„Współczucie wobec siebie samych (ang. self-compassion) jest umiejętnością, której każdy z nas może się nauczyć, nawet osoby, które nie otrzymały zbyt wiele czułości w dzieciństwie albo czują zawstydzenie, kiedy mają być miłe dla siebie samych. Współczucie wobec siebie samych jest odważną postawą umysłu, która stoi w kontraście do bólu – bólu, który sami sobie sprawiamy każdego dnia przepracowując się, przejadając, zbytnią analizą, przesadnymi reakcjami. Współczucie wobec siebie samych daje nam emocjonalną siłę i elastyczność, pozwalając nam bycie ze sobą, reagowanie na siebie i innych z troską i szacunkiem. W końcu popełnianie błędów jest częścią bycia człowiekiem”.
Christopher Germer

Uważność z elementami Podejścia Współczucia (CFT)

Szkolenie z zakresu Compassion Focused Therapy

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (ang. compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie. Zainteresowanie podejściami kontemplacyjnymi jest tak powszechne ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi rozwijanie uważności i współczucia - zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta/klienta.

Podejście skoncentrowane na współczuciu (CFT, ang. Compassion Focused Therapy) jest coraz szerzej stosowane we współczesnej, zachodniej psychologii, psychoterapii (zwłaszcza w tzw. III fali terapii CBT) oraz medycynie. Skuteczność tego podejścia oraz jego poszczególnych narzędzi jest potwierdzana poprzez systematycznie rosnącą ilość badań (m.in. badań w dziedzinie neuropsychoendokrynologii).

Współczucie jest sercem uważności. Współczucie według definicji Dalajlamy to „wrażliwość na cierpienie siebie i innych, a jednocześnie głębokie zaangażowanie dotyczące jego zmniejszenia”, a zatem jest to „wrażliwa uwaga/świadomość plus motywacja” (Gilbert, 2010) i działanie. Obecnie podejście to jest z sukcesem stosowane w psychoterapii, a badania pokazują, iż trening współczucia znacznie zmniejsza poczucie wstydu, samokrytykę, depresję oraz lęk (Mayhew & Gilbert, 2008).

Warsztat dedykowany jest dla osób zainteresowanych praktyką uważności i współczucia, zwłaszcza osób pracujących w obszarze pomocy, chcących zapoznać się z możliwością wykorzystania tego podejścia w swojej pracy z klientami zmagającymi się ze stresem, depresją, uzależnieniami, traumą i innymi trudnościami. Wspomniane będą też zagrożenia czy też trudności związane z pracą z wykorzystaniem podejść kontemplacyjnych.

Cele

  • Zdobycie wiedzy na temat tego, czym jest podejście UWAŻNOŚCI i WSPÓŁCZUCIA, czemu służy i jak praktykować współczucie – m.in. w kontekście depresji, traumy, regulacji stresu, koncentracji, relacji czy emocji
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej tego, jakie są najczęstsze sytuacje problemowe, z którymi spotykają się specjaliści w pracy metodą uważności i współczucia, zaznaczając różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami i ich narzędziami
  • Omówienie sposobów badania współczucia (psychometrycznie i fizjologicznie) i tego, jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)
  • Omówienie także tego, w jaki sposób można korzystać ze współczucia w kontekście terapeutycznym i jakie zagrożenia z tego wynikają, np. w pracy z osobami cierpiącymi na PTSD, zaburzeniami więzi
  • Wiedza dot. procesów grupowych w ramach podejść kontemplacyjnych
  • Zapoznanie się ze wstępną pracą wyobrażeniową
  • Doświadczenie i przećwiczenie technik i narzędzi CFT

Adresat

Wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem podejścia współczucia i uważności w życiu zawodowym, zwłaszcza psychoterapeuci, psycholodzy, coachowie, lekarze i inne osoby wspierające drugiego człowieka.

Program szkolenia

Dzień 1:

Wprowadzenie Teoretyczno-Praktyczne: czym jest współczucie, czym nie jest, jak je praktykować, jakie są badania i rejony wykorzystania, blokady przed współczuciem; różnice pomiędzy uważnością i współczuciem; jak praktykować - objaśnienie poszczególnych ćwiczeń i praktyka własna).

Dzień 2:

Pogłębienie Doświadczenia dot. Podejścia Współczucia – praktyka własna i omówienie; omówienie funkcji danych praktyk; dalsze zastosowanie w pracy własnej i zawodowej.

Metody

Wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu (praca z oddechem, w ruchu, z ciałem, wyobrażeniowa, ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe).

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu

Uczestnik warsztatu:

  • Będzie posiadał wiedza na temat podejścia współczucia, jego zastosowanie
  • Zdobędzie praktyczne doświadczenie i nauczenie się praktyk wspierających doświadczanie współczucia

Szkolenie przedłuża ważność certyfikatu absolwentom Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Godziny szkolenia wliczają się także do ilości godzin pracy własnej (dotyczy psychoterapeutów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym).

Opinie o szkoleniu

"Było wspaniale - bardzo merytorycznie, bezpiecznie i komfortowo. Tematyka szkolenia była interesująca, a sposób prowadzenia warsztatów przez Julię bardzo mi odpowiadał. od początku było czuć, że wie, jak zaopiekować się grupą. Dodatkowo cenię sobie omawianie ćwiczeń (...) - czuć zaangażowanie prowadzącej oraz to, że zależy jej, byśmy jak najbardziej skorzystali z tego, co robimy w czasie trwania warsztatów" (Ewelina Skubała, 2020)

"[Największy atut tego szkolenia to] jego praktyczny charakter oraz to, że zarówno dużo daje specjalistom, jak i osobom niezwiązanym zawodowo z tą tematyką. Bardzo polecam przez wzgląd na świetną prowadzącą, merytoryczną zawartość oraz część ćwiczeniowoą." (Małgorzata Biylnik, 2020)

"Warto wziąć udział w szkoleniu, jeśli chce się poznać bliżej siebie na różnych płaszczyznach. Niesamowita przygoda, która dla wielu będzie początkiem nowej drogi" (Adrian Longosz, 2020)

"Świetne szkolenie dla osób zainteresowanych zastosowaniem technik kontemplacyjnych w terapii czy coachingu. Kopalnia wiedzy i inspiracji, a zarazem wartościowa praca nad sobą" (Agnieszka Matera, 2019)

"Największym atutem tego szkolenia jest prowadząca i miejsce. Warto skorzystać, każdy chyba znajdzie coś dla siebie" (Kasia Janik, 2019)

Informacje

Trener prowadzący: dr Julia E. Wahl
Termin: 15-16 maja 2021
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: ul. Powroźnicza 6/2, Kraków. Możliwe szkolenie on-line w razie zaostrzenia sytuacji pandemii
Inwestycja: 690,00 zł brutto

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "CFT online".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.