SUPERWIZJA GRUPOWA dla coachów

Zapraszamy do udziału w rocznej grupie superwizyjnej dla coachów. Superwizja prowadzona jest z perspektywy humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej, a także z uwzględnieniem podejścia zintegrowanego, narracyjnego oraz szkoły Gestalt. Każde spotkanie będzie wzbogacone o elementy szkoleniowe, pozwalające na głębsze rozumienie procesów zachodzących podczas sesji. Zapraszamy coachów oraz teamcoachów, a także coachów w trakcie procesu uzyskiwania certyfikacji.

Wierzymy, że podejście psychologii relacji oraz teorie kognitywne są szczególnie pomocne w diagnozie klienta i rozumieniu procesu coachingowego. Opierają się przede wszystkim na badaniu procesów automotywacji klienta oraz relacji jaka zachodzi między klientem oraz coachem. Dodatkowo podczas superwizji stosujemy metody narracyjne, dramowe i techniki Gestalt, które skutecznie otwierają na emocje oraz uruchamiają zasoby kreatywności i spontaniczności uczestników spotkania. Połączenie takich metod superwizji stanowi o unikalności doświadczanego procesu superwizyjnego, przez co może się przyczynić się do skuteczniejszej pomocy superwizantom w ich pracy, a przez to samym klientom w osiąganiu ich założonych celów.

Dla kogo?

Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla coachów oraz teamcoachów, a także coachów w trakcie procesu szkolenia, chcących rozwijać swój warsztat pracy i lepiej rozumieć procesy zachodzące podczas sesji. Uczestnicy grupy otrzymają zaświadczenia o superwizji do procesu certyfikacji.

Kiedy?

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki, w godzinach od 17.45 do 21.00. Liczebność grupy 6-10 osób.

Informacje
Superwizorzy: Marta Kijanko / Patryk Lange / Marta Smolińska / Leszek Zawlocki
Najbliższe terminy: 3 czerwca, 1 lipca 2019
Godziny: 18:00-21:00
Miejsce: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (Kraków, ul. Powroźnicza 6/2)
Inwestycja: 120 zł brutto za spotkanie

Wpłaty należy dokonać na konto Alior Bank:
98 2490 0005 0000 4500 5597 0136
z tytułem "Superwizja".

Formularz zapisu

Dane do faktury

Poleć szkolenie znajomemu

Jeśli chcesz, możesz podać adres e-mail Twojego znajomego, który mógłby być tym warsztatem zainteresowany. Wyślemu mu wiadomość z Twoim poleceniem :)

Przyjęcie przez Grupę Active Change danych z niniejszego formularza stanowi zawarcie umowy na czas określony tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztatach jest ważne wraz z wpłatą kwoty za szkolenie. Bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać wyłącznie do 7 dni przed datą szkolenia pisemnie lub telefonicznie.

P.S. Zapis na szkolenie nie jest równoznaczny z przesyłaniem informacji handlowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją niniejszej usługi. Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje na temat organizowanych wydarzeń, promocji, dodatkowych materiałów i innych bonusów, zapisz się do newslettera.