Menu

Kilka słów wstępu o Time Line Therapy® – artykuł Tada Jamesa w tłum. Adama Dębowskiego

29 listopada 2019 - NLP
Kilka słów wstępu o Time Line Therapy® – artykuł Tada Jamesa w tłum. Adama Dębowskiego

Czym w skrócie jest Time Line Therapy®:

To metoda coachingowa, która bazując na pracy między świadomym i nieświadomym umysłem
dąży do ich integracji i współpracy. Głównym założeniem w TLT jest: Często, aby móc zrealizować cele w przyszłości potrzeba uwolnić się od negatywnych emocji i ograniczających przekonań z przeszłości.
Należy poodmykać nierozwiązane na poziomie świadomym i nieświadomym sprawy i sytuacje, aby
ukierunkować energię w działanie. W TLT istnieje także bardzo silna technika projektowania celów i
tworzenia przyszłości, która już nie raz szokowała swoimi efektami.

Autorem poniższego artykułu jest dr Tad James (twórca Time Line Therapy®), zaś tłumaczenia dokonał Adam Dębowski 

Publikacja „Time Line Therapy i Podstaw Osobowości” w roku 1988 dała początek narastającemu zainteresowaniu, z jakim przyjęto Techniki Time Line Therapy®oraz przyczyniła się do rozpowszechnienia tych technik wśród psychoterapeutów, którzy szybko wprowadzili je w codziennej pracy z klientami. W ciągu ostatnich kilku lat stało się oczywiste, że osobista Linia Czasu wraz z historią danej osoby, jej radościami i obawami, z jej szczęściem i smutkiem, z obiektami jej miłości i nienawiści, z decyzjami zarówno ograniczającymi jak i dającymi poczucie siły, stanowi znaczącą część osobowości tej osoby. W tym samym czasie zdaliśmy sobie również sprawę z tego, że gdybyśmy mieli możliwość zmienić Linię Czasu klienta za pośrednictwem terapii, to moglibyśmy mu pomóc w dokonaniu zmian w jego życiu, które na pozór graniczyłyby z cudem. Mogłyby to być zmiany związane z najgłębszymi pokładami jego osobowości.

Modele takie jak Terapia Linii Czasu®to niezwykle interesujące mechanizmy. Model jest opisem lub symulacją działania. W gruncie rzeczy model jest planem lub mapą. Podobnie jak mapa, model nie do końca musi być prawdziwy. Jest on jedynie interpretacją rzeczywistości. Tak więc, niekoniecznie poszukujemy prawdy w naszym modelu; próbujemy jedynie przedstawić opis działania części ludzkiej osobowości. Podobnie jak mapa, nasz model jest jedynie opisem terenu i podobnie jak mapa może się okazać cenny jeśli dzięki niemu osiągniemy oczekiwane rezultaty. Z perspektywy czasu, nawet po upływie pięciu lat, model ten ciągle wydaje się być istotnym odkryciem.

Od czasów Arystotelesa po czasy Williama Jamesa, Freuda, Junga i Miltona Ericksona, psychologowie zawsze poszukiwali metody, która umożliwiłaby im dokonanie właściwego opisu ludzkich doznań związanych z upływem czasu. Terapia Linii Czasu®, jako model, pozwala nam nie tylko zrozumieć nasze doczesne doświadczenia, ale również zmienić nasze postrzeganie wpływu Negatywnych Emocji i Ograniczających Decyzji. Co więcej, Terapia Linii Czasu® daje jasne wskazówki co do tego, jak stworzyć przyszłość, która nada sens naszemu życiu bo dzięki Time Line Therapy®zrozumiemy znacznie lepiej nasze doczesne doświadczenia i możemy zmienić podstawowe części składające się na osobistą historię danej osoby.

Od roku 1988 techniki Time Line Therapy® wywarły głęboki wpływ na życie tysięcy ludzi. Setki osób odbyły szkolenie w dziedzinie TLT i stosują one techniki Time Line Therapy® na co dzień. Tysiące kolejnych wzięło udział w seminariach Sekret Kreowania Przyszłości®. Seminaria te prowadzone są na całym świecie a ich uczestnicy doświadczają radykalnych zmian w swoim życiu. Obecnie, instytuty uprawnione do prowadzenia szkoleń w zakresie technik Time Line Therapy® istnieją w Kanadzie, Australii, Hong Kongu, Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce.

Techniki Time Line Therapy® pojawiły się pod koniec lat 80-tych. Swoją największą popularność zyskały w ciągu ostatnich 5 lat. Już od czasów starożytnych wiadomo, że człowiek potrafi odróżnić przeszłość od przyszłości i że posiada swoją „Linię Czasu.” Starożytni Grecy posiadali sprecyzowane poglądy na temat doczesności, a Arystoteles stał się pierwszym przedstawicielem naszej kultury wspominającym o „Linii Czasu”. Być może istnienie „Linii Czasu” jest, przynajmniej po części, wynikiem struktury języka jakim się posługujemy.

Źródeł Time Line Therapy®można się również doszukiwać w pracach Miltona Ericksona, jednego z najwybitniejszych hipnoterapeutów na świecie. Erickson, niemal sam przyczynił się do wyprowadzenia „hipnozy z ukrycia”, dzięki czemu stała się ona „legalnie usankcjonowaną formą leczenia” wśród amerykańskiej społeczności lekarzy i psychoterapeutów. We wczesnych latach sześćdziesiątych Erickson stosował technikę hipnotyczną nadzwyczaj podobną do Time Line Therapy®.

„Jedno zjawisko hipnotyczne może być wykorzystane to indukowania kolejnego. Ekran filmowy może być wykorzystany jako technika odsłaniająca. Pacjent patrzy na ekran i widzi na nim swoją przeszłość… Może patrzeć na ekran zatracając przy tym swoją tożsamość i obserwować urazy psychiczne, których doznał podczas swojego życia. Klient może spojrzeć na swoją przeszłość i przyszłość w spokojny, opanowany sposób: … pacjent zobaczył siebie we wcześniejszym wieku, podczas innej sesji zobaczył siebie w późniejszym wieku, a podczas kolejnej w jeszcze późniejszym wieku – przebył całą drogę od czasu kiedy miał pięć lat do czasu kiedy miał trzydzieści dwa lata. Potem pozwolono mu zawiesić kolejny ekran, na którym mógł siebie ujrzeć w takiej postaci, w jakiej miał nadzieję znaleźć się za rok. W ten sposób doprowadzono do tego, że klient zdał sobie sprawę ze swoich oczekiwań i tego, co było dla niego ważne w przyszłości. Ta technika nazywa się pseudo-wprowadzenie do przyszłości. W taki sam sposób w jaki możemy nakierować myśli pacjenta na jego przeszłość, można przenieść się myślami w przyszłość zgodnie z tym co nami powoduje i … co nam podpowiadają nasze pragnienia.”

TWOJA LINIA CZASU: Czym jesteś jeśli nie zbiorem wspomnień? Od ponad stu lat psychologowie zgodni są co do tego, że nasze przeszłe doświadczenia wyznaczają to kim jesteśmy i w jaki sposób działamy. (Mimo to, podczas ostatnich dziesięciu, dwudziestu lat badanie wspomnień popadło w niełaskę u psychologów, jako że posiadali oni wiarygodną technikę pozwalającą im na wywieranie wpływu na wspomnienia.) Wspomnienia są rejestrowane i przechowywane wraz z doświadczeniami i w miarę upływu lat i z wiekiem wywierają na nas coraz większy wpływ. Nasza Linia Czasu jest odsyłaczem do zaszyfrowanej pamięci Nieświadomego Umysłu i jest ona całkowicie podświadoma.

NIEŚWIADOMY UMYSŁ: W kontekście Time Line Therapy®, określenie „Nieświadomy Umysł” nie oznacza niczego tajemniczego lub niezwykłego; odnosi się ono po prostu do tej części Twojego umysłu, z której istnienia w tej chwili nie zdajesz sobie sprawy. Twój Nieświadomy Umysł jest niezwykle istotną częścią Ciebie. Pomyśl o nim przez chwilę. To jest ta część Ciebie, która zawiaduje całym Twoim ciałem; sprawia, że Twoje serce bije, że limfa krąży po Twoim ciele, że oddychasz w nieprzerwany sposób, że mrugasz oczami, że Twój żołądek trawi pokarm przez Ciebie zjedzony, żeby nie wspomnieć o wielu innych funkcjach, nad którymi pewnie nigdy się nie zastanawiałeś.

Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę z tego, że Twój Nieświadomy Umysł jest źródłem wszelkich form uczenia się, wszelkich typów zachować i zmian. Przyjrzyjmy się im uważnie po kolei.

Gdyby zmiany były proste do osiągnięcia, mógłbyś któregoś dnia podejść do przyjaciela, który akurat zachowuje się jak cymbał i powiedzieć mu: „Przepraszam, ale zachowujesz się jak cymbał. Mógłbyś się zmienić?” I Twój przyjaciel natychmiast by się zmienił – gdyby zmiana mogła się dokonać świadomie! W rzeczywistości zmiany wcale nie są łatwe. Wiele osób robi to samo rok za rokiem i narzeka na te sytuacje. Jeśli zmiany nie są łatwe do osiągnięcia to dzieje się tak dlatego, że nie ułożyliśmy sobie dobrych stosunków z naszym Nieświadomym Umyśle. W otaczającym nas świecie ludzie najczęściej nie są w dobrych stosunkach ze swoim Nieświadomym Umyśle i dlatego tak trudno im się zmienić.

Twój Nieświadomy Umysł bardzo chciałby ułożyć sobie dobre stosunki z Twoim Świadomym Umysłem. Faktycznie Twój Nieświadomy Umysł bardzo tego pragnie i podziwia Twój świadomy umysł. Ta część Twojego umysłu oczekuje od Ciebie wskazówek i wsparcia i w zamian za to gotowa jest zrobić wszystko o co poprosisz, gdyby Tylko wiedziała jak tego dokonać. Jeśli odnosisz wrażenie, że Twój Nieświadomy Umysł nie ułożył sobie dobrych stosunków z Twoim Świadomym Umysłem, to najprawdopodobniej dzieje się tak ponieważ Twój świadomy umysł nie otrzymał odpowiedniego przeszkolenia, jakiego języka i jakich metod używać, aby ta relacja była najefektywniejsza. M.in. dlatego powstało Time Line Therapy®.

 

 

Autor
Dr Tad James. NLP Master Trainer, twórca Time Line Therapy™ i współtwórca NLP Coaching Program. Jest twórcą niezwykle skutecznych technik i szkoleń z zakresu Time Line Therapy™. Prowadzi wspaniałe, dynamiczne seminaria transformacyjne, przemawia do tysięcy ludzi na tematy takie jak NLP oraz prowadzi szkolenia z zakresu Hipnozy. Od dwudziestu lat, Tad uchodzi za jednego z najbardziej cenionych i uznanych liderów w dziedzinie przyspieszonych zmian u ludzi oraz ich rozwoju.

 

Tłumaczenie
Adam Dębowski. Trener Coachów, Master Trener TLT i Master Coach. Łączy psychologię społeczną, psychologię biznesu z NLP, Time Line Therapy, Coachingiem oraz często z niestandardowymi metodami pracy. Pozwala to na elastyczne korzystanie z potężnej wiedzy, którą nabył zarówno w Polsce, jak i w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *