Szkoła Profesjonalnego Coachingu
Zgłoszenie na XXXIII edycję kursu: 25. stycznia 2019 - 2. października 2019

Osoby, które nie zakwalifikują się na najbliższą edycję, będą miały pierwszeństwo na edycję następną.

UWAGA! Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi - koniecznie skontaktuj się z nami! (Bożena Czernek - tel. 509 501 476; e-mail: biuro@ipri.com.pl). Z powodu kłopotów technicznych Twoje zgłoszenie mogło do nas nie dotrzeć.

Wypełnij poniższy formularz. Upewnij się, że dane są poprawne.
Dane do faktury
Pozostałe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi nie jest równoznaczne z uczestnictwem w kursie. Potwierdzeniem chęci udziału jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł na konto Grupy Active Change, który jest jednocześnie opłatą rekrutacyjną i rezerwacją miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji osób na Szkołę Profesjonalnego Coachingu na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli do 2 tygodni nie otrzymają Państwo od nas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, prosimy o ponowny kontakt (mail mógł zostać zatrzymany przez filtry antyspamowe).

Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia programu szkoleniowego. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem programu lub w przypadku, gdy uczestnik nie zgłosi się na szkolenie, ponosi on pełne koszty programu.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.