Dialog motywujący II
Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących

Dialog motywujący (Motivational Interviewing) jest metodą, która pozwala pomóc ludziom się zmieniać.” To sposób rozmawiania o zmianie, który pobudza wewnętrzną motywację osoby do jej wprowadzenia. Najnowsze badania z zakresu psycholingwistyki pokazują, że umiejętnie prowadzony dialog może znacząco wpłynąć na to czy osoba wprowadzi zmianę w swoim życiu czy też pozostanie w stanie ambiwalencji, lub w ogóle nie będzie się zastanawiać co i w jaki sposób może w swoim życiu poprawić. Dialog motywujący od ponad 30 lat jest praktykowany jako spójna i skuteczna metoda rozmowy z klientami którzy „nie chcą”, „nie mogą” lub „utknęli w miejscu” oraz dla tych którzy stoją przed bardzo poważnymi dylematami z którymi szczególnie trudno im się zmierzyć. DM powstał w oparciu o humanistyczną koncepcję pracy z klientem stworzoną przez Carla Rogersa - który uznaje szacunek, empatię i budowanie autonomii za najważniejsze wartości jakie powinien prezentować skuteczny terapeuta. Metoda dialogu została opracowana i upowszechniona przez naukowców, profesorów psychologii z USA i Walii - Wiliama B. Millera i Stephena Rollnicka i pierwotnie była wykorzystywana do pracy z najtrudniejszymi klientami w terapii uzależnień. W Stanach Zjednoczonych DM jest z powodzeniem wykorzystywany od ponad trzech dekad, bardzo dynamicznie rozpowszechnia się też w Europie zachodniej. Dialog motywujący jest przedmiotem ponad tysiąca artykułów naukowych i 200 badań randomizowanych w których potwierdzana jest jego skuteczność. Obecnie jest poddawany badaniom w wielu innych dziedzinach – psychoterapii, zdrowia publicznego, edukacji, resocjalizacji etc.

Cele treningu
 • 1. Wdrożenie ducha dialogu do rozmowy z klientem poprzez aktywne empatyzowanie.
 • 2. Rozpoznawanie i nazywanie interwencji dialogowych z uzasadnieniem zastosowania na danym etapie rozmowy.
 • 3. Rozpoznawanie języka zmiany klienta ze wskazaniem, które elementy wypowiedzi świadczą o zobowiązaniu klienta do zmiany.
 • 4. Praktyka umiejętności diagnozowania etapu zmiany na którym jest klient i planowanie interwencji pod ten etap.
 • 5. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia rozmowy motywującej z dowolnym klientem nad dowolną zmianą w sposób spójny z założeniami i duchem DM.
Program szkolenia
Dzień I
 1. Słuchanie empatyczne – ćwiczenia na materiałach i przykładach.
 2. Rozgrzewka z technik DM (4 narzędzia w praktyce).
 3. Przeszkody w pracy motywującej – analiza etapu i celu zmiany.
 4. Kontrola celu poprzez ukierunkowanie interwencji.
Dzień II
 1. Ćwiczenia rozmów motywujących w technice "wielogłowego terapeuty".
 2. Ćwiczenia rozmów motywujących w trójce z obserwatorem.
 3. Interwizja wzajemna uczestników – informacje zwrotne w duchu DM.
Metody pracy

ćwiczenia narzędziowe, mini-wykłady, materiały filmowe, analiza pracy własnej uczestników, superwizja przypadku i interwizja problemowa.

Szkolimy wykorzystując metody dialogu motywującego. Oznacza to przede wszystkim pracę:
 • bez oceny dotychczasowych metod i efektów pracy Uczestników
 • bez oceny poziomu wiedzy i kompetencji
 • z szacunkiem do doświadczenia uczestnika i w duchu partnerskiej współpracy.
Po odbyciu dwudniowego treningu uczestnicy będą mogli kontynuować swoją pracę na indywidualnych i grupowych spotkaniach online gdzie będą mogli superwizować swoją pracę motywującą z klientami.
Adresat szkolenia

Warsztat adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 godzin szkolenia podstawowego z Dialog Motywującego w Instytucie lub w innych ośrodkach u dowolnego certyfikowanego trenera MINT/terapeuty motywującego PTTM w okresie 3 lat (osoby szkolące się wcześniej lub w inny sposób proszone są o kontakt indywidualny w celu oceny przydatności szkolenia dla ich potrzeb/możliwości).

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pracujące z klientem indywidualnym w szerokim kontekście pomocowym i rozwojowym (lub uczące się takiej pracy): nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, coachowie, przedstawiciele NGO o profilu pomocowym. Kluczowym zagadnieniem jest praca związana z wydobywaniem własnej motywacji klientów do wprowadzania zmian w życiu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w treningu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • Zwiększenie efektów swojej pracy pomocowej
 • Pobudzanie wewnętrznej motywacji i wzmacnianie samooceny klientów
 • Aktywne i skuteczne wspieranie przy wprowadzaniu zmian w życie
 • Wiedza o tym jak reagować na niepewność, brak motywacji, opór i zniechęcenie
 • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami (nadużywanie, agresja, autoagresja)
 • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach
Informacje
Trener prowadzący: Urszula Skowiniak
Termin: 13-14 lutego 2021
Godziny: 10:00 - 18:00
Miejsce: Platforma Zoom lub Teams (uczestnicy otrzymają linka)
Inwestycja: 540,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Dialog Motywujący 2".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.