SUPERWIZJA GRUPOWA dla coachów

Zapraszamy do udziału w rocznej grupie superwizyjnej dla coachów. Superwizja prowadzona jest z perspektywy humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej, a także z uwzględnieniem podejścia zintegrowanego, narracyjnego oraz szkoły Gestalt. Każde spotkanie będzie wzbogacone o elementy szkoleniowe, pozwalające na głębsze rozumienie procesów zachodzących podczas sesji. Zapraszamy coachów oraz teamcoachów, a także coachów w trakcie procesu uzyskiwania certyfikacji.

Wierzymy, że podejście psychologii relacji oraz teorie kognitywne są szczególnie pomocne w diagnozie klienta i rozumieniu procesu coachingowego. Opierają się przede wszystkim na badaniu procesów automotywacji klienta oraz relacji jaka zachodzi między klientem oraz coachem. Dodatkowo podczas superwizji stosujemy metody narracyjne, dramowe i techniki Gestalt, które skutecznie otwierają na emocje oraz uruchamiają zasoby kreatywności i spontaniczności uczestników spotkania. Połączenie takich metod superwizji stanowi o unikalności doświadczanego procesu superwizyjnego, przez co może się przyczynić się do skuteczniejszej pomocy superwizantom w ich pracy, a przez to samym klientom w osiąganiu ich założonych celów.

Dla kogo?

Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla coachów oraz teamcoachów, a także coachów w trakcie procesu szkolenia, chcących rozwijać swój warsztat pracy i lepiej rozumieć procesy zachodzące podczas sesji. Uczestnicy grupy otrzymają zaświadczenia o superwizji do procesu certyfikacji.

Kiedy?

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki, w godzinach od 17.45 do 21.00. Liczebność grupy 6-10 osób.

Informacje
Superwizorzy: Marta Kijanko / Patryk Lange / Marta Smolińska / Leszek Zawlocki
Najbliższe terminy: 3. grudnia 2018, 28. stycznia 2019, 18. lutego 2019
Godziny: 18:15-21:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 120 zł brutto za spotkanie

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Superwizja".

Formularz zapisu
Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi szkoleniowej. Administratorem danych osobowych jest Grupa Active Change Leszek Zawlocki, ul. Powroźnicza 6/2, 30-307 Kraków. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych i Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbieranie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W każdej chwili możesz zażadąć dostępu do swoich danych, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz trwałego usunięcia (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w prawie).

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.