psychologia dla coachów
Szkolenie specjalistyczne dla coachów

Szkolenie "Psychologia dla coachów" jest szkoleniem adresowanym do wszystkich coachów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu psychologii. Na kursach coachingu nie zawsze jest czas by dobrze poznać niektóre zagadnienia, potrzebne w zawodach "pomocowych". Być może dużo się szkolisz, poznajesz nowe narzędzia coachingowe, ale nie jesteś zadowolony z przebiegu sesji? Zapisz się na szkolenie i uzupełnij swoją wiedzę o ważne zagadnienia. Zapraszamy!

Cele szkolenia

Nabycie wiedzy z zakresu:

 • roli psychologii w coachingu
 • głównych kierunków w psychologii i psychoterapii
 • wybranych metod w poszczególnych nurtach psychologii i terapii użytecznych w coachingu

Nabycie umiejętności:

 • stosowania wybranych narzędzi psychologicznych/psychoterapeutycznych w sesjach coachingowych
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w coachingu- dylematy etyczne – kiedy coaching kiedy terapia?

Kształtowanie postawy:

 • gotowości do ciągłego uczenia się narzędzi coachingowych zweryfikowanych naukowo w oparciu o dorobek psychologii
 • wykształcenie postawy zawodowej coacha opartej na stosowaniu rzetelnych modeli, narzędzi i metod pracy z klientami w procesach coachingowych
Program szkolenia
 • Nurt Coaching Psychology – coaching oparty na rzetelnych naukowych dowodach (Evidence-Based Coaching) – założenia, użyteczność w coachingu i zastosowanie
 • Kompetencje psychologiczne w coachingu - np. globalne słuchanie, budowanie relacji – procesy świadome i nieświadome (m.in. przeniesienie i przeciwprzenieśnie, proces równoległy, psychodynamika relacji, techniki wywodzące się z Podejścia Doceniającego - Appreciativate Inquiry (AI).
 • Główne nurty psychologiczne: psychologia psychodynamiczna, behawioryzm, psychologia humanistyczna, poznawcza, terapia SFA, NLP.
 • Gestalt, Terapia M. Ericksona, psychology coaching – cele, założenia oraz zastosowanie w pracy coachingowej.
 • Praca coachingowa w oparciu o narzędzia i techniki wywodzące się z psychologii i psychoterapii – kiedy i jak stosować?
 • Sytuacje trudne w pracy z klientami coachingowymi – etyczne dylematy: kiedy coaching kiedy terapia?
 • Rozwój samoświadomości coacha w oparciu o narzędzia psychologiczne.
Adresat

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do coachów praktyków, którzy chcą rozwijać swój warsztat. Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby wykonujący inne zawody pomocowe, które zainteresowane są tą konkretnie tematyką.

Informacje
Trener prowadzący: dr Anna Syrek-Kosowska
Termin: do ustalenia
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 550 zł brutto
Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Psychologia dla coachów".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail znajomej/znajomego, którzy mogliby być tym warsztatem zainteresowani. Wyślemy im wiadomość z Twoim poleceniem :)

Brak danych do wystawienia faktury (NIP), skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości otrzymania faktury (w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 r.).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.