystnie przekładać się na życie osobiste i zawodowe.

Cele

Rozwinięcie i udoskonalenie kompetencji interpersonalnych, takich jak słuchanie, komunikowanie, rozumienie, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie i przyjmowanie wsparcia itd., poprzez analizę swojego funkcjonowaniu w grupie, przeżycie doświadczenia interpersonalnego i przepracowanie swoich trudności w procesie grupowym.

Dzięki uczestnictwu w treningu interpersonalnym możesz
 • zobaczyć siebie w oczach innych uczestników i dowiedzieć się, jakinni postrzegają Cię w różnych sytuacjach i jakie uczucia wzbudzają w nich Twoje zachowania
 • ćwiczyć rozpoznawanie własnych potrzeb i uczuć, poznać swoje schematy działania
 • doświadczyć siebie w różnych sytuacjach, co przekłada się na bardziej świadome wchodzenie w relacje z innymi ludźmi
 • lepiej zrozumieć siebie, a zwłaszcza powody, dla których w ten, a nie w inny sposób komunikujesz się z ludźmi i nawiązujesz z nimi relacje
 • rozwinąć empatię i umiejętność uważnnego słuchania
 • zwiększyć umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb innych osób,
 • poćwiczyć asertywność i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości
 • rozwinąć inteligencję emocjonalną i udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne
Program

Praca własna uczestników na procesie interpersonalnym i intrapsychicznym.

Uczestnik po doświadczeniu treningu interpersonalnego
 • potrafi lepiej funkcjonować w relacjach z innymi
 • ma bardziej rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • ma większą samoświadomość
 • lepiej radzi sobie w codzienności
 • doświadcza wzrostu dobrostanu
Metody

Praca w grupie i prace indywidualne, gry i ćwiczenia grupowe

Adresat

Trening skierowany jest do wszystkich osób, które chcą doświadczyć istotnej zmiany w swoim życiu spowodowanej pogłębieniem wglądu w samego siebie oraz doświadczeniem intensywnego procesu grupowego z innymi ludźmi.

Uczestnik otrzyma zaświadczenia uczestnictwa. Warunkiem jego uzyskania jest 80% obecność oraz aktywność (udział w ćwiczeniach).

Informacje
Trenerzy prowadzący: Leszek Zawlocki i Marta Kijanko
Termin: do ustalenia
Godziny: 9:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 1200,00 zł brutto brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Trening interpersonalny".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.