Warsztaty autoterapii
Przez zmianę myślenia do równowagi emocjonalnej i pełnego życia

Masz kłopot z utrudniającymi Ci życie emocjami? Czujesz się pogrążony w chaosie i niepewności? Pragniesz równowagi emocjonalnej i pełnego życia?

Jedną z częstych przyczyn naszego braku zadowalającego funkcjonowania i niedoświadczania pełni życia jest wewnętrzny monolog, który często destrukcyjnie wpływa na nasze emocje i działania, bywa bardzo krytyczny, a więc tym samym warunkuje niską jakość naszego życia. Nieświadomi tego, w jaki sposób pielęgnujemy ten wewnętrzny głos, sami siebie doprowadzamy do braku szczęścia. Szukając przyczyn na zewnątrz nas lub decydując się na ciągłe narzekanie, rezygnujemy z odpowiedzialności za siebie, która potrafi przynieść odmianę albo doświadczenie dobrostanu.

Cel warsztatów

Celem Warsztatów Autoterapii jest doświadczanie możliwości zmiany poprzez m.in. poznanie swoich prywatnych wzorców myślenia, uświadomienie sobie ich wpływu na emocje i decyzje oraz podejmowanie prób zmiany takiego stanu rzeczy. Podczas tego spotkania chcemy też wspólnie pracować na rzecz własnej wartości siebie, równowagi emocjonalnej oraz wzmacniania odporności psychicznej.

Program
 • Autoterapia – czyli jak pomóc sobie samemu?
 • Moje prywatne wzorce myślenia o sobie
 • Wolność od samokrytyki i trudnych emocji – tworzenie nowego stylu myślenia, ugruntowanego w silnym poczuciu własnej wartości
 • Pobudzenie motywacji do zmiany – poszukiwanie wartości, które nadają sens Twojemu życiu
 • Odwaga i odpowiedzialność – od biernego obserwatora własnego życia, po człowieka odważnego i odpowiedzialnego, świadomego swojego wpływu na kształt jego życia

Warsztat Autoterapii oparty jest na technikach Terapii Gestalt, Terapii Poznawczej, w tym ACT, oraz ideach psychologii humanistycznej i egzystencjalnej. Jego program jest zbudowany w oparciu o przekonanie, że każda ludzka istota poszukuje nie tyle usprawnienia swojego funkcjonowania, co przede wszystkim świadomości swojej wartości i wpływu na własne życie, odnalezienia sensu życia i ugruntowania swojej tożsamości.

Efekty
 • Dowiesz się, że autoterapia jest możliwa i zrozumiesz, dlaczego jest potrzebna
 • Poznasz zasady, jakimi rządzi się Twoja psychika
 • Rozpoznasz swoje prywatne wzorce negatywnego myślenia i ich wpływ na Twoje emocje i decyzje
 • Nauczysz się identyfikować trudne emocje i rozpoznawać ich przyczny
 • Nauczysz się nowego stylu myślenia i doświadczysz jego przemieniającej siły
 • Wzmocnisz poczucie własnej wartości
 • Uwolnisz się od przykrych konsekwencji samokrytyki i trudnych emocji
 • Poznasz swoje motywatory – wartości, które motywują Cię do zmiany i nadają życiu sens
 • Pobudzisz odpowiedzialność za swoje życie
 • Nauczysz się podejmować odważne decyzje dla własnego dobra
 • Poznasz narzędzia psychologiczne, które będziesz mógł wykorzystywać w samodzielnej autoterapii
Metody

pracujemy w oparciu o indywidualne zadania, także na tle grupy, praca w parach, dzielenie się refleksjami w grupie, ćwiczenia coachingowe, informacje zwrotne, mini-wykłady.

Adresat

Warsztaty są dla wszystkich chętnych. Ważne jest, by mieć w sobie otwartość do pogłębionej pracy nad sobą oraz gotowość do dzielenia się swoimi refleksjami, ponieważ to w dużym stopniu wpływa na doświadczenie zmiany.

Informacje
Trener prowadzący: Marta Kijanko
Termin: 24-26 lipca 2020
Godziny: piątek, godz. 17:00-21:00, sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-17:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 490,00 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Autoterapia".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.